Studiefinanciering en hypotheek

Wat zijn de implicaties van het studievoorschot 2022-2023 voor het afsluiten van een hypotheek. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Wat merkt de student van dit kredietsysteem als hij later een hypotheek wil afsluiten? Hoeveel kan het maximum sluiten? Misschien verrassend, de maximale hypotheek voor een huiseigenaar is in het systeem van studieleningen, niet lager. Veel lenen bij DUO is in het nieuwe kredietsysteem erg voordelig, omdat je vaak niet alles hoeft terug te betalen. Gratis lenen in 2022 en 2023? Ja, maar niet in 2023.

Betekent het leenstelsel voor studiefinanciering meer geld lenen als student?

Een kenmerk van een studielening in het studiefinancieringssysteem, het leenstelsel, is dat je als student meer geld gaat lenen. Daar wordt geen student blij van, want het cadeau is veel leuker. Daarnaast worden leningen meegenomen in de maximale hypotheekrenteaftrek. Sommigen suggereren dat het kredietsysteem slecht zal zijn voor de huizenmarkt, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Wordt in het studiepuntenstelsel gratis studiefinanciering geleend van DUO?

Allereerst een lening van DUO, een studielening. Exclusief rente kan de totale schuld na zes jaar studeren oplopen tot 70.000 euro, en als je korter studeert, wordt die navenant kleiner. Het leenstelsel vereist dat u 35 jaar terugbetaalt, dus maximaal 4% van uw inkomen per jaar terugbetalen. En dan is het meteen duidelijk: wie weinig of geen inkomen heeft, kan nooit alles terugbetalen en de rest kwijtgescholden. Langzaam studeren en weinig verdienen kan lonend zijn in het creditsysteem, afhankelijk van je toekomstige werk en inkomen. Dan zijn er voordelen aan uw hypotheek.

Hypotheken en studiefinanciering in 2022 en 2023, hoe zit dat?

Iedereen die studiefinanciering ontvangt en schulden opbouwt via een aanvullende beurs, leent bij de overheid. De rente op studieleningen is relatief laag, zo laag als 0 in 2019, 2020, 2021 en 2022. Dus nul rente? Nee, niet meer in 2023. Deze rentes zijn de afgelopen jaren zowel hoger als lager geweest, maar zijn altijd relatief laag in vergelijking met een persoonlijke lening bij een bank. Omgekeerd kun je je studieschuld ook aflossen met een grotere hypotheek. Dit belang zal echter groter zijn. Met deze lage rente en aflossingstermijn van 15 jaar neemt uw leencapaciteit anderhalf keer af. Heb je namelijk een studieschuld van 20.000 euro in de bestaande studiefinanciering, dan mag je 30.000 euro minder lenen. Uw maximaal haalbare hypotheek wordt door schulden € 30.000 minder. Nu het leenstelsel met studievoorschotten.

Kredietstelsel en maximale hypotheek starter

Er verandert veel met het sociaal leenstelsel. De rente zal naar verwachting iets stijgen, maar ook de aflossingstermijn verandert. De periode waarin je de opgebouwde studieschuld kunt terugbetalen, wordt verlengd naar 35 jaar. Het was 15 jaar. Deze verlengde aflossingstermijn heeft een grote impact op je maandlasten:

Het oude systeem of het nieuwe leenstelsel Opgebouwde studieschuld Termijnschuld Maandelijkse kosten
Studentenbeurzen 14.500 euro 15 jaar €108,75
Creditsysteem met studievoorschot 24.000 euro 35 jaar € 72,00

Met andere woorden, als je onder het nieuwe stelsel € 24.000 studieschuld opbouwt, maar onder het oude stelsel van studiefinanciering nog € 14.500,- dan wordt je maandbedrag toch verlaagd in de maximale hypotheekberekening zodat je meer kunt lenen. Het Centraal Planbureau schat dat de gemiddelde studieschuld in het oude studentenstelsel 14.500 euro is en in het nieuwe studievoorschot niet meer dan 24.000 euro. De grote truc is dus de verlenging van de terugbetalingstermijn: de verlenging van 15 jaar naar 35 jaar is 2 1/3, wat meer dan het dubbele is van de huidige studiefinanciering. Studieschuld betekent nog steeds dat je minder kunt lenen dan zonder studieschuld, maar het nieuwe kredietsysteem maakt het niet erger, alleen minder erg. De bank controleert je totale studieschuld en als er al een deel is afgelost, kunnen deze aflossingen ook in aanmerking worden genomen.

Implicaties van het stelsel van studiefinanciering voor de hypotheek- en woningmarkt

Daarom kan worden geconcludeerd dat als de rente de komende jaren niet snel stijgt, de overgang van het studiebeurzenstelsel naar het sociale kredietstelsel geen impact zal hebben op de toekomstige woningmarkt. Als de rente en hypotheekrente de komende jaren omhoogschieten, wordt de studieschuld een enorme last voor het krijgen van een hypotheek. In 2022 zijn daar al bewijzen van en op een dag zal de belangstelling natuurlijk toenemen. Waarschijnlijk al in 2023 tot 0,46%.

Lees verder