Studiefinanciering en BKR, hoe zit dat?

Moet je studieschuld aangeven als je een hypotheek of lening wilt afsluiten? Studeren kost geld, studiefinanciering is voor veel studenten een manier om hun studie te betalen. Voor de meeste studenten bestaat de financiering alleen uit leningen die als voorschot worden uitbetaald. Alleen een extra studiebeurs kan een gift geven bij goede studieresultaten. Maar wordt je studieschuld ook automatisch als lening gerapporteerd aan het BKR? Dat is goed om te weten, want misschien wil je om andere redenen een huis kopen of extra geld lenen, en dan kan de studieschuld in de weg zitten. Wat betekent dit voor uw aanvullende lening of hypotheek?

Staat de studielening geregistreerd bij het BKR?

BKR volgt bijna alle leningen

Veel Nederlanders staan ​​ingeschreven bij het BKR omdat ze een lening hebben afgesloten. Tegoeden onder de 250 euro zijn uitgesloten, wat verklaart dat bij aankoop van een mobiele telefoon onder de 250 euro (al dan niet op afbetaling) het BKR deze niet registreert, maar een duurdere mobiele telefoon op afbetaling wel. Kredietverstrekkers en banken vertrouwen op dit registratiesysteem. Zo kunnen ze zien hoeveel leningen er al zijn afgesloten, hoeveel schulden er nog openstaan ​​en of het toch verstandig is om iemand een extra lening of hypotheek te geven. Overkreditering is een woord dat vaak wordt gebruikt om te voorkomen dat iemand te veel krediet aangaat, waardoor hij in financiële problemen komt. Dat klinkt op zich heel aannemelijk.

Staat de studielening als lening geregistreerd in het BKR?

Nee, de studielening wordt niet automatisch als lening geregistreerd in het BKR. Je bouwt je studieschuld op via DUO en DUO maakt deze niet over naar BKR. DUO beschouwt studiefinanciering als een investering op zich, niet als een consumptief krediet, waar het BKR op moet letten. Maar je kunt ook geld lenen om te studeren bij een bank, en een studielening, vaak een persoonlijke lening, wordt door de bank betaald.
OK goed
overgedragen aan BKR. Bovendien heeft studieschuld invloed op uw vermogen om te betalen zodra uw studieschuld opeisbaar is. Als de bank je vraagt ​​of je studieschuld hebt en je zegt ja, dan wordt de studieschuld alsnog gemeld bij het BKR. Niet jij, maar de bank waar je een aanvullende lening of hypotheek wilt afsluiten.

Moet je echt zelf aangifte doen van je studiefinanciering en studieschuld?

Niemand is wettelijk verplicht zijn studieschuld als lopende lening aan te geven bij DUO BKR. Omdat je studieschuld in 35 jaar (het nieuwe studiefinancieringssysteem) of 15 jaar (het oude studiefinancieringssysteem) kan worden afgelost, kan het aflossen van je schuld jarenlang van invloed zijn op je betalingsvermogen. Daarom zal een kredietverstrekker of bank vrijwel altijd vragen of er een studieschuld is bij DUO. En als iemand een academische titel heeft en nog vrij jong is, is het ook duidelijk dat er sprake is van een studieschuld.

Stroom

Aangezien het aflossen van studieschulden deels te maken heeft met je vermogen om te betalen, en het over het algemeen onverstandig is om de hele waarheid aan de bank of geldschieter te vertellen, is het beter om de open kaart te spelen. Als u een lening of hypotheek afsluit bij een bank, wordt er vanuit gegaan dat u deze te goeder trouw heeft uitgevoerd. Zonder uw gegevens naar waarheid in te vullen of uw kortlopende schulden correct over te dragen, kunt u in de meeste gevallen direct een lening aanvragen. Bovendien blijft er in het digitale tijdperk waarin we leven voor de bank weinig verborgen. Volgens het BKR is vastgesteld dat bijna 40% van de studenten, bewust of onbewust, de studieschuld vergeet te vermelden bij het afsluiten van een hypotheek. Hoeveel studenten dit doen via een andere manier van geld lenen, wordt niet vermeld. Nationale Hypotheek Garantie NHG gaat er ook vanuit dat je je studieschuld correct meldt.

kortlopende schulden

Soms wordt de truc gebruikt dat het begrip kortlopende verplichtingen eng wordt geïnterpreteerd, namelijk als verplichtingen die binnen een jaar ontstaan ​​of aanvangen. Als de studieschuld pas over een jaar of meer verschuldigd is, zijn die toekomstige uitgaven volgens deze interpretatie geen kortlopende verplichtingen. Of het verstandig is om deze truc te gebruiken, is echter de gok.

Studieschuld en studievoorschot beperken waar je kunt lenen

Dus ja, studieschuld betekent dat je minder geld hebt om andere leningen en verplichtingen af ​​te betalen, en daarom is het een goed idee om studieschuld te noemen. Het niet (volledig) melden kan grote gevolgen hebben (kredietopname, hypotheek opzegging en intrekking NHG-garantie). Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom er van tijd tot tijd stemmen te horen zijn dat het wettelijk verplicht is voor DUO’s om studiefinanciering standaard te melden bij het BKR. DUO deelt je studieschuld niet automatisch met het BKR.

Lees verder