Studiefinanciering en aflossing studieschuld

Studenten in het mbo en hbo- en wo-studenten die jonger zijn dan dertig jaar komen in aanmerking voor studiefinanciering. Zij hebben recht op een prestatiebeurs bestaande uit een basisbeurs, een OV-chipkaart en eventueel een aanvullende beurs. Het is ook mogelijk om bij DUO te lenen. In bepaalde gevallen moeten studenten hun studiefinanciering of studieschuld terugbetalen. In dit artikel: Studieschuld afbetalen.

Executive beurs

HBO- en WO-studenten ontvangen een prestatiebeurs. Dit geldt ook voor studenten die een mbo-opleiding niveau 3 of 4 volgen. Zoals de naam al doet vermoeden, moet je een prestatiebeurs tonen. De werkingsbeurs bestaat uit een basisbeurs, een studenten OV-chipkaart en eventueel een aanvullende beurs.

Opheffing van executie

De prestatiebeurs wordt door DUO in eerste instantie uitbetaald als lening. Als u een aanvullende beurs ontvangt, is dat een gift voor de eerste vijf maanden. De prestatiebeurs vervalt bij afstuderen.

Studieschuld afbetalen

In een aantal gevallen moet de studiebeurs worden terugbetaald. Dit geldt voor de volgende situaties.

Betaal de studenten OV-chipkaart af

Als je bijvoorbeeld geen diploma haalt omdat je tussentijds stopt met studeren, moet je naast de studiefinanciering ook het reisproduct op de OV-chipkaart inclusief rente terugbetalen. Het is ongeveer 80 euro per maand.

De lening van DUO afbetalen

Het is mogelijk om een ​​aanvullende lening aan te gaan in de vorm van een collegegeldlening of een lening met rente. De studielening is nooit groter dan het te betalen bedrag in het studiegeld. Het voordeel van lenen bij DUO is dat de rente laag is. U kunt de lening terugbetalen naar uw draagkracht. Ook bestaat de mogelijkheid om de aflossing van de lening tijdelijk op te schorten. Wanneer je begint met terugbetalen hangt af van wanneer je recht op studiefinanciering eindigt. De beginfase duurt twee jaar. Daarna begint de daadwerkelijke betaling.

diplomatermijn

Het diploma duurt tien jaar en gaat in vanaf de eerste maand dat je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Haal je je diploma niet binnen de diplomatermijn, dan moet je de studiefinanciering en de OV-chipkaart inclusief rente terugbetalen.€