Studiefinanciering aanvragen

Voor studeren aan de universiteit, HBO of MBO kun je studiefinanciering aanvragen. De bijdrage bestaat uit een basisvergoeding en een OV-studentenkaart, maar een aanvullende vergoeding is mogelijk als je ouders niet genoeg kunnen betalen voor de studiekosten. Ook staat er een flinke boete op beursfraude.

Studiefinanciering aanvragen in Nederland

Ons systeem
studiefinanciering aanvragen
gaat ervan uit dat 3 partijen moeten bijdragen in de studiekosten: de overheid, de ouders en de student. De Informatie Beheer Groep (IB Groep) verstrekt namens het Rijk een basisbijdrage in de vorm van een basisbeurs en een studenten OV-chipkaart. Als ouders niet voldoende kunnen investeren in de opleiding van hun kind, is een extra beurs ook mogelijk. Soms kan een student ook meebetalen aan zijn studie, bijvoorbeeld door een bijbaan aan te nemen. Maar ook studenten kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden lenen bij de IB-groep. Klik hier voor een overzicht van alle lopende bedragen over 2010

Welke vormen van studiefinanciering?

Het totale beurzenpakket voor studenten in het hoger onderwijs bestaat uit vijf elementen:

  1. basisbeurs
  2. aanvullende beurs
  3. OV-studentenkaart
  4. rentedragende lening
  5. studie lening

De studiebeurs voor het hbo en de universiteit is
geen verplichtingen
en is gebaseerd op het principe:
exploitatiesubsidie
. Dit betekent dat de investering in principe wordt verstrekt als een lening en pas als een gift wordt beschouwd na succesvolle afronding van de studies. Het principe van de activiteitenbeurs geldt ook voor het getuigschrift OV-student. Alleen een aanvullende beurs kan direct gedeeltelijk als schenking worden aangemerkt.

Wie zijn diploma binnen de gestelde tijd haalt, hoeft de prestatiebeurs niet terug te betalen. Maar wie niet op tijd afstudeert, moet de prestatiebeurs met rente terugbetalen. Een lening met rente of een studielening moet natuurlijk altijd worden terugbetaald.

Overigens horen mensen steeds vaker dat studenten te makkelijk lenen bij de IB-groep en vaak torenhoge schulden krijgen, zeker als ze hun studie niet binnen de gestelde tijd met een diploma kunnen afronden. Begin 2009 kregen alle studenten het dringende advies van minister Plasterk om bewuster te lenen. Met zijn boodschap wil de minister voorkomen dat studenten te snel een onverantwoord hoge studieschuld krijgen.

Basisbeurs

De hoogte van de basisuitkering kan variëren afhankelijk van de levens- en gezinssituatie. Een student die
woon ver van huis
krijgt natuurlijk een hogere basisbeurs dan iemand die bij zijn ouders inwoont. Het alleen huren van een kamer heeft immers een behoorlijke impact op je budget. En als je als student moet zorgen voor een kind dat recht heeft op kinderbijslag, kun je in aanmerking komen voor:
bonus
voor de basisbeurs.

Door
studentenprotesten
In januari 2010 protesteerden studenten van Hogeschool en Universiteit tegen de plannen van minister Plasterk: hij wil de basisbeurs immers omzetten in een rentedragende lening. En op 21 januari 2011 werd er weer een grote studentendemonstratie georganiseerd op het Malieveld in Den Haag, dit keer tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet-Rutte.

Aanvullende beurs

Of u in aanmerking komt voor een aanvullende beurs hangt af van:
het inkomen van je ouders
. Zodra de IB Group via de Belastingdienst op de hoogte is gesteld van het inkomen van de ouder, ontvangt deze een opgave van het bedrag dat hij voornemens is bij te dragen aan jouw studie (zonder verplichting om dit bedrag ook daadwerkelijk bij te dragen). Als de berekening van de aanvullende subsidie ​​niet kan plaatsvinden omdat de Belastingdienst de definitieve aanslag nog niet heeft vastgesteld, kunt u tijdelijk een renteloze lening afsluiten bij de IB-groep.

Lening met rente

Als de basisbeurs en de aanvullende beurs niet genoeg voor je zijn, kun je een lening van de IB-groep afsluiten met een aantrekkelijke rente. Een lening van de Information Management Group is de beste oplossing voor afstandsstudenten
de goedkoopste manier om geld te lenen
. Voor 2010 is het percentage vastgesteld op 2,39%. De terugbetaling moet niet alleen beginnen na het afronden van de studie, maar ook voor nog eens 15 jaar. En als die terugbetaling voor u problematisch is, is ontslag zelfs bespreekbaar.

Studielening

Naast de hierboven besproken lening met rentebetaling, kun je ook een lening aanvragen die specifiek bedoeld is voor het betalen van collegegeld. Zo’n lening, collegegeldlening genoemd, maakt deel uit van een reguliere studiefinanciering en wordt dus uitbetaald met de rest van de studiefinanciering. Het bijzondere van een collegegeldlening is dat je geen rente verschuldigd bent aan de IB-Groep, maar aan de onderwijsinstelling.

Studenten OV-chipkaart verplicht vanaf 16 maart 2010

Als onderdeel van de studiebeurs kunnen studenten vanaf 18 jaar een persoonlijk vervoerbewijs aanvragen in de vorm van een OV-studentenkaart, ook wel OV-kaart genoemd. De OV-kaart is in 1991 ingevoerd ter vervanging van de administratief omslachtige individuele rijvergoedingen. Met de kaart, verkrijgbaar als weekendkaart of weekkaart, konden studenten gratis of met korting gebruik maken van het openbaar vervoer.

Op 1 januari 2010 verving de OV-chipkaart ter grootte van een studentenkaart de reguliere papieren versie. Door problemen met de invoering van de OV-chipkaart in het land werd in 2010 de papieren OV-jaarkaart van 2009 nog voor onbepaalde tijd geaccepteerd. Sommige studenten hadden de nieuwe chipkaart immers nog niet of hadden deze nog niet geladen. gewenste reisproduct. Nu hebben de vervoerders en het ministerie van Onderwijs en Cultuur besloten dat studenten van
16 maart 2010
u kunt alleen gebruik maken van het openbaar vervoer met een betaalde OV-chipkaart.

Huidige bedragen studiebeurzen in 2010

De hoogte van de studiefinanciering is afhankelijk van je woonsituatie en je opleidingsniveau. Een hbo- of wo-student kan dit jaar maximaal de volgende maandbedragen lenen:

thuis wonen woon ver van huis
Basisbeurs 95,61 266.23
Aanvullende beurs 219.16 239.08
Lening met rente 289,38 289,38
Studielening 135,00 135,00
Totale budget 739.15 929.69

Hoe vraag je studiefinanciering aan?

Aanvragen voor studiefinanciering moeten online worden ingediend via de website van de IB-groep: “Mijn IB-Groep”. Inloggen op “Mijn IB-Groep” kan alleen via a
DigiD met sms-functie
. Iedereen die niet kan inloggen op “Mijn IB-Groep” kan telefonisch een kit aanvragen via de IB-Groep informatielijn.
Studiebeurs voor hoger onderwijs
” vraag naar.

Aangezien het niet mogelijk is om al maanden studiefinanciering te ontvangen, is het belangrijk om tijdig (minimaal 3 maanden voor aanvang van de studie) studiefinanciering aan te vragen.

Mei 2010: inspectie studentenhuis in Amsterdam

Het is een publiek geheim dat veel studenten beurzen aanvragen als studenten die niet thuis wonen terwijl ze bij hun ouders wonen. Als huisgenoot krijg je immers 170 euro meer per maand.

Op 9 november 2009 kondigde minister Plasterks in een brief aan de Tweede Kamer aan streng op te zullen treden tegen
beursfraude
. Er komen strengere controles en boetes voor misbruik zijn niet zacht. Als je ten onrechte een studiebeurs hebt gekregen als uitwonende student voor een jaar, moet je niet alleen bijna € 2.500,- terugbetalen, maar
OK goed
voor een bedrag van 500 euro.

Om de geplande inspecties uit te voeren heeft staatssecretaris Van Bijsterveld in april 2010 aangekondigd dat vanaf
mei 2010
maakt om specifiek mee te beginnen
studentenhuiscontrole in Amsterdam
. Er wordt gecontroleerd of mensen daadwerkelijk op het opgegeven adres wonen. Later zijn ook studenten in Rotterdam, Den Haag en de regio’s Twente en Noord-Holland-Noord aan de beurt.€