Studiefinanciering 2021: collegegeld en collegegeldkrediet

Studie en studiefinanciering zijn belangrijk. De studies moeten betaalbaar zijn voor de student. Zo is er studiefinanciering met prestatiebeurs en een aanvullende beurs voor het mbo en is er een studievoorschot voor hbo en universiteit. In het eerste studiejaar betaal je de helft van het collegegeld. Wat zijn de bedragen van de studiebeurzen in 2021? In 2020, studiejaar 2020-2021, gaat het verplichte collegegeld met 60 euro omhoog naar 2143 euro.

Studiefinanciering 2021, collegegeld en collegegeldkrediet

Studenten kunnen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verschillende soorten leningen of kredieten aanvragen:

Collegegeld 2021 en instellingskrediet

In schooljaar 2020-2021 is het wettelijk collegegeld 2143 euro, eerstejaars de helft, 1072 euro. Je kunt het volledige collegegeld lenen bij een DUO (collegegeldkrediet), dat maandelijks in een twaalfde termijn wordt uitbetaald. Dan is er het collegegeld van de instelling. Voor sommige categorieën studenten moet de hoogte van het collegegeld door de onderwijsinstelling zelf worden bepaald. Dit zogenaamde instellingscollegegeld wordt in rekening gebracht aan:

Als het betaald moet worden, is het mogelijk om een ​​collegegeldkrediet aan te vragen van maximaal vijf keer het wettelijk vastgestelde bedrag aan collegegeld.

Bedragen studiebeurzen in studiejaar 2021 voor het mbo

In 2021 zijn de bedragen aan studiebeurzen:

De bedragen aan beurzen voor mbo-studenten in 2021, van januari t/m juli 2021, zijn per maand:

woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 285,15 euro 87,37 euro
Maximale aanvullende beurs € 381,13 € 358,07
Lenen 190,34 euro 190,34 euro
In totaal 856,62 euro 635,78 euro

In de tweede helft van 2021 gaat de studiefinanciering iets omhoog door een kleine verhoging van de aanvullende beurs:

Beursbedragen mbo-studenten 2021, bedragen per maand:

woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 285,15 euro 87,37 euro
Maximale aanvullende beurs € 382,29 359,23 euro
Lenen 190,34 euro 190,34 euro
In totaal 857,78 euro 636,94 euro

Hoe lang is studiefinanciering?

Hoe lang je studiefinanciering voor een mbo krijgt, hangt af van je studie. Als dit een Level 1 of Level 2 opleiding is, kun je studiefinanciering ontvangen terwijl je staat ingeschreven voor je studie. Als het een Level 3 of Level 4 cursus is, ontvang je maximaal vier jaar beurs. De duur van de specialistische opleiding kan worden verlengd, maar de financiering van de student moet altijd over 10 jaar worden gedekt.

Bedragen studiebeurzen in studiejaar 2021 wo en hbo

Op het hbo en op de universiteit bestaat de basisbeurs en daarmee het grote verschil tussen uitwonen en thuiswonen alleen voor degenen die onder het oude studiestelsel studeren. De meeste studenten hebben echter recht op de volgende bedragen aan studiefinanciering:

Hoeveelheid studiebeurzen per maand, geldig van januari 2021 t/m september 2021, hbo en universiteit, studievoorschot

Lening 507,39 euro
Aanvullende beurs 413,78 euro
Studielening 178,58 euro
In totaal 1099,75 euro

Aantal studiebeurzen per maand geldig van september 2021 t/m december 2021 HBO en Universitair Collegegeld

Lening 507,39 euro
Aanvullende beurs 413,78 euro
Studielening 180,67 euro
In totaal 1101,84 euro

Student en krediet

Twee jaar na afronding van de studie is de student verplicht om de schuld maandelijks terug te betalen. De meesten hebben een baan. Vervroegd aflossen is mogelijk, maar niet verplicht. De terugbetaling is gekoppeld aan het inkomen. Als de hoogte van de bijdrage te hoog is, kan verlaging of opschorting van de betaling en restitutie worden aangevraagd. Daarna loopt de rente op de lening gewoon door.

Slot

In het nieuwe stelsel van studiefinanciering kan de aflossing van DUO-leningen 35 jaar duren, terwijl dat in het oude stelsel nog 15 jaar was. Hier ligt ook een belangrijk voordeel voor een financieel voorzichtige student, want lenen is relatief goedkoop. Personen ouder dan dertig jaar hebben de mogelijkheid om bij DUO een lening voor levenslang leren aan te vragen.

Lees verder