Studiefinanciering 2020-2021: Bedragen

Hoeveel studiebeurs krijg je in studiejaar 2020-2021, hoeveel studielening? De studiefinanciering is in het wetenschappelijk onderwijs anders geregeld dan in het mbo. De extra beurs is ook niet voor iedereen weggelegd (niet als mama of papa veel verdient, het is inkomensafhankelijk) en het onderscheid tussen uitwonend en thuiswonend is in het wetenschappelijk onderwijs verdwenen, evenals de extra inkomensgrens. Wat zijn de bedragen die u bij uitbetaling in 2021 verschuldigd bent?

Studiefinanciering studiejaar 2020-2021

Studiebeurs in 2021 voor wetenschappelijk onderwijs

Wie aan een universitaire of hbo-opleiding studeert, kan bij DUO geld lenen om hun studie te bekostigen. Naast het studentenreisproduct heb je ook recht op een OV-chipkaart. Op het hbo of aan een universiteit kan de totale studiebeurs bestaan ​​uit:

Je kunt in 2020 en 2021 bijverdienen zonder de gevolgen van studiefinanciering. Overigens is niemand verplicht om gebruik te maken van studiefinanciering en hoef je ook niet alle onderdelen te gebruiken. Als u het reisartikel niet ontvangt, wordt het niet contant uitbetaald.

Afbetalen in 15 jaar of 35 jaar?

Wie nog oude studiefinanciering heeft en een lening heeft, heeft 15 jaar de tijd om de lening terug te betalen. Wie een studievoorschot heeft, heeft 35 jaar de tijd om het voorschot terug te betalen aan de staat. Het nieuwe systeem betekent meer lenen, maar de later terug te betalen maandbedragen blijven relatief beperkt. Aan de andere kant zit je heel lang aan de nieuwe lening vast.

Hoeveelheid studiebeurzen voor wetenschappelijk onderwijs in 2021

De maximale bedragen zijn als volgt. Deze studiebeurs maakt geen onderscheid meer of een student uitwonend of thuis woont:

Volume hbo en wo per maand 2020-2021. in het studiejaar, bedragen per maand, van september t/m december 2020

Volume hbo en wo per maand 2020-2021. in het studiejaar, bedrag per maand, van januari t/m augustus 2021

Hoeveelheid hbo en wo per maand in studiejaar 2021, bedragen per maand, van september t/m december 2021

Studiefinanciering in 2021 mbo, gift of lening?

Het mbo blijft een basisbeurs, het bedrag waar iedere student recht op heeft. Ook is er de mogelijkheid om een ​​aanvullende beurs en reisproduct te ontvangen. De mate waarin deze bedragen een lening of een gift zijn, is afhankelijk van de opleiding en of de opleiding met goed gevolg is afgerond:

Studiebeurs 2021 MBO, bedragen

Het mbo maakt verschil of je uitwonend of uitwonend bent, een uitwonende student krijgt beduidend meer studiefinanciering (bedragen per maand):

MBO bedragen per maand 2020-2021 per jaar, van augustus tot december 2020

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 277,84 euro € 85,13
Aanvullende beurs 373,94 euro 351,46 euro
Lenen € 185,46 € 185,46
In totaal 837,24 euro 622,05 euro

MBO bedragen per maand in 2021, van januari t/m juli 2021

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 285,15 euro 87,37 euro
Aanvullende beurs € 381,13 € 358,07
Lenen 190,34 euro 190,34 euro
In totaal 856,62 euro 635,78 euro

MBO bedragen per maand in 2021, van augustus t/m december 2021

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 285,15 euro 87,37 euro
Aanvullende beurs € 382,29 359,23 euro
Lenen 190,34 euro 190,34 euro
In totaal 857,78 euro 636,94 euro

In 2020 mag je bijverdienen zonder gevolgen voor een studiebeurs, in 2021 is er een extra inkomensgrens gesteld van ruim 15.000 euro per jaar.

Uitbetaling studiebeurzen, betaaldata in 2020 en 2021

Je studiefinanciering wordt na aflossing maandelijks uitbetaald op de volgende dagen:

Studiefinanciering of studievoorschot via DUO

Het enige dat overblijft is dat je studiefinanciering kunt blijven aanvragen of een voorschot kunt krijgen via DUO. Dit kan eenvoudig online.

Lees verder