Student als investering: investeerders financieren studies

Als er niet genoeg geld is om het onderzoek uit te voeren, kunnen investeerders een oplossing bieden. Ze kunnen de lening gebruiken om de studie van de student te financieren, zodat ze recht hebben op een deel van zijn toekomstige salaris. Het feit dat partijen het niet eens zijn over een specifieke terugbetalingsdatum, maakt deze investeringsstructuur zo bijzonder en stelt de belegger in staat te profiteren van de toekomstige salarisgroei van de afgestudeerde.

De student als investering

Met ingang van studiejaar 2015/2016 loopt de basisbeurs af en moeten studenten een lening aangaan voor hun studie. Studenten kunnen hun studie op verschillende manieren financieren, allereerst natuurlijk met het zogenaamde studievoorschot van de overheid. Er zijn echter situaties denkbaar waarin mensen niet in aanmerking komen voor deze vorm van studiefinanciering of aanvullende beurs (gedurende de studieduur, leeftijd etc.). Daarentegen kan een te hoog bijverdienste een negatief effect hebben op de studieresultaten en de studieduur. Ook financiële steun van ouders ontbreekt vaak. In Duitsland en Zwitserland is een interessante ontwikkeling gaande, waarbij investeerders ingrijpen en geld vrijmaken voor onderzoek. Een concept dat waarschijnlijk navolging verdient.

Rijke derde partij financiering voor studenten

De vzw “Studien Actie.org” is gespecialiseerd in deze vorm van financiering en fungeert als een soort intermediair platform tussen investeerders en studenten. Op basis van de wensen van potentiële investeerders selecteert de organisatie de meest kansrijke kandidaten in haar database en stuurt ze bestanden op. Nadat de belegger zijn keuze heeft gemaakt, bespreekt hij zijn studie- en loopbaandoelen met de gekozen kandidaat. Als hij de levensplanning van de toekomstige academicus leuk vindt, leent hij hem geld als studiebeurs. De student betaalt hem op een bepaald moment een deel van het salaris.

Krediet, geen termijn

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, de naam van de organisatie “Studien Actie”, krijgt de investeerder geen “aandeel” (Aktie) van de student of zijn salaris. Juridisch gezien is er sprake van een zogenaamde “partiarisches Darlehen”, een salarisgerelateerde lening. De contractpartners spreken de hoogte, looptijd en kosten van de lening af, waarbij de belegger kiest voor een vast of flexibel rendement:

Een actieve belegger kan een positieve impact hebben op zijn rendement

Als een belegger een student actief ondersteunt, kan hij zijn kansen op een hoger inkomen vergroten en daarmee een hoger rendement voor zichzelf realiseren. De belegger fungeert als een soort mentor:

Looptijd van de studielening

De looptijd van de genoemde studieleningen is meestal 4 tot 5 jaar, aflossing wordt niet eerder dan een jaar na afstuderen gepland. De lening, inclusief rente, wordt vaak in één keer afgelost, maar partijen kunnen ook een geleidelijke aflossing afspreken.

De belegger en de student stellen namelijk geen uiterste betalingstermijn vast, maar alleen de datum vanaf welke een van beide partijen het contract eerder kan beëindigen. Als geen van beiden het contract beëindigt, gaan ze er echter stilzwijgend mee akkoord dat het wordt voortgezet. Zo kan de belegger in de toekomst profiteren van de stijging van het studenteninkomen. Zijn investeringsrendement is immers gebaseerd op het bruto jaarsalaris op de datum van beëindiging.

Toekomstig salaris als richtlijn

Om een ​​goed beeld te krijgen van het toekomstige salaris van een student, kan een investeerder de startsalarissen die universiteiten voorspellen voor hun afgestudeerden als indicatie gebruiken. Daarnaast geven de door het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgevoerde afgestudeerdenenquêtes informatie over het succes van het betreffende vakgebied en type onderwijsinstelling (middelbare school, hogeschool, etc.), inclusief het risico op werkloosheid.

Het gemiddelde rendement schommelt rond de 5%

Sinds de oprichting van studienactie.org in 2004 zijn tot 2014 ongeveer 30 leningen afgelost, goed voor een gemiddeld jaarlijks brutorendement van 4,9%. Het klinkt misschien vreemd, maar sommige investeerders zien af ​​van enig financieel rendement om filantropische redenen?!

Lees verder