Stortings- en opnamekosten

Bij het tussentijds opnemen van geld van een spaardeposito brengt de bank doorgaans opnamekosten in rekening. Hoe hoog zijn de opnamekosten? Onder welke voorwaarden is het mogelijk om gratis geld op te nemen van het spaardeposito?

spaardeposito

Het verschil tussen een
spaarrekening en spaardeposito
is dat spaardeposito’s vaak een hogere rente opleveren dan reguliere spaarrekeningen. Tijdens de looptijd van het spaardeposito is het echter niet of slechts in een beperkt bedrag mogelijk om geld op te nemen.

Spaardeposito of spaarrekening

Spaargeld is aantrekkelijk vanwege de relatief hoge spaarrente. Als je veel geld hebt dat niet direct een bestemming heeft, kan het een goed idee zijn om het geld tijdelijk op een spaarrekening te zetten. Deze vorm van sparen biedt een vaste rente en een vaste looptijd. De rente wordt aan het begin van de looptijd bepaald.

Voorwaarden spaargeld

Aan een spaardeposito zijn verschillende voorwaarden verbonden. De meeste stortingsaanbieders stellen een minimum stortingsbedrag in. De meeste mensen die een spaarrekening openen kijken naar de looptijd en de rente en vergeten snel de andere voorwaarden. Geld komt bijvoorbeeld niet automatisch vrij nadat een spaardeposito verloopt. Soms verlengt de bank het spaardeposito zonder medeweten van de klant.

Cash spaardeposito opnemen

Er kunnen zich echter allerlei onverwachte situaties voordoen, waarvoor het geld voortijdig moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld het financieren van een verbouwing of het kopen van een nieuwe auto. In veel gevallen zal de bank een boete in rekening brengen voor vervroegde opname:
opnamekosten
.

Geld opnemen van een spaardeposito zonder opnamekosten

In een aantal gevallen hebben deposanten de mogelijkheid om geld op te nemen zonder opnamekosten. Dit geldt voor specifieke situaties die in de voorwaarden staan ​​vermeld en verschillen van dienstverlener tot dienstverlener. Voordat u een spaardeposito opent, is het belangrijk om kennis te nemen van de voorwaarden.

Bijzondere situaties – geen opnamekosten

Onder “bijzondere omstandigheden” vallen bijvoorbeeld overlijden, huwelijk, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, samenwonen en woningaankoop. Bij ABN Amro, Rabobank en ING is vervroegd opnemen zonder opnamekosten alleen mogelijk bij overlijden. Maar er zijn ook spaardeposito’s waarbij je onder alle omstandigheden opnamekosten betaalt als het bedrag (een deel ervan) voor de vervaldatum wordt opgenomen.

Stortingsbedrag opnamekosten

De hoogte van de boete (opnamekosten) is per dienstverlener verschillend. Soms staat er een boete van 1% op het ‘onvolledige’ jaar, maar de boete kan ook uitgedrukt worden als een percentage van het opnamebedrag. Bijvoorbeeld 5 of 10% van het opnamebedrag.€