Startlening 2020/21: Gecombineerde Lening

Een starterslening afsluiten met een gecombineerde lening? In 2020 en 2021 kan in meerdere gemeenten, vooral in Zeeland, een starterslening worden afgesloten. Controleer of uw gemeente een extra budget heeft vrijgemaakt om uw eerste woning als starter op de woningmarkt te kunnen kopen. Een starterslening is een aanvulling op een bankhypotheek en aan deze lening zijn verschillende voorwaarden verbonden. De starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten SVN. Ook met een starterslening moet je direct beginnen met aflossen, maar daarna kan een gecombineerde lening uitkomst bieden.

Startkrediet aanvragen in 2020 en 2021

Wat is de essentie van een starterslening?

Niet elke nieuweling krijgt de hypotheek die hij of zij wil. Als de bankhypotheek te laag is, zal het kopen van een eerste woning meestal niet gebeuren. De grote uitzondering is de woonlening. Kortom, een woonkrediet is een aanvulling op uw hypotheek en geeft u de mogelijkheid om tegen een aantal zeer gunstige voorwaarden extra geld te lenen voor uw woning. Een lening met eigen vermogen vormt het verschil tussen de totale kosten van het kopen van een huis en de hypotheek die u van de bank kunt krijgen. Een woonkrediet wordt verstrekt op voorwaarde dat u nog nooit eerder een woning heeft gekocht. Per gemeente kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Leningmogelijkheden voor begin 2020 en 2021

Een woonkrediet is een aanvullende hypotheek bovenop een reguliere hypotheek. De initiële looptijd van de lening is dertig jaar en niet minder. De lening staat volledig op naam van de huiseigenaar. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten gebruikt de marktrente voor 10 jaar om de leencapaciteit te berekenen. Voorheen was de hoogste rente in 15 jaar de referentierente. Een direct gevolg is dat SVN vindt dat een conventionele hypotheek hoger kan en de premie bij een woonkrediet lager. Of een starterslening iets voor u is, hangt af van uw leencapaciteit, inkomen en gemeente.

Woonkrediet, hypotheekrenteaftrek en aflossing

Een home equity lening is bedoeld om de kosten van uw huis betaalbaar te houden. Een manier om dit te doen is om je niet vast te leggen op het maandelijks terugbetalen van de lening. Maar ja, om de hypotheekrenteaftrek te behouden, zijn maandelijkse hypotheekaflossingen verplicht. Een gecombineerde lening is bedoeld om deze tekortkoming te verhelpen. U heeft dus gewoon hypotheekrenteaftrek.

Gecombineerde lening

Om de maandlasten voor beginners te verlagen, hoefden beginners geen eerste aflossingen te doen, ook niet als nieuwe hypotheken annuïtair zouden worden afgelost. Ze waren vrijgesteld tot en met 2016. Dit is voorbij, maar ook met een gecombineerde lening is een oplossing gevonden. Een gecombineerde lening is een niet-terugbetaalbare consumptieve lening die wordt verstrekt om u in staat te stellen uw hypotheek af te lossen.

Initieel geleende bedrag versus hypotheek

Uw woning moet voldoen aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. De starterslening bedraagt ​​maximaal 20% van de aanschafwaarde, inclusief aanschafkosten. Dit betekent dat minimaal 80% zelf gefinancierd moet worden. Hoe meer u kunt lenen, ongeacht de bank, hoe kleiner de initiële lening zal zijn.

Wanneer een starterslening aanvragen in 2020 en 2021

U vraagt ​​in eerste instantie een woonkrediet aan als u klaar bent met de financiering van uw woning. U moet daarom precies weten om welke woning het gaat, wat de kosten zijn, of aan de NHG-voorwaarden wordt voldaan, hoeveel de bank financiert en dus hoeveel extra lening u nog nodig heeft. Niet eerder. U meldt zich bij uw gemeente, de Autoriteit Bouw en Woningbouw. Deze dienst controleert of u voldoet aan de voorwaarden van de gemeente. De dienst stuurt u dan een aanvraagformulier van het Staatsfonds voor de bevordering van huisvesting. Deze SVN informeert de gemeente over uw aanvraag. Daarna hoort u het besluit schriftelijk in de gemeente. Als de beslissing voor u positief is, vindt verdere uitvoering en afwikkeling plaats via SVN.

Welke gemeenten verstrekken een starterslening?

In 2020 en 2021 gaan veel gemeenten startersleningen verstrekken. Het is een goed idee om na te gaan of uw gemeente meedoet. Verrassend genoeg doen nog niet alle grote gemeenten mee. In totaal doen 230 verschillende gemeenten mee.

Conclusie bij het aanvragen van een starterslening

Als je nieuw bent op de huizenmarkt en wat huisfinanciering nodig hebt, kijk dan of je in aanmerking kunt komen voor een lening met eigen vermogen. Een starterslening is een goedkope aanvulling op een bankhypotheek en geeft veel starters de mogelijkheid om hun eerste woning te kopen. Het nadeel van een geconsolideerde lening is dat er geen hypotheekrenteaftrek is voor deze lening.

Lees verder