Stap voor stap je hypotheekrenteaftrek verminderen

Er wordt al decennia gesproken over beperking van de hypotheekrenteaftrek. Uit angst voor reacties van kiezers werd het onderwerp vermeden. Nu de kogel door de kerk is, gaat het snel.

Per 1 januari 2013 is de hypotheekrenteaftrekregeling drastisch verlaagd. Nieuwe hypotheken moeten nu een maandelijkse schuldaflossing ingebouwd hebben. Aflossingsvrije hypotheken en voorwaartse overdrachten zijn niet meer toegestaan. Ook is de maximale hypotheek beperkt tot 105% (tot 104% in 2014) van de aankoopprijs van de woning. In 2014 werd de bezuiniging van de regeling voortgezet.

Beperking hypotheekrenteaftrek – een belastingvoordeel

Vanaf 2014 wordt de belastingaftrek voor hogere inkomens fors verlaagd. Tot 2014 was de betaalde hypotheekrente maximaal 52% aftrekbaar. Met ingang van 2014 is dit percentage verlaagd naar 51,5%. Jaarlijks wordt de maximale rente met een half procent verlaagd totdat de 38% rente is bereikt. Een half procent is een kleine verlaging, maar volgend jaar komt er weer een half procent verlaging.

De voorwaardelijke huurwaarde verhoogd vanaf 2014

De belastingopslag voor de meeste koopwoningen is verhoogd van 0,6% naar 0,7%. Dit percentage dient te worden ontleend aan de WOZ-waarde van de woning. Het resultaat moet bij het inkomen worden opgeteld en daarover moet belasting worden betaald. Het eigenwoningforfait is zo sterk gestegen doordat de huizenprijzen zijn gedaald en de huurprijzen juist zijn gestegen. Op deze manier beperkt de stijging van het eigenwoningforfait de fiscale voordelen van koopwoningen juist.

Verdere beperkingen zijn van toepassing

Ook kunnen de fiscale voordelen van het eigenwoningbezit worden beperkt door het wijzigen van de belastingschijven. De belastingvermindering voor lagere inkomens is beperkt, aangezien de eerste categorie inkomstenbelasting is verlaagd naar 36,25%. In 2014 was dit percentage nog 37%. Vanaf 2018 worden er verdere verlagingen doorgevoerd in belastingcategorieën. Dit is goed nieuws omdat het de kloof tussen bruto- en nettolonen verkleint. De hypotheekrenteaftrek is niet goed.

De hypotheekrenteaftrek is al beperkt

Vóór 2013 werden ook beperkingen in de regeling ingevoerd. In 2001 was de maximale aftrektermijn voor hypotheekrenteaftrek beperkt. Huiseigenaren hebben recht op een maximale renteaftrek over dertig jaar. Deze beperking zorgt ervoor dat de hypotheekrente op een aflossingsvrije hypotheek na dertig jaar niet meer aftrekbaar is. In 2004 is een grens gesteld aan de mogelijkheid om te profiteren van overwaarde bij verkoop van een huis. Door de bijleenregeling moet deze overwaarde opnieuw worden geïnvesteerd als men een ander huis wil kopen.

De hypotheekrenteaftrekregeling is een te zware belasting voor de Nederlandse schatkist. Meer dan de helft van de gezinnen in Nederland woont in een koopwoning. De meeste huizen worden gekocht met een hypothecaire lening. Door aftrek van betaalde hypotheekrente vloeit er te weinig belasting naar de Nederlandse schatkist. Een andere reden om de ‘subsidieregeling’ te beperken is de zeer grote gezamenlijke hypotheekschuld. De schuld bedraagt ​​ongeveer 650 miljard euro. Deze schuldenberg moet door actie worden verminderd. Een significante reductie zal waarschijnlijk tientallen jaren vergen. Door de regeling aan te scherpen, zullen huiseigenaren hun schulden moeten verminderen.€