Standaardbrief voor het aanvragen van compensatie bij vluchtvertraging

Heeft u een vlucht genomen en meer dan drie uur vertraging opgelopen? U kunt dan aanspraak maken op een substantiële schadevergoeding. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van de prijs van je ticket, maar van de afstand van de reis en de lengte van de vertraging. De bedragen variëren van € 250 tot € 600. Vindt u het lastig om zelf een brief op te stellen waarin u uw claim bij de luchtvaartmaatschappij indient? Gebruik dan onderstaande standaardbrief, compleet met uw persoonlijke gegevens.

Restitutie in geval van vluchtvertraging

Hoeveel schadevergoeding kunt u krijgen bij vertraging?

Als je met het vliegtuig reist en vertraging hebt, kan dit mogelijk zijn
schadevergoeding eisen
die kan oplopen tot 600 euro. U kunt aanspraak maken op een dergelijke vergoeding als de volgende drie zaken op uw situatie van toepassing zijn:

Als deze drie vragen van toepassing zijn op uw vertraagde vlucht, heeft u recht op het volgende bedrag aan compensatie (2018):

Aantal kilometers Duur van vertraging Een vergoeding
tot 1500 meer dan drie uur € 250
1500 tot 3500 meer dan drie uur 400 euro
meer dan 3500 van drie tot vier uur 300 euro
meer dan 3500 meer dan vier uur 600 euro

Opstellen van een standaardbrief om schadevergoeding te vragen bij vertraging

Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om op hun website uit te leggen hoe u een vertragingsclaim kunt indienen. Verwacht niet dat grote banners je dit vertellen: het kan zijn dat je even moet zoeken. Soms is er een formaat waarin je bepaalde gegevens moet verstrekken en een bericht moet bijvoegen, soms is het gewoon een e-mailadres of een postadres waarnaar het verzoek kan worden gestuurd. In dat geval kunt u onderstaande standaardbrief gebruiken waarin uw persoonsgegevens staan. De gegevens die u nog zelf moet invullen staan ​​hieronder vet gedrukt.

Afzender
[Eigen naam en adres]

Op
[Naam en adres luchtvaartmaatschappij]

Onderwerp: Verzoek om compensatie voor vluchtvertraging
[Woonplaats, datum]

Geachte heer mevrouw!

Op [vertrekdatum] Ik vlieg met uw bedrijf van [vertrekplaats] vervelend [bestemming]. Deze vlucht had een vluchtnummer [vluchtnummer]. Aangekomen op de bestemming, de vlucht was [aantal uren] vertraging.

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat reizigers die door vertragingen meer dan drie uur te laat op hun bestemming aankomen, recht hebben op een financiële compensatie. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de Europese verordening. Het bedrag van deze compensatie is vastgesteld voor mijn vertraagde vlucht [neem bedrag over uit bovenstaande tabel].

ik nodig je uit [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld twee weken] beantwoord mijn brief/e-mail en maak de bedragen over op mijn rekeningnummer. Mijn gegevens zijn als volgt: [IBAN] namens [naam].

Als mijn verzoek niet leidt tot het ontvangen van het genoemde schadevergoedingsbedrag, dien ik een klacht in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

met respect,

[Naam en handtekening]

Wat als de luchtvaartmaatschappij de brug niet wil oversteken?

Heeft u een standaardbrief (of een variant daarvan) naar een luchtvaartmaatschappij gestuurd en is uw claim afgewezen? Dan kan het nodig zijn om met juridische stappen te dreigen om alsnog schadevergoeding te krijgen. Het is van groot belang dat u zich niet zomaar laat afschrikken door enkele juridische termen of uitleg van een technisch mankement (dit geldt niet voor buitengewone omstandigheden). Als de luchtvaartmaatschappij uw claim afwijst, kunt u een klacht indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zoals al vermeld in de brief. Als uw claim hierdoor gegrond is, krijgt u alsnog een vergoeding via de luchtvaartmaatschappij. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Als u de ILT belt, moet u er rekening mee houden dat het lang kan duren voordat uw zaak in behandeling is genomen. Wil je sneller geholpen worden? Dan zijn er veel bedrijven die gespecialiseerd zijn in het afhandelen van vertragingsclaims. Komen zij er ook niet uit met de luchtvaartmaatschappij, dan zullen zij uw zaak voor de rechter brengen. Hiervoor rekenen dit soort bedrijven een bepaald percentage van de vergoeding.

Low cost airlines betalen vaak niet

De meeste problemen met het claimen van compensatie kunnen komen van lagekostenmaatschappijen tussen luchtvaartmaatschappijen. EUClaim voerde in 2015 een onderzoek naar het claimproces uit en ontdekte dat bijvoorbeeld 87% van de Ryanair-passagiers met aanzienlijke vertragingen en 84% van de Easyjet-passagiers uiteindelijk naar de rechtbank moesten stappen om een ​​claim in te dienen. Bij KLM was dit percentage 32%, maar bij bijvoorbeeld Arke slechts 7%.

Lees verder