Sparen voor pensioen of lijfrente gebruiken?

Als u een pensioentekort heeft, moet u zelf sparen om het tekort te dekken. Dat kan door simpelweg kapitaal in reserve te houden, maar u kunt ook kiezen voor een lijfrente met verzekering of banksparen. In dit artikel lichten we de mogelijkheden nader toe.

Vrijwel alle werknemers hebben een pensioentekort. De situatie van het groeiend aantal zelfstandigen is nog erger. De meeste zzp’ers bouwen op de een of andere manier geen kapitaal op om na hun pensionering van te leven. Om het pensioentekort aan te vullen, moet u zelf sparen. Er zijn verschillende manieren om een ​​aanvulling op uw AOW en werknemerspensioen te krijgen. U kunt onder andere spaarkapitaal opbouwen en geld storten op een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening. Beide opties hebben voor- en nadelen.

Vrij opneembaar geld als ouderdomswaarborg

Door ervoor te kiezen om vermogen op te bouwen door middel van sparen of beleggen, houdt u geld tot uw beschikking. U kunt geld beleggen als het u op dat moment uitkomt. Op andere momenten kiest u voor sparen met de hoogst mogelijke rente. Als u ervoor kiest om te beleggen, let dan goed op wat u van plan bent te beleggen. Pas op voor het nemen van grote risico’s. Het is niet verstandig om met pensioengeld te speculeren.

Het grote nadeel van deze manier van vermogensopbouw is de belasting die je erover moet betalen. Voor één belastingplichtige geldt een vrijstelling van circa € 21.000 aan spaar- of belegd vermogen. Over het meerdere moet 1,2% belasting worden betaald. Een ander nadeel is dat niet bekend is hoeveel kapitaal je moet sparen. Je kunt heel oud worden. Kunt u inkomen tot in de jaren ’90 voorzien van activa?

Kies een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening

Door gebruik te maken van deze vorm van vermogensopbouw kunt u profiteren van fiscale verschillen. In bepaalde omstandigheden is de bonus of storting aftrekbaar van het inkomen. De laatste betaling wordt opnieuw belast. Aangezien het inkomen na pensionering lager is, zou dit een belastingvoordeel moeten opleveren. Aan de aftrekbaarheid zijn voorwaarden verbonden. Op basis van de berekening moet u berekenen hoeveel u op de polis of rekening kunt storten. Het komt erop neer dat u alleen mag sparen als u een tekort heeft aan uw pensioensparen.

Een groot nadeel van deze vormen van vermogensopbouw is dat de belastingvoordelen vaak tegenvallen. Een lijfrenteverzekering heeft als bijkomend nadeel dat de kosten die onder de polis vallen vaak hoog zijn. In vergelijking met sparen of beleggen zijn deze mogelijkheden voor vermogensopbouw niet flexibel. Het geld is bedoeld om het pensioen aan te vullen. Een andere bestemming is evenmin mogelijk. Het voordeel is dat de waarde in de polis of rekening niet meetelt voor het kapitaalbeslag.

Ondanks de gebreken en onvolkomenheden is het verstandig om uw pensioensparen goed in de gaten te houden. U hoeft de laatste tien jaar voordat u met pensioen gaat niet bezig te zijn met het dichten van uw pensioengat. Je moet er tijd voor maken. Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl wat u kunt verwachten op uw pensioendatum. U ziet in één oogopslag uw opgebouwde pensioenaanspraken. Let ook op de bepalingen voor het nabestaandenpensioen. Bij uw overlijden moeten de nabestaanden iets regelen.€