Sparen voor een beter pensioen

Naast het pensioen is er de mogelijkheid om inkomen op te bouwen. Dit kan omdat er bijvoorbeeld een pensioentekort is. Zo kan er ook een aanvulling op het pensioen worden verstrekt aan mensen die in het buitenland hebben gewerkt en dus geen pensioen hebben opgebouwd. Deze besparing is mogelijk met fiscale voordelen.

Er kunnen verschillende producten worden gebruikt om te profiteren van de fiscale voordelen.

lijfrenteverzekering

Zoals de naam al doet vermoeden, is een lijfrenteverzekering een verzekeringspolis, meer specifiek een levensverzekering. Een lijfrenteverzekering wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Bij de verzekeringsmaatschappij opgebouwde kredieten zijn verplicht om te worden omgezet in uitkeringen, die uiterlijk bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd kunnen ingaan. Het opgebouwde bedrag kan op twee verschillende manieren worden gebruikt, namelijk:

  1. Een ouderdoms- of een nabestaandenlijfrente wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij, die recht geeft op vaste periodieke uitkeringen. De uitkeringen lopen door tot uiterlijk het overlijden van de begunstigde.
  2. Rechten worden tegen betaling in termijnen gekocht bij een financiële instelling. De betaling moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

Het is mogelijk om het opgebouwde saldo op een andere manier uit te betalen, bijvoorbeeld ineens, maar dit wordt gezien als een overdracht en heeft gevolgen voor de te betalen belasting!

verzekeraars

Een lijfrenteverzekering kunt u bij alle in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappijen afsluiten. Als de lijfrenteverzekering in het buitenland is afgesloten of al is afgesloten omdat verzekerde in Nederland komt wonen en een verzekering heeft, dan is het nodig om te controleren of de buitenlandse verzekeraar op de lijst van verzekeraars staat. minister van Financiën. Deze lijst is op te vragen bij de Belastingdienst.

lijfrente spaarrekening

Een lijfrentespaarrekening is een geblokkeerde rekening die is afgesloten bij een financiële instelling. Ook mag het hier opgebouwde krediet uiterlijk tot de leeftijd van 70 jaar worden gebruikt. Het opgebouwde kapitaal kan worden gebruikt om via een levensverzekeringsmaatschappij een (nabestaanden)pensioen te ontvangen, of om het recht op periodieke uitkeringen via een financiële instelling te kopen. Hierbij geldt in principe dezelfde voorwaarde als bij een lijfrenteverzekering.

lijfrente beleggingsrecht

Lijfrentebeleggingsrechten bestaan ​​wanneer een geblokkeerd aandeel wordt gekocht in een beleggingsinstelling. In principe gelden dezelfde voorwaarden als voor een lijfrenteverzekering en een lijfrentespaarrekening.

Omdat er bij het sparen voor extra pensioen een aantal fiscale overwegingen spelen, is het verstandig om eerst een financieel deskundige of pensioenadviseur te raadplegen alvorens een beslissing te nemen.