Sparen – superveilig sparen bij Rabobank

Wilt u ook sparen bij Rabobank? De Rabobank is altijd de veiligste bank van ons land geweest waar je kunt sparen. Ook zeer veilig sparen. Ook internationaal is de Rabobank een veilige bank. Sparen bij deze bank kan vanwege de zekerheid zeer aantrekkelijk voor u zijn. U kunt sparen bij Rabobank. Rabobank heeft één bankgarantie voor alle vestigingen tegelijk.

Rabobank spaarrekening

Redding van Rabobank

De Rabobank heeft een enorm netwerk en veel activiteiten. Deze bank is niet alleen in Nederland actief, maar over de hele wereld. Er zijn 180 Rabobank-kantoren in ons land. Daarnaast moet je de bankactiviteiten van de Rabobank breed bekijken. Rabobank verzorgt sparen, betalen, beleggen en verzekeren. Ja, ook verzekeren. Met bijvoorbeeld Centraal Beheer Achmea, dat een hoge spaarrente biedt, en Interpolis. De Rabobank is een grote wereldspeler.

Veilig sparen bij Rabobank

Bank Nederlandse Gemeenten had de hoogste rating van ons land, namelijk AAA. De Rabobank heeft haar AAA-rating gewijzigd in AA, die in 2020 A+ is geworden. Sparen is veiliger. Vergeleken met andere banken in de wereld lijkt de Rabobank ook in de top van de veiligste banken te staan. De bank is niet beursgenoteerd en daardoor minder gevoelig voor de grillen van de aandelenmarkt. Dat is een fijn gevoel voor wie bij de Rabobank bankiert. Zo spaar je veilig met de hoogste rente van Nederland. De rating van de bank kan veranderen, eind 2020 was er het volgende beeld:

rating Rabobank oktober 2020

Kredietbeoordelingen zijn:

De hoogste spaarrentes bij Rabobank

De Rabobank heeft verschillende manieren om te sparen. De meest gebruikte spaarrekeningen zijn:

De hoogste spaarrente en veilig sparen gaan samen bij Rabobank

Bij Rabobank vind je niet altijd de combinatie van de hoogste spaarrente en bijzonder veilig sparen. De rente op sparen komt overeen met de rente op de spaarmarkt en is sterk afhankelijk van het beleid van de ECB. Als de ECB de rente laag houdt, zal de Rabobank ook bijna gedwongen worden om de lage spaarrente terug te betalen. Vaak is het een momentopname. Als er een crisis is, de rente laag is en het gaat beter met de wereldeconomie, dan kan de spaarrente nog verder oplopen. Daarnaast zijn er soms voorwaarden verbonden aan Rabobank spaarrekeningen. Je ontvangt de bonus alleen als je aan de voorwaarden voldoet. Uiteraard kunt u met uw spaargeld eenvoudig overstappen naar een andere veilige bank. In Nederland is er een grote lijst van actieve banken met diverse koplopers op het gebied van spaarrente.

Beveiliging Rabobank

Het coöperatieve karakter van deze bank is verdwenen, het hoofdkantoor heeft de touwtjes in handen, wat ook betekent dat alle Rabobankkantoren maar één bankgarantie tegelijk hebben. Het geld opsplitsen in meerdere Rabobank-vestigingen zodat de bankgarantie van 100.000 euro telkens vervalt. Via het depositogarantiestelsel wordt voor al uw geld bij de Rabobank, in elk filiaal of filiaal van de bank, een garantie van € 100.000 per persoon verstrekt.

Conclusie superveilig sparen bij Rabobank

De Rabobank is superveilig om te sparen, maar deze bank geeft niet altijd de hoogste spaarrente. Andere banken staan ​​meestal bovenaan. Wie op zoek is naar een hoge spaarrente, heeft dus goede alternatieven om te sparen.€