Sparen op lange of korte termijn

Afhankelijk van uw spaardoel kunt u kiezen voor lang- of kortsparen. Langetermijnsparen biedt een hogere rente, maar zorgt er ook voor dat u voor de lange termijn niet over uw geld beschikt.

Een spaardoel houdt in dat u spaargeld opzij zet voor een bepaald doel. Dit kan voor een nieuwe computer zijn, maar het kan ook een langetermijndoel zijn, zoals eerder stoppen met werken. Afhankelijk van je spaardoel kun je het soort spaargeld kiezen dat het beste bij je doel past. Het doel van langetermijnsparen betekent echter niet dat u moet kiezen voor een langetermijndeposito. Voor langetermijnsparen kan een gewone spaarrekening de beste keuze zijn. Het hangt af van de hoogte van de spaarrente en de ontwikkeling van de spaarrente in de toekomst.

Wat is korte termijn sparen?

U heeft een spaardoel dat op korte termijn behaald gaat worden. Gesteld kan worden dat dit geldt voor aankopen die binnen een jaar zijn gedaan. De meest geschikte spaarvorm hiervoor is alleen een spaarrekening zonder beperkingen. Andere soorten besparingen zijn kleiner omdat er stortings- of opnamelimieten zijn. Beperkingen die op een spaarrekening kunnen worden gesteld zijn als volgt:

Wat is langetermijnsparen?

Bij sparen voor de lange termijn kan het doel van sparen ver in de toekomst liggen. In dit geval moet worden gekozen voor een langetermijninvestering. In dat geval is het vaak aan te raden om voor beleggingen te kiezen, maar dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Beleggen heeft historisch gezien hogere rendementen opgeleverd dan sparen, maar u weet niet of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Sparen kan een laag rendement opleveren. U kunt zelfs een negatief rendement behalen als u belegt.

Welke vorm van sparen is het beste voor langetermijnsparen?

Het hangt af van het doel. Het kan aantrekkelijk zijn om te profiteren van de fiscale voordelen. Als u een aantoonbaar pensioentekort heeft, kunt u het geld onderbrengen in een lijfrenteverzekering of in de vorm van bankspaargeld. Het bedrag dat u nu belegt, kan fiscaal aftrekbaar zijn. Wanneer het bedrag weer wordt uitbetaald, moet de belasting opnieuw worden betaald. Het voordeel van deze vorm van sparen is dat het bedrag na pensionering kan worden terugbetaald. Na de officiële pensioendatum zijn de belastingen lager omdat de sociale premies fiscaal aftrekbaar zijn. Deze vormen van sparen worden ook wel bruto sparen genoemd.

Bruto besparingen of netto besparingen

De bruto besparingen moeten nog worden overeengekomen met de Belastingdienst. Het voordeel is dat premies aftrekbaar zijn. Bruto spaargeld is inclusief lijfrenteverzekering. Een ander voordeel is dat er geen vermogenswinstbelasting hoeft te worden betaald over het opgebouwde vermogen. Besparingen in netto besparingen zijn onderworpen aan deze heffing. Nettosparen omvat vormen van sparen die u niet meer fiscaal hoeft af te dragen.€