Sparen om een ​​huis te kopen

Vroeger was het gebruikelijk om een ​​hypotheek af te sluiten voor de aankoopprijs van de woning plus bijkomende kosten. Door de striktheid van de hypotheekrenteaftrekregeling is het noodzakelijk om te sparen om in de toekomst een woning te kunnen kopen.

Tot 2008 zijn de huizenprijzen de afgelopen decennia snel gestegen. Banken waren bereid om zes, zeven of zelfs acht keer het jaarsalaris hypotheken te verstrekken. De meerkosten werden gewoon meegefinancierd terwijl de huizenprijzen naar de horizon bleven stijgen. Sinds 2008 zijn de huizenprijzen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Banken werden gedwongen om voorzichtiger te worden met het verstrekken van hypotheken.

Grote restschuld te koop

Zolang de huizenprijzen blijven stijgen, is het geen probleem om een ​​hypotheek boven de waarde van de woning te krijgen. Er ontstaan ​​problemen wanneer de prijzen beginnen te dalen. De verwachting is dat de huizenprijzen tussen 2008 en 2015 met 25% zullen dalen. Gezinnen die in de dure periode een huis hebben gekocht, worden hard getroffen als ze het huis moeten verkopen. Na de verkoop blijft er een grote restschuld over.

rekenvoorbeeld

Een gezin kocht in 2007 een huis voor 250.000 euro. Ze hadden geen spaargeld, dus ze financierden ook de kosten. De hypotheek is verwijderd van
270.000 euro
. Ze kozen voor een halve beleggingshypotheek en de andere helft voor een aflossingsvrije hypotheek. Ze moeten het huis in 2015 verkopen. Door tegenvallende beleggingsresultaten is er slechts 6.000 euro opgebouwd in de hypotheekgerelateerde spaarverzekering. Door dalende huizenprijzen kunnen zij het huis verkopen voor
187.500 euro
(25% waardevermindering).

De resterende schuld is: € 270.000 – € 187.500 = € 82.500 Na aflossing van de poliswaarde van de resterende schulden blijven de volgende schulden over:
76.500 euro
. Na de verkoop van de woning moeten de voormalige eigenaren van de woning een overeenkomst sluiten met de bank over de aflossing van deze schuld. In bepaalde omstandigheden kan een beroep worden gedaan op de NHG. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat de hypotheek is afgesloten volgens de voorwaarden van de NHG.

Extra kosten niet meefinancieren

Een deel van het risico van dalende huizenprijzen kan worden opgevangen door de hypotheeklasten niet meer mee te kunnen financieren. In 2012 is besloten om de mogelijkheid om deze kosten te financieren geleidelijk af te bouwen. Vanaf 2013 kan nog 105% van de woningwaarde gefinancierd worden. Deze optie wordt volledig geannuleerd in stappen van 1%. In 2014 kan nog 104% gefinancierd worden en in 2015 103%. In 2018 mogen kosten helemaal niet meegefinancierd worden.

Sparen om een ​​huis te kopen

Hypotheekadviseurs hebben in het verleden geadviseerd om hun geld niet in de woning te investeren. Het advies was volledig gericht op het behalen van maximale fiscale voordelen. Aflossing zou worden uitgesteld tot het einde van de looptijd en alle mogelijke kosten zouden worden gefinancierd door de hypotheek. Sparen om een ​​huis te kopen heeft de toekomst. Dit is een extra drempel voor starters op de woningmarkt.

Door de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% zijn de meerkosten aanzienlijk verminderd. Vroeger moest je rekening houden met 8% tot 10% meerkosten. De meerkosten bedragen nu tussen de 3% en 5%.€