Sparen met hoge rente

Beleggers met een spaarrekening verwachten natuurlijk een hoge rente, ook op direct opvraagbare deposito’s. Het liefst zo hoog als hoge bankgebouwen in financiële centra, zodat hun spaargeld snel groeit.

Internetbesparingen zijn erg populair

Internetspaarrekening is ook een zeer populaire vorm van beleggen bij kleine beleggers en alle beveiligde spaarders. Een online spaarrekening is gratis en u kunt het geld elke dag gebruiken. Als de marktrente voldoende is, zijn ook hoge rentetarieven op internetsparen mogelijk.

Variabele rente

De rente op zo’n internetspaarrekening is variabel. Voor de spaarder betekent dit dat hij er altijd op moet rekenen dat de bank de rente van zijn spaarrekening aanpast aan de marktomstandigheden. En de ervaring leert dat banken heel snel reageren op renteverlagingen op spaarrekeningen.

Als het gaat om het verlagen van de rente op leningen of rood staan, duurt het meestal iets langer of helemaal niet. Observaties zoals die zo vaak openlijk bekritiseerd worden door consumentenorganisaties.

Wanneer krijg je hoge rente op spaargeld?

Het begrip hoogte is natuurlijk erg relatief. Vooral vóór de economische en financiële crisis waren de rentetarieven bijzonder hoog. In 2008 konden beleggers nog steeds 5% rente en meer verdienen op hun spaardeposito’s die dagelijks konden worden gebruikt.

Maar die gouden dagen duurden niet lang. Twee jaar na het uitbreken van de crisis in 2008 moeten spaarders genoegen nemen met minder dan de helft van de rente-inkomsten op dat moment. Medio 2010 komt Bank of Scotland, die altijd het hoogst scoort in rapporten over vergelijkende rente, als beste uit de bus met een rente van slechts 2,6%.

Als je echter de rentesituatie nader bekijkt, moet worden opgemerkt dat de inflatie in 2010 aanzienlijk lager is dan tijdens de hoge rentestanden in 2008. En natuurlijk moet u altijd rekening houden met de relatie tussen rente en inflatie. in aanmerking genomen bij de berekening van de nettowinst.

De relatie tussen inflatie en rente

In 2008 was er 5% rente met een inflatie van meer dan 3%. Dit moest eerst van de rentebaten worden afgetrokken.

Tegelijkertijd was de inflatie in 2010 lager dan 1%, waardoor het rendement op dat moment niet veel slechter was dan in 2008. Strikt genomen zegt de hoge rente op direct opeisbare deposito’s eigenlijk niets over het rendement dat spaarders behalen. .. Zolang de rente hoger is dan de inflatie, zullen de besparingen toenemen, al is het maar minimaal.

En als u het goed wilt doen, wordt bij het berekenen van het nettorendement op spaargeld niet alleen rekening gehouden met de inflatie, maar ook met de belasting die sommigen van ons in de vorm van ‘vermogenswinstbelasting’ (box 3) betalen over onze rente-inkomsten.€