Sparen met de hoogste netto spaarrente

Veilig sparen met de hoogste rente is wat we allemaal willen. Er zijn veel om uit te kiezen bij het online vergelijken van spaarrekeningen. Maar het gaat niet alleen om de nominale rente, maar ook om wat je overhoudt na belastingen en inflatie: de nettowinst.

Een veilige investering opslaan

Eind 2008, toen de aandelenkoersen wereldwijd in een paar dagen tijd met tientallen procenten daalden, was dat voor veel beleggers een reden om hun spaargeld veilig en liefst met een hoge rente op een bankspaarrekening te zetten. (De factoren die de renteontwikkeling bepalen zijn overigens eenvoudig samen te vatten.) Het toezicht op Nederlandse financiële instellingen is zo geregeld dat Amerikaanse situaties als Lehman Brothers onwaarschijnlijk zijn.

Verhoging van het garantiebedrag in Nederland naar 100.000 euro

Na de Europese spoedvergadering op 7 oktober 2008 kondigde minister Boss aan dat: Nederland tot maximaal garantiebedrag onmiddellijk verlengd tot 100.000 euro. Dit betekent dat wanneer een bank failliet gaat, de lening gegarandeerd door de Nederlandse overheid voor elke spaarrekening nu van 38.000 euro is verhoogd naar 100.000 euro. Tot nu toe was de verlenging geldig voor een jaar, maar is sindsdien verlengd!

Tot nu toe dekte de garantieregeling besparingen tot 38.000 euro.
Op 7 oktober 2008 zijn andere garantiebedragen aan Nederland gemeld (zie hierboven).
Omdat dit een tussentijdse regeling is, wordt verderop op deze pagina de oude basisregeling beschreven.

Waarborg De Nederlandsche Bank

Mocht uw bank onverhoopt failliet gaan, dan kunt u als Nederlandse deposant profiteren van een depositogarantiestelsel als uw bank onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB). Dan zijn de eerste 20.000 euro op de particuliere spaarrekening volledig gegarandeerd, en met de en/of rekening zelfs het dubbele bedrag: 40.000 euro. Als rekeninghouder wordt 90% van de volgende € 20.000 (of € 40.000 voor een gezamenlijke rekening) terugbetaald. Belangrijk: Op de website van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) kunnen deposanten in het Wft-register zelf nagaan welke financiële instellingen onder DNB-toezicht staan.

Inflatie

Dus als de zekerheid van je spaargeld goed is, moet je als spaarder er rekening mee houden dat er vanuit een andere hoek aan je geld kan knagen. Inflatie en de Belastingdienst richten zich ook op uw spaargeld.

Door constante prijsstijgingen wordt uw Euro meestal steeds minder waard. In 2008 was de inflatie (depreciatie van geld) weer fors gestegen, vooral door een forse stijging van de voedsel- en olieprijzen, en voor het eerst sinds 2002 lag de inflatie weer boven de 3 procent. Trouwens, onze welvaart is in 85 jaar vervijfvoudigd ondanks 150% inflatie

Als we het werkelijke rendement van ons spaargeld tijdens een inflatieperiode willen weten, moeten we ook rekening houden met de huidige inflatie. Een simpele rekensom leert dat je bij een gemiddelde inflatie in de Eurozone van 3,8% (augustus 2008) al rond de 4% rente op je spaargeld moet onderhandelen als je niet wilt verliezen. Maar dan nog bent u er nog niet, want de Belastingdienst afromt nog steeds uw rente-inkomsten.

Deflatie

Overigens kan een periode van inflatie gemakkelijk gevolgd worden door een periode van deflatie, wat simpelweg betekent dat het leven goedkoper wordt. 2009 is daar een goed voorbeeld van. De prijsindex is in 2009 aanzienlijk gedaald, voornamelijk als gevolg van de scherpe daling van de prijzen van energiebronnen, af te lezen aan de olieprijzen. Kenmerkend voor een deflatoire situatie is een hoge reële rente, wat sparen zeer aantrekkelijk maakt: geld groeit terwijl het stilstaat.

Belastingdienst en uw spaargeld

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!” Er zit inderdaad een kern van waarheid in deze pakkende slogan van de Belastingdienst. Tot voor kort werden de werkelijke rente-inkomsten progressief belast: hoe meer rente, hoe hoger het tarief. Tegenwoordig gaat de belastingdienst er over het algemeen van uit dat je 4 procent over je geld betaalt. Zij zijn minder geïnteresseerd in wat u daadwerkelijk aan rente heeft ontvangen. De veronderstelde rentewinst van 4 procent wordt belast tegen een vast tarief van 30 procent. Met andere woorden: u moet jaarlijks 1,2 procent van uw spaargeld in de schatkist storten, in ieder geval voor het deel dat het heffingsvrij vermogen overschrijdt.

Wil je dus bepalen wat het nettorendement op spaargeld is, dan moet je niet alleen rekening houden met inflatie, maar ook met de belasting die je over de rente moet betalen in de vorm van ‘vermogenswinstbelasting’.

Toegegeven, de berekening ziet er nu nog eenvoudig uit, maar je moet serieus aan je oren krabben met je spaarrekening van vier procent.

onderhouden Belastingdienst Inflatie Netwerk
interesse efficiëntie
8% -1,2% – 3,8% 3,0%
6% -1,2% – 3,8% 1,0%
4% -1,2% – 3,8% -1,0%

Op zoek naar de hoogste spaarrente?

Natuurlijk is internet tegenwoordig het perfecte hulpmiddel om spaarproducten van verschillende financiële aanbieders met elkaar te vergelijken om er het maximale uit te halen
efficiëntie
van uw spaargeld. Soms worden de meest exotische namen beoordeeld met de meest onwaarschijnlijke resultaten. Wees voorzichtig en volg enkele basisregels: