Sparen is winstgevend

Het openen van een spaarrekening betekent een vaste hoge rente als u het goed kiest. Een termijndeposito of spaardeposito is een manier om uw geld vast te zetten tegen een hoge spaarrente, ook als de rente daarna daalt. Het is een vaste rente en een hoog rendement, een belangrijk voordeel. Daarom kan een spaardeposito erg winstgevend zijn. De meeste banken en spaarbanken bieden een deposito aan, kortweg een deposito genoemd. Sparen biedt veel voordelen. Bij banken als NIBC Direct stijgt de depositorente snel. Let ook op de kosten als u uw spaardeposito vervroegd wilt opzeggen.

Open een spaarrekening

Gewone spaarrekening of spaardeposito

Banken en spaarbanken lijken geen haast te hebben om de rente op een reguliere spaarrekening te verhogen, maar spaardeposito’s met een langere looptijd kunnen zeker anders zijn. Deze deposito’s zijn niet gebaseerd op een korte rente, maar op een lange rente.

Houd geld langer op uw spaarrekening

In ons land is er een duidelijke tendens om geld voor langere tijd aan te nemen. Er is een duidelijke verschuiving naar langer sparen, want dan is de rente ook hoger. Nederlanders lijken weer voor het nestei te kiezen. Maar er zijn ook enkele nadelen aan een storting die je niet hebt met een instant spaarrekening.

Welk spaardeposito of termijndeposito?

Als u uw geld voor een langere periode wilt behouden, kunt u een van de twee manieren kiezen om te sparen, met behulp van een storting. De termen spaardeposito en termijndeposito worden vaak door elkaar gebruikt:

Depositoaanbieders kunnen vrij strikte voorwaarden hebben. Bij beide spaarvormen geldt vaak dat u gedurende de afgesproken tijd niet boetevrij over het spaargeld kunt beschikken. En die boete kan uw hoogste rente volledig opeten. Er is slechts één uitzondering waarbij u 0,25% van de hoofdsom boetevrij kunt opnemen voor elk kwartaal dat het spaardeposito nog actief is. Ook is het meestal een beperkte mogelijkheid om tussentijds geld op te nemen.

Soms is het zelfs helemaal onmogelijk om tussentijds je geld op te nemen, ook al ben je bereid de boete te betalen. En soms is een tijdelijke opname pas mogelijk bij je overlijden, maar daar heb je dan weer niet veel aan.

Welke voorwaarden zijn van toepassing op de borg?

Let altijd goed op de voorwaarden van een spaarrekening, ook bij een spaarrekening. Bedenk hoeveel geld je erin wilt steken en hoe lang je je geld op de bank laat staan. Elke bank heeft een soort depositorekening, maar de stortings-, looptijd- en opnameopties variëren van bank tot bank en soms van storting tot storting. Een regulier spaardeposito wordt gegarandeerd door de Centrale Bank van Nederland via het depositogarantiestelsel. Gewone Note achtergestelde deposito’s. Ze bieden een hoge rente, maar vallen meestal niet onder de garantie van De Nederlandse Bank. Uw spaargeld groeit mee met de rente, maar sommige banken betalen tussentijds of pas aan het einde van de looptijd rente.

Wanneer spaargeld opnemen?

Besparen is ideaal als:

Voordelen van sparen en termijndeposito

Enkele voordelen van een spaar- of termijndeposito zijn:

Spaardeposito en depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert een spaardeposito tot 100.000 euro per persoon bij één bank. Dit betekent dat als de bank failliet gaat, uw spaargeld tot dit bedrag volledig wordt terugbetaald. Let op het achtergestelde deposito, dit zijn uitzonderingen en worden niet terugbetaald door De Nederlandsche Bank.

Spaarrekening of spaardeposito openen?

Samengevat zijn er een aantal verschillen tussen een spaarrekening en een spaar- of termijndeposito:

spaarrekening of spaardeposito: voordelen: minpunten:
Spaarrekening: 1. Flexibiliteit: geld opnemen en storten is altijd mogelijk.
2. Goedkoop: geen boete voor vervroegde opname
1. Lagere rente dan bij andere spaargelden.
2. Variabele rente is een nadeel als de spaarrente daalt.
Spaargeld: 1. Hogere rente.
2. De opbrengst is vooraf bekend.
3. Geen inschrijfgeld bij overlijden, huwelijk, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, samenwonen en koop woning.
1. Het is nauwelijks mogelijk om bij te dragen.
2. Straf voor het opnemen van geld.
3. Vaste rente is een nadeel als de marktrente stijgt.
4. Vaak is een minimale investering vereist

De belangrijkste kostenverschillen bij het vroegtijdig annuleren van een aanbetaling

De belangrijkste verschillen tussen banken zijn merkbaar als u door omstandigheden eerder wilt stoppen met het spaardeposito. Soms is het niet mogelijk, soms tegen hoge kosten:

Welke bank: Welke storting: Voorwaarden en/of boete voor beëindiging deposito:
ABN AMRO spaardeposito 1,5% voor het resterende jaar met een maximum van 10% van het opgenomen bedrag.
Aegon Spaargelden 1% per jaar met een maximum van 5%.
Anadolubank Termijndeposito’s 1,45% rente per jaar.
ASN Bank Accumulatie deposito 0,9% voor de rest van het jaar.
AT Bank Internetdeposito Tijdelijke opname is alleen mogelijk bij overlijden van de rekeninghouder en zonder boete.
BigBank Borg 2% voor de rest van het jaar, maar niet meer dan 10%.
Centraal beheer Achmea Vaste rente rekening 1,25% voor de rest van het jaar en maximaal 5%.
Credit Europe bank Termijndeposito’s 0,25% voor elk kwartaal of gedeelte daarvan.
Delta Lloyd Borg Het renteverschil als het deposito zou worden opgenomen nu vermenigvuldigd met het resterende aantal jaren plus 50 euro administratiekosten.
Waarborg Bank Goud termijndeposito Vroegtijdig is alleen mogelijk bij overlijden van de rekeninghouder.
ING bank Borg Als de depositorente hoger of gelijk is aan de huidige rente van 0,5%.
Knab Borg Geen boete als de rente groter of gelijk is aan de huidige rente, anders wel.
LeasePlan Bank Borg Bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding 1% rente voor het resterende jaar.
Nationaal Nederland Borg Maak onderscheid tussen de huidige rente en de depositorente vermenigvuldigd met het aantal resterende dagen.
NIBC Direct Termijndeposito’s Tijdelijke opname bij overlijden rekeninghouder en dan boetevrij.
Rabobank Borg Alleen mogelijk bij overlijden van de accounteigenaar.
SNS Bank Optionele storting 1,25% voor de rest van het jaar en maximaal 4,5%.
Triodos bank spaardeposito 1,5% voor het resterende jaar en maximaal 10%.

Bij een spaardeposito zijn grote spaarrenteverschillen mogelijk

Verschillen in rentetarieven op sparen kunnen zeer groot zijn, rekening houdend met de aard en looptijd van het deposito.

Onvoorwaardelijk sparen is ook mogelijk

U kunt sparen op een spaarrekening waarvan u uw spaargeld direct kunt opnemen en waaraan geen beperkende voorwaarden zijn verbonden. Of u kiest voor een deposito of een spaarrekening zonder voorwaarden hangt af van de hoogte van de spaarrente en uw verwachtingen voor de ontwikkeling van de marktrente. Als u denkt dat de rente gaat stijgen, is een spaarrekening met variabele rente een betere keuze omdat u profiteert van de stijgende rente op uw spaarrekening.

Slots spaardeposito

Sparen loont als je het geld langer kunt vasthouden. Als u zich meer op uw gemak voelt bij een rekening waarop u uw geld geheel of gedeeltelijk kunt opnemen, gebruik dan die rekening in plaats van een storting. Laat je niet verrassen door de omstandigheden. Bijvoorbeeld bij het kopen van een woning, trouwen of het aangaan van een samenlevingscontract kan het van belang zijn om een ​​rekening te kiezen die geheel en boetevrij vrijkomt. De ene bank biedt deze mogelijkheid ook aan bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Er zijn veel aanbiedingen op internet om te besparen met een hoog spaarpercentage.

Lees verder