Sparen en liefdadigheid

Naast het bieden van redelijke spaarrentes, moet de bank ook betrouwbaar zijn en ook betrokken zijn bij het welzijn van de samenleving.

Wij Nederlanders zijn erg betrokken bij de verduurzaming van onze samenleving. Ook in ons land worden duurzame banken steeds populairder. Deze banken investeren bijvoorbeeld niet in de wapenindustrie of bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. In ons land zijn twee banken actief die bekend staan ​​om hun maatschappelijke betrokkenheid, namelijk Triodos Bank en ASN Bank. U kunt echter een stap verder gaan door niet alleen te sparen bij dergelijke banken, maar ook een deel van de rente te doneren aan goede doelen.

Sparen voor het goede doel

Tegenwoordig kun je bij verschillende banken een spaarrekening openen, waarbij de spaarrente geheel of gedeeltelijk naar een of meerdere goede doelen gaat. Sterker nog, deze banken reageren op een bepaald goed gevoel dat mensen krijgen als ze iets goeds doen voor een ander. Als spaarder heeft u altijd de mogelijkheid om een ​​deel van uw rente te schenken aan een goed doel. Het is natuurlijk heel goed dat spaarders op deze manier worden gewezen op mogelijkheden om iets te doen voor de samenleving. Bij deze rekeningen bent u niet verplicht om daadwerkelijk rente bij te dragen. Zogenaamde rentegiften, evenals andere giften aan goede doelen, zijn fiscaal aftrekbaar bij overschrijding van een bepaalde drempel. Deze drempel is één procent van het inkomen van kolom 1, 2 en 3 samen, met een minimum van zestig euro.

Groene spaarrekeningen

Geld belegd met groene spaarrekeningen wordt volledig gedoneerd aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan de natuur en het milieu. Enkele bijzondere groene spaarrekeningen:

ASN Dames Spaardeposito

In veel ontwikkelingslanden kunnen vrouwen geen lening krijgen van banken om een ​​klein bedrijf te starten. De totale rente-inkomsten van dit deposito worden gebruikt om microkredieten te financieren. Deze fondsen worden verstrekt via leningen aan vrouwen om duurzame initiatieven te financieren. Het kan gaan om het kopen van wat koeien of bijvoorbeeld naaimachines om een ​​naaiatelier te creëren. Zodra ze de lening en de lage leningrente hebben terugbetaald, wordt het bedrag opnieuw geïnvesteerd in een nieuw initiatief.

ASN Waddenstorting

Met deze Waddenborg schenkt u jaarlijks rente aan de Waddenvereniging. Met behulp van deze middelen pleit hij sterk voor het behoud van ons Wadengebied.

Een kip en ei rekening

Triodos Bank bood in het verleden een zogenaamde kip-en-ei-rekening aan. De rente-inkomsten werden gebruikt om een ​​kip te adopteren en daarmee ondersteunde je de biologische landbouw. Zij bieden deze spaarrekeningen niet meer aan. Dit kan zijn veroorzaakt door een gebrek aan interesse.€