Sparen en beleggen

Onafhankelijk advies over sparen en beleggen is vaak moeilijk te verkrijgen. Veel mensen worden gelokt door de fiscale voordelen van complexe verzekerings- of beleggingsproducten, om er later achter te komen dat de verwachte rendementen tegenvallen of dat hoge kosten verborgen zijn.

rijkdom opbouwen

Weet u al precies wat u met uw rente en inflatie gaat doen en hoe u het financieel gaat redden? Of vraagt ​​u zich wel eens af hoe u het onderwijs van uw kinderen gaat betalen? En kunt u een weloverwogen keuze maken tussen de verschillende mogelijkheden om uw hypotheek in de toekomst af te lossen?

Het is niet ondenkbaar dat u op sommige van deze vragen nee zult antwoorden. Maar wat uw financiële toekomst ook is, de overheid, onder druk van enorme uitgaven voor reddings- en hulpverlening, zal het steeds meer aan haar eigen initiatief overlaten. Dit zal de behoefte aan complexe vermogensopbouw alleen maar vergroten.

Helaas leert de praktijk dat veel financiële producten ten koste gaan van de transparantie. Een duidelijke uitleg van de meest voorkomende producten
onderhouden
,
investeren
en
voorzien
stelt consumenten in staat deze producten te vergelijken en het voor hen meest geschikte product te kiezen.

Onderhouden

Aandelen worden over het algemeen beschouwd als de veiligste manier om rijkdom op te bouwen. Het bedrag dat op de spaarrekening staat, krijgt u uiteindelijk altijd terug, zolang u spaart bij een bank die onder het depositogarantiestelsel valt. Maar dankzij deze garantie zal uw kapitaal niet
minder
kan zijn, besparingen kunnen te wijten zijn aan inflatie
minder waard
worden. Hoewel dit voor veel spaarders een doorn in het oog is, gaan pensioenen hand in hand. Sparen brengt dus enig risico met zich mee, hoewel het een heel ander risico is dan het risico dat met beleggen gepaard gaat.

U kunt op verschillende manieren sparen. Er zijn verschillende soorten sparen, die van elkaar verschillen door het type rente (vast of variabel), opname (opname) en fiscale behandeling. We onderscheiden bijvoorbeeld:

Spaarrekening per direct beschikbaar

Deze spaarrekening heeft eigenlijk weinig uitleg nodig. De rente is meestal variabel en u kunt op elk moment van uw lening af. Met dit soort spaargeld kunt u vrijblijvend sparen of opnemen. Er zijn geen risico’s verbonden aan dit soort sparen, behalve dat de rente variabel is en dus kan fluctueren.

Een variant op een reguliere spaarrekening is een spaarrekening met beperkende voorwaarden. Hierbij kunt u denken aan een minimale storting per maand, opnamekosten of bonusrente over het saldo dat gedurende een bepaalde periode op de rekening stond. Het spreekt voor zich dat de rente op een geblokkeerde rekening iets hoger is.

spaardeposito

Als u uw spaargeld voor een langere periode veilig kunt stellen, kunt u kiezen voor een spaardeposito. Er zit geld in spaargeld

vast en kan alleen tussentijds worden gebruikt voor bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld het kopen van een huis). De algemene regel is dat hoe langer het geld vastzit, hoe hoger het renterendement. Hoewel het renterendement gegarandeerd is, bestaat het risico dat u uw geld gedurende de looptijd nodig heeft; En dit kan leiden tot hoge opnamekosten.

Ook de rentetarieven kunnen veranderen, dus achteraf gezien kan het zijn dat u zich misrekend heeft. Stel dat u een spaarrekening voor 5 jaar opneemt met een rente van 3%. De rente voor een reguliere spaarrekening zonder beperkende voorwaarden is op dat moment 2,5%. Stijgt de rente op korte termijn van 2,5 naar 3,5%, dan heb je een verkeerde keuze gemaakt. Maar het tegenovergestelde kan natuurlijk ook.

Veel van de kortlopende spaarrekeningen die eind 2008 massaal werden afgesloten, sluiten nu. De rente op deze spaarrekeningen is inmiddels flink gedaald, waardoor deze spaardeposito’s veel minder aantrekkelijk zijn.

Salaris spaarregeling

U kunt een deel van uw loon onbelast ontvangen via een spaarloonregeling. Het gebeurt zo. Uw werkgever stort een bepaald bedrag (in 2010 maximaal € 613,=) van uw brutosalaris op een geblokkeerde spaarrekening. Als u het bedrag minimaal 4 jaar laat staan, kunt u het na die 4 jaar weer opnemen zonder daarover inkomstenbelasting te betalen.

Hoe kies je een vorm van sparen?

Om te bepalen welke vorm van sparen voor jou het beste is, moet je jezelf 2 vragen stellen:

Als u spaart om geld achter de hand te hebben voor onverwachte uitgaven, is het belangrijk dat u uw spaargeld meteen kunt opnemen. Als u daarentegen spaart voor langere termijn uitgaven, bijvoorbeeld om de studie van uw kinderen te betalen, hoeft uw spaargeld niet direct beschikbaar te zijn en kunt u ze in principe voor een tijdje opsluiten.

investeren

Vindt u de rente op de spaarrekening te laag en bent u bereid meer risico te nemen, dan kunt u overwegen te beleggen. Beleggen is gebaseerd op de juiste combinatie van rendement en risico. Natuurlijk geeft iedereen de voorkeur aan een hoog rendement en een laag risico, maar een hoog risicovrij rendement kan alleen worden behaald door de jackpot in de loterij te erven of te winnen.

Risicoprofiel

Er zijn veel beleggingsproducten op de markt. Het is belangrijk dat ze passen bij uw risicoprofiel. Hierbij zijn een aantal elementen van belang:

Risicoprofielen variëren van zeer defensief tot zeer offensief. Op basis hiervan kunt u een passende investeringskeuze maken

maken.

Niet-speculatieve beleggingen

Beleggen is niet hetzelfde als speculeren. Het verschil zit hem vooral in het risico en de tijdsperiode waarin de investering wordt gedaan. Speculanten profiteren van sterke prijsschommelingen en beleggen doorgaans op korte of zeer korte termijn. Anderzijds worden investeringen gekenmerkt door een redelijke mate van voorspelbaarheid en verwachte rendementen op lange termijn. Daarom leiden kortetermijngebeurtenissen de echte belegger niet af.

Er zijn veel objecten waarin u kunt beleggen. We beperken ons daarbij tot de meest voorkomende en makkelijk verhandelbare beleggingsvormen: aandelen en obligaties. Andere beleggingen zoals opties, futures, vastgoedbeleggingen, edele metalen of grondstoffen vallen buiten het bestek van dit artikel.

Beleggen en afdekken

Met beleggen bedoelen we geld beleggen met als doel op lange termijn een beter rendement te behalen dan met sparen. Dit wordt bereikt door koersgroei en dividendrendement. Iemand die bijvoorbeeld belegt, koopt een aandeel dat in waarde kan stijgen of dalen. Er is geen zekerheid over de toekomstige waarde van die investering, en dit gebrek aan zekerheid onderscheidt beleggen van sparen. Dit risico wordt echter gecompenseerd door de mogelijkheid van hogere winsten. En hoewel het duidelijk moet zijn dat beleggen altijd enig risico met zich meebrengt, moet het niet worden overdreven. De aan beleggen verbonden risico’s kunnen op verschillende manieren worden afgedekt, bijvoorbeeld door beleggingen te splitsen of af te dekken met andere beleggingsinstrumenten zoals opties of termijncontracten.€