Spaarrekening, sparen of betalen?

Tijden veranderen, zo ook de spaarrente. Gedurende 2015 is de spaarrente verder gedaald. Sinds 2009 is de spaarrente gedaald van 5,5% naar 1,25% in september 2015. Door deze verlaging wordt het concept van een “spaarrekening” ter discussie gesteld. Is het nog steeds goed om geld op een spaarrekening te zetten?

Rente op sparen

Spaarrente, een product dat is ontworpen voor consumenten om te compenseren voor het op de bank zetten van geld. Geld dat de bank vervolgens tegen een bepaalde rente uitleent aan een ander. Zo creëert de bank een wisselwerking waarbij vraag betaalt en aanbod ontvangt. De bank treedt op als intermediair en verdient vanuit deze positie. Sinds 2009 is de spaarrente sterk gedaald. De rente is zo ver gedaald dat sparen voor een deel van de samenleving meer kost dan het oplevert. In de maand september 2015 is de hoogste spaarrente op een spaarrekening zonder voorwaarden 1,25%.

Wanneer is sparen nog rendabel?

Of het geld op de spaarrekening loont, hangt af van de hoogte van het rekeningsaldo. Tot 1 januari 2017 geldt een vrijstelling van 21.330 euro per persoon voor de activa genoemd in kolom 3. Dit betekent dat u in fiscaal partnerschap € 42.660 belastingvrij kunt sparen. Schulden die aftrekbaar zijn in kolom 3 tellen niet mee.

HMRC gaat ervan uit dat iedereen een rendement van 4% op zijn vermogen behaalt, het zogenaamde vaste rendement. Over deze aangifte wordt door de Belastingdienst 30% belasting geheven. Dit betekent dat de burger daadwerkelijk 0,3% x 0,04% x 100% = 1,2% betaalt voor het vermogen in kolom 3.

Uitgaande van de hoogste spaarrente van 1,25% in september 2015 kan worden geconcludeerd dat dit een positief rendement geeft van 0,05% (indien het vermogen de vrijstelling in kolom 3 overschrijdt).

Stel dat u 25.000 euro op de spaarrekening heeft staan. Dit bedrag overschrijdt de vrijstelling in kolom 3 en wordt dus belast tegen 1,2%. Er is een spaarrente van 1,25%. De ontvangen rente is:
0,0125 x € 25.000 = € 312,50

De te betalen belasting is:
0,012 x € 25.000 = 300

Per saldo ontvangt deze spaarder 12,50 euro per jaar op zijn spaarrekening.

Situatie per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 verandert er een aantal dingen in kolom 3 op het gebied van belasting. De volgende wijzigingen zijn gepland:

Het mag duidelijk zijn wat de overheid met deze regeling probeert te bereiken: de sterkste schouders dragen de zwaarste last. De belastingtarieven zijn respectievelijk:

Het kapitaal van bovenstaande zaak met 25.000 EUR in kolom 3 creëert het nieuwe regime tot het volgende rentebedrag: 0,0125 EUR x 25.000 EUR = 312,50 EUR.

Aangezien de vrijstelling wordt verhoogd en de bewaargever € 25.000 aan vermogen heeft, is hij volledig belastingvrij. Dit betekent dat deze persoon € 312,50 – € 12,50 = € 300 meer per jaar aan inkomen heeft.

Wat zijn de besparingsalternatieven?

Er zijn verschillende alternatieven die een hoger rendement op spaargeld kunnen opleveren. Een veilig voorbeeld hiervan is een spaardeposito. Met dit financiële product kunnen gelden voor een langere periode worden vastgezet met een rente die hoger is dan op een reguliere spaarrekening. Het enige nadeel is dat het depositogeld pas beschikbaar is als de afgesproken termijn is verstreken.

Een andere optie is om te investeren. Beleggen kan een winstgevende maar risicovolle optie zijn om een ​​rendement op kapitaal te behalen. Aandelenkoersen kunnen sterk fluctueren en hebben dus zowel nadelige als gunstige effecten op activa. Gezien de complexiteit van deze sportindustrie, is het raadzaam om activa te beleggen bij een deskundige. Wilt u toch zelf beleggen, dan kan dat natuurlijk. Het kan door uzelf worden gedaan (alleen uitvoering) of met de ervaring van professionals.

Geconcludeerd kan worden dat sparen niet meer is wat het geweest is. De rente is zo laag geworden dat sparen in sommige gevallen geld kost in plaats van rendement. In dit opzicht is het misschien tijd om de termijnspaarrekening te vervangen door een betaalrekening.€