Spaarhypotheek: voor- en nadelen van deze hypotheek

Een andere populaire hypotheekvorm is de spaarhypotheek. Aan de hypotheek is een gemengde verzekering verbonden. Het bijzondere van een spaarhypotheek is dat de rente die u ontvangt over de spaarbonus gelijk is aan de rente over de hypotheek. Als de hypotheekrente omhoog gaat, stijgt ook de rente op het spaartegoed. Dit betekent dat vooraf wordt bepaald wat de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd zal zijn.

Ja
hypotheekrente
stijgt, neemt de rentelast over het hypotheekbedrag toe. Maar bij een spaarhypotheek zijn de kosten lager omdat er een kleinere premie moet worden geïnvesteerd.

Als de hypotheekrente stijgt, stijgt ook de rente
interesse
op het spaarsaldo en hoeven dus minder te investeren om hetzelfde resultaat te behalen. De maandelijkse kosten stijgen, maar minder dan bij elke andere hypotheekvorm.

Maandelijkse kosten

Afschrijving: met
koppeling
rente, worden de effecten van de maandelijkse vergoeding gemitigeerd. De sterke groei van de hypotheekrente wordt gecompenseerd door lagere maandelijkse besparingen. De forse daling van de hypotheekrente wordt deels gecompenseerd door hogere besparingen.

geldschieter

Deze rentekoppeling is het resultaat van een overeenkomst tussen de kredietgever en de verzekeraar. Hierdoor kunt u de polis in principe niet overdragen aan een andere kredietverstrekker.

Uitzonderingen zijn mogelijk, maar dan heeft u toestemming nodig van zowel de verzekeraars (de oude waar uw polis van kracht is en de nieuwe waar u de waarde van de oude polis wilt opnemen) als de Belastingdienst.

Daarnaast is het vaak niet voordelig, omdat je in de tussentijd ouder bent geworden en daardoor de premie van de “nieuwe” polis ineens veel hoger kan uitvallen.

Voordelen:

Voordelen van een spaarhypotheek:

minpuntjes

Nadelen van een spaarhypotheek:

Hypotheek

Vanaf 2013 moet u nieuwe hypotheekaflossingen doen om aanspraak te maken op de hypotheekrenteaftrek. Beginners kunnen daarom alleen kiezen uit lineaire en annuïtaire hypotheken.

Mensen die al een spaarhypotheek hadden, kunnen met die hypotheek verder.

Lees verder