Spaarhypotheek – niet aflossen maar extra storten

Extra aflossen op de hypotheek doet meer dan sparen. Blind betalen is echter niet verstandig. Bij een spaarhypotheek is het logischer om bij te storten in plaats van af te lossen.

Tegenwoordig denken mensen anders over hypotheken en aflossen van hypotheken. Vanuit het idee dat betaalde hypotheekrente aftrekbaar is, werd vroeger geadviseerd om de hypotheekschuld zoveel mogelijk te behouden. Door de snelle daling van de huizenprijzen zijn huiseigenaren zich bewust van de gevaren van het aanhouden van een maximale hypotheekschuld. Huiseigenaren zijn massaal gaan extra aflossen uit angst voor de resterende schulden. Specifiek voor een aflossingsvrije hypotheek wordt extra afgelost. Als u een spaarhypotheek heeft, kan de extra aflossing juist een nadeel zijn.

Een spaarhypotheek geeft volledige aflossing

Een spaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een spaarbank. De hoogte van de te betalen hypotheekrente is gelijk aan de rentevergoeding op spaargelden. Een spaarhypotheek zorgt voor een volledige tijdige aflossing. Deposito’s plus rentebetaling vormen aflossing. De maandelijkse kosten blijven gedurende de looptijd gelijk. Als de hypotheekrente niet voor de hele periode vaststaat, kan de vergoeding afwijken van wanneer de nieuwe hypotheekrente wordt vastgesteld.

Wat gebeurt er als er een extra terugbetaling wordt gedaan?

Als de hypotheekschuld daalt, stapelt zich te veel vermogen op in de hypotheekgerelateerde spaarverzekering of bankspaarrekening. Op de aflossingsdatum vindt een betaling plaats die groter is dan de hypotheekschuld. Afhankelijk van factoren kan het eigen risico ten laste van de polis of van de rekening worden gebracht. U kunt de gevolgen in uw geval nader bespreken door een hypotheekadviseur te raadplegen.

Extra storting in verzekering of rekening

Bij een spaarhypotheek is het aantrekkelijker om een ​​extra bijdrage te doen aan een verzekering of een rekening. Door deze extra storting wordt de maandelijkse storting verlaagd. Over de extra inleg wordt namelijk een hoge rente betaald voor de rest van de looptijd van de hypotheek. Uitgaande van een hypotheekrente van 5% ontvangt u voor de resterende looptijd ook een vergoeding van 5% voor de extra inleg. Probeer het eens op een spaarrekening.

Let op de bandbreedte

Er is geen onbeperkte bijstorting toegestaan ​​op de rekening of verzekering. Het totale stortingsbedrag in een bepaald jaar mag niet hoger zijn dan tien keer de laagste storting op de polis of rekening. Er mag dus maximaal € 5.000 in één jaar worden gestort, als de kleinste inleg van € 500 al tijdens de looptijd is gedaan. Deze regel kan in de laatste jaren van de looptijd van de hypotheek variëren. Bij het doen van een bijstorting is het van belang informatie in te winnen en toestemming te krijgen van de verzekeraar of bank.

Hypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm

Sinds 1 januari 2013 zijn alle soorten hypotheken niet meer toegestaan. De nieuwe hypotheek moet een maandelijkse aflossing bevatten. Hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten, worden gerespecteerd. Ze kunnen zonder wijzigingen blijven werken. Nu kunt u uw spaarhypotheek omzetten in een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Hoeveel redelijk is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Merk op dat de implicaties en mogelijkheden van de overdracht eerst zorgvuldig moeten worden bestudeerd.€