Spaargeld vasthouden of opnemen?

Op 15 september 2010 konden mensen met spaarloon dit geld opnemen. Ruim 2 miljoen mensen die op deze manier deelnamen aan de Spaarloonregeling konden profiteren van vervroegde opnames. Maar het met rust laten heeft zo zijn voordelen. Wat is nu beter? Wilt u het vaste spaarloon verlaten of geld ontvangen uit het spaarloon?

Loonbesparingen komen sneller vrij om economie te stimuleren

Het kabinet heeft besloten dat de loonbesparingen eerder vrijvallen om de economie een impuls te geven. Het idee is dat mensen die geld kunnen vrijmaken ook meer gaan uitgeven. De voorwaarden van de spaarloonregeling zijn echter zo goed dat het interessant is om te kijken of het niet beter is om deze vast te laten.

Wat is loonsparen?

Voor werknemers die deelnemen aan de spaarloonregeling kan de werkgever maximaal 613 euro per jaar op een geblokkeerde rekening storten. Over dit geld wordt geen loonheffing of premies volksverzekeringen betaald. Na 4 jaar kon het bedrag belastingvrij worden opgenomen. Bovendien hoeven zij geen winstbelasting van 1,2 procent te betalen over de periode dat het bedrag niet kan worden opgenomen.

Hoeveel geld staat er op de spaarrekening?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat Nederland eind 2009 voor 4,3 miljard euro aan verschillende spaarloonregelingen had.

Ondertussen spaarloon opnemen

Overigens zou het spaarloon in de tussenperiode voor 2010 ook kunnen worden ingetrokken met behoud van de fiscale voordelen (dus al na pakweg 3 jaar), als de intrekking gekoppeld is aan een “bepaald bestedingsdoel”. Het zou kunnen:

Opname spaarloon: opgebouwd van 2006 tot 2009 en maximaal 2450 euro

In 2010 werd de regeling tijdelijk stopgezet omdat de overheid de economie wilde stimuleren. In 2010 waren alle leden (inclusief mensen die minder dan 4 jaar deelnamen) vrij om geld op te nemen en te besteden aan wat ze maar wilden. Dit heeft betrekking op de salarisbesparingen tussen 2006 en 2009. Dit betekent ook dat er maximaal 2.450 euro per spaarder kan worden opgenomen. Voor mensen die het geld dat in 2006 vrijkwam al hebben opgenomen, moet dit bedrag van de 2450 euro worden afgetrokken.

Hoe gebruikt u vrijgekomen spaarloon in 2010?

Mensen die begin 2010 hun spaarloon willen opnemen, moeten dit zelf bij hun bank melden. Ook zij moeten geïnformeerd zijn door hun baas of bank. Sommige banken doen dit door een afschrift naar elektronisch bankieren te sturen en een bankafschrift te gebruiken. Zij kunnen de spaarloonrekening dan ontgrendelen via de website (dit is het geval bij Rabobank). Het in de loop der jaren opgebouwde geld wordt bijgeschreven op de tegenrekening.

Vroegtijdig opnemen van spaargeld is optioneel

Wie geen antwoord geeft op de vraag of spaarloon eerder vrij moet komen, houdt simpelweg een spaarloonrekening aan die geblokkeerd blijft. Het opnemen van spaarloon is optioneel.

Spaarloon verlaten: spaargelden zijn nog steeds vrijgesteld van vermogenswinstbelasting

Het grote voordeel van het laten staan ​​van spaarloon is dat het bedrag vrijgesteld blijft van vermogenswinstbelasting. Maar het is alleen aantrekkelijk voor mensen met meer dan € 20.661 (alleenstaand) of € 41.322 voor fiscale partners. Eigenaars van rentedragend spaarloon hoeven dit niet te doen. De rente op spaarloonrekeningen is slechts 1,5 tot 2,5 procent en levert geen enorme bedragen op.

Zet uw spaargeld over naar een gewone spaarrekening

Mensen die niet zoveel vermogen hebben (minder dan € 20.661 of in totaal € 41.322 en een normale spaarrekening met een hogere rente, kunnen overwegen hun spaarloon over te hevelen naar een rekening met een hogere rente).

De vrijstelling van vermogenswinstbelasting is al gebruikt

Maar mensen die al gebruik hebben gemaakt van hun vermogensrendementsheffing zijn met een spaarloon vaak goedkoper uit, stelt de Consumentenbond. Een rekeninghouder die geld voor langere tijd wil verpanden kan in veel gevallen het wegvallen van het belastingvoordeel compenseren met een spaardeposito (het geld staat dan vast met een vaste looptijd en een vaste rente).

Nu wel of niet sparen?

Mensen die niet goed weten wat ze met hun opgebouwde spaarloon moeten doen, kunnen het geld gewoon even laten liggen en hun weg vinden. Aan de regeling is geen datum gekoppeld. Het enige nadeel is dat sommige banken mensen verplichten om voor een bepaalde datum geld op te nemen. Het is dus goed om daar rekening mee te houden. Verschillende banken hebben het mandaat gegeven dat mensen tot 31 december 2010 de tijd hebben om hun spaarloonrekening gedeblokkeerd te verklaren. Doen ze dat niet, dan komt het geld niet vrij.€