Spaargarantie in Europa maakt sparen veilig

Pas op 7 oktober 2008 besloot de EU om één depositogarantiestelsel in het leven te roepen, één enkele spaargarantie voor heel Europa. Daarvoor was het een grote lappendeken van verschillende garantieregelingen voor spaargeld. Hierdoor kunt u nu in veel landen, maar vooral in Nederland, veilig sparen. We hebben nog steeds een snelle en goed werkende Europese regeling voor spaarders nodig als de bank moet worden gered. Voorlopig is de spaargarantie ook gelijk aan 100.000 euro per persoon in 2015. Boven dit bedrag wordt u niet gespaard. Vanaf 2024 is er één Europees systeem van waaruit alle landen geld kunnen garanderen aan hun spaarders.

Besparingen in Europa bij reddingsoperaties voor banken

Overheidsinterventie is nuttig, maar tegelijkertijd is overheidsinterventie ook disruptief. Zeker als er veel geld mee gemoeid is. Het is als een waterbed dat wordt samengedrukt: als je ergens op drukt, verschijnt ergens anders een bel. Een goed voorbeeld is de tussenkomst van Ierland eind september respectievelijk begin oktober 2008. EU-land Ierland heeft onafhankelijk en zonder overleg besloten om alle besparingen van 100% te garanderen. Het resultaat: in zeer korte tijd trokken veel spaarders hun tegoeden van de bank op en stortten ze vervolgens op een Ierse bankrekening. Er werd gestart met een vliegwiel.

Veilig sparen in de EU

De volgende was Angela Merkel, die garant stond voor onbeperkte besparingen in de grootste economie van de EU. Denemarken en Oostenrijk volgden iets later. Op zijn beurt is het depositogarantiestelsel in Nederland bijvoorbeeld volledig gegarandeerd 20.000 euro, en de volgende 20.000 euro met 90%. Dit betekende een garantie tot maximaal slechts 38.000 euro per instelling per persoon. Daarom is het niet moeilijk te raden welk garantiestelsel een grote deposant zou kiezen. En dat in een verenigd Europa. Er moest dus iets gebeuren.

Waarborg 50.000 euro

Op 7 oktober 2008 kwamen verschillende ministers van Financiën bijeen om te bespreken of er een gezamenlijke garantieregeling zou kunnen komen. Niet iedereen was aanwezig: de Belgische en Duitse ministers ontbraken. Ook minister Boss was aanwezig, die na de bijeenkomst verklaarde dat er nieuwe contracten waren gesloten:

Vanaf 10 maart 2009 verlengt Nederland zijn garantie van € 100.000 tot eind 2010. Vooralsnog geldt de garantie ook in 2012, totdat de Europese verordening van kracht wordt.

Depositogarantiestelsel 2012 en 2013

Dit betekent dat als u spaart bij een bank in Nederland die volledig onder het depositogarantiestelsel valt, u ook veilig kunt sparen. Of je nu kiest voor een van de grootste banken van ons land, bijvoorbeeld de Oranje spaarrekening van ING bank. We hebben veel problemen gezien met Icesave omdat deze bank onder twee garantieregelingen viel. Maar iets soortgelijks geldt ook voor de Belgische Argent. Niet dat ik België met IJsland vergelijk qua stabiliteit, integendeel, maar als er iets misgaat, moet je twee landen bezoeken om geld in te zamelen.

EU-garantie voor een buitenlandse spaarrekening

Besluitvorming in de EU betekent ook dat er nog behoorlijk wat verschillen zijn. Noem het een lappendeken:

Land Maximale garantie in euro’s Opmerking
Nederland 100.000 Voorlopig tot eind 2013.
België 100.000 Toegewijd.
Duitsland 100% garantie Politiek statement, geen wetgeving.
In Frankrijk 70.000 Zo was het.
Luxemburg 50.000 Wijzigingen zijn nog niet bekend.
Oostenrijk 100% garantie Politieke verklaring, wetgeving, mogelijk voor 28 oktober 2008.
Ierland 100% garantie Dat wil zeggen, zes grote banken voor twee jaar. Voor anderen: max. 100.000 EUR
Italië 103.000 Onveranderd.
Spanje 100.000 Tijdelijk.
Verenigd Koninkrijk 63.800 Voorheen was het meer dan 22.000

Europees systeem 2024

Vanaf 2024 is er één algemeen systeem. Dit moet in drie fasen worden bereikt:

Definitief depositogarantiestelsel 2015 in verschillende Europese landen

En dus zou je er goed aan doen om je geld te verdelen. Er zijn nogal wat banken in ons land die een hoge rente bieden en een garantie van 100.000 euro per persoon per instelling is een mooie garantie. Want ondanks de garanties van een land als Ierland is Ierland voor ons nog relatief ver weg. Dus geld verhuizen in Nederland lijkt de juiste manier om te gaan.€