Spaargarantie depositogarantiestelsel plat (sparen)?

Depositogarantiestelsel, wat gebeurt er in 2020 met de spaargarantie? Het depositogarantiestelsel regelt een spaargarantie voor uw spaargeld bij de bank. Als de bank failliet gaat of failliet gaat en de bank heeft een Nederlandse bankvergunning, dan heeft u ook een spaargarantie van 100.000 euro per persoon. Het is afwachten of het depositogarantiestelsel hetzelfde blijft of wordt afgebouwd zodat je meer risico neemt. De spaargarantie wordt door de commissie de Wit verlaagd, maar u kunt hierdoor uw spaargeld nog beter over meerdere banken spreiden. In 2019 is er nog maar één bankvergunning binnen het Rabobank depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel 2020, hoe werkt de spaargarantie?

Uw spaargeld wordt beschermd door het depositogarantiestelsel. Als een bank failliet gaat, bent u niet zomaar uw geld kwijt. Als de bank volledig gedekt is door het Nederlandse depositogarantiestelsel, bent u per persoon beschermd tot een maximum van € 100.000. Dit bedrag was in 2008 veel lager, maar werd toen snel verhoogd naar € 100.000 om te voorkomen dat spaarders massaal hun spaargeld van de bank zouden halen. Dergelijk bankieren kan grote gevolgen hebben (zie bijvoorbeeld de lancering van de DSB bank). Ook bij een grote bank zou dit niet mogen gebeuren. In die zin werkte het depositogarantiestelsel en het bedrag van 100.000 euro ook goed. Zo goed dat er gewerkt is aan een Europees systeem waarbij alle EU-lidstaten dezelfde garantie op besparingen geven.

Kritiek van de Commissie De Wit op de financiering van het depositogarantiestelsel

Er was echter kritiek op de financiering van het depositogarantiestelsel. Alle banken dragen immers bij aan het systeem als een bank failliet gaat. Het is denkbaar dat een bank die meer risico neemt in de toekomst meer aan het systeem zal moeten betalen dan voorheen. Komt er in 2020 een nieuw spaargarantiestelsel? Dit zijn plannen die nog niet in werking zijn getreden.

Staat de spaargarantie voor 2020 nog steeds lager op provisie de Wit?

De Commissie De Wit heeft gekeken naar ons financiële systeem, hoe we met de kredietcrisis zijn omgegaan en welke lessen we daaruit kunnen leren. De commissie trekt conclusies en doet aanbevelingen. De aanbeveling is om de spaargarantie in Europees verband te verlagen tot 50.000 euro. Het zou de banken minder geld kosten.

Spaargarantie gevolgen naar beneden

Als de spaargarantie daalt, zou iedereen zijn geld bij meerdere banken storten als het spaarbedrag boven de 50.000 euro uitkomt. Die behoefte bestaat al, maar tot de grens van 100.000 euro. Dit zal betekenen dat de grote banken geld verliezen omdat er niet meer dan 50.000 euro veilig is. Niet veilig op een onmiddellijke opnamerekening, uw betaalrekening of een spaarrekening. Het betekent ook dat de garantie voor banksparen wordt verlaagd. Dit maakt regulier sparen, maar ook banksparen, minder veilig in geval van faillissement.

Open een extra spaarrekening

Gelukkig kun je bij elke bank een gratis spaarrekening openen en je spaargeld spreiden. Kies enerzijds voor banken die een hoge spaarrente bieden, maar uw geld voldoende spreiden om het risico te beperken. Zo wordt online een spaarrekening geopend, dus dat kan niet. Dit is het moment om een ​​veilige bank te vinden die een hoge rente geeft op uw spaargeld.

Is sparen op een zakelijke rekening veilig?

Onder bepaalde voorwaarden vallen bedrijfsrekeningen ook onder het depositogarantiestelsel, de bedrijfsrekening kan zelfs bij een bankfaillissement veilig zijn.

Rabobank 2020 en het depositogarantiestelsel

In 2020 vallen alle Rabobankkantoren onder dezelfde bankvergunning. Tot 2016 was het slim om geld in meerdere filialen te bewaren omdat het geld bijzonder veilig was: elk filiaal had immers een eigen bankvergunning onder het depositogarantiestelsel en elk filiaal stond dus garant voor 100.000 euro per persoon. In 2020 behoort deze uitgebreide bankgarantie dus tot het verleden en wordt de bankgarantie eenmalig toegepast.

Conclusie depositogarantiestelsel 2020

Het blijft wel even opletten hoeveel geld je elke keer op de bank houdt. Als u de limieten van het depositogarantiestelsel overschrijdt, is uw geld op de bank niet veilig. Dan sluit u de rekening ook bij een andere bank. Het risico op verlies van spaargeld en vermogen is immers kleiner.

Lees verder