Spaardoel: Sparen om uw pensioen te verbeteren

Het pensioen dat de meeste werknemers ontvangen, zal de meeste gepensioneerden teleurstellen. Het doel is om 70 procent van het laatst verdiende salaris te sparen, maar dat lukt bijna niemand.

Werknemers denken vaak niet aan pensioen. Hierbij ligt de focus alleen op de jaren voor de pensioengerechtigde leeftijd. Het eventuele tekort kan dan niet meer worden gecompenseerd. Te veel vertrouwen op de pensioenregeling van de werkgever zonder te beseffen dat er mogelijk een pensioentekort is ontstaan. In veel gevallen kan dit worden opgelost, maar reparaties moeten niet wachten tot de 55s.

Hoe weet ik hoeveel pensioen ik in de toekomst krijg?

De basis voor iedereen is de AOW. Iedereen heeft er recht op, ongeacht de latere regels of bezittingen die ze hebben. Voor uw aanvullend pensioen bent u afhankelijk van de pensioenregeling van uw werkgever. Niet elke werkgever heeft een pensioenregeling. U vindt uw pensioenrechten in het UPO (uniform pensioenoverzicht) dat u jaarlijks ontvangt van uw huidige werkgever. Dit geldt echter niet voor opgebouwde pensioenaanspraken van vorige werkgevers, tenzij u door waardeoverdracht rechten heeft overgedragen aan de nieuwe pensioenregeling.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een volledig overzicht van uw pensioenrechten. U ziet in één oogopslag waar u op uw pensioendatum recht op heeft. Dit zijn slechts ruwe cijfers, maar ze geven u een goed beeld van wat u kunt verwachten op uw pensioengerechtigde leeftijd. Ook kunt u nagaan waar uw gezinsleden recht op hebben bij uw overlijden.

Er is een pensioentekort

Verwacht u na pensionering niet voldoende inkomen te hebben, dan heeft u een pensioentekort. U moet inschatten hoeveel u nodig heeft na uw pensionering. Voor de een is immers 50 procent van het laatst verdiende salaris genoeg, terwijl de ander juist streeft om niets te verliezen. Het op jonge leeftijd ontdekken van een tekort biedt nog steeds de mogelijkheid om het tekort te corrigeren.

Fiscaal gunstige regeling

Vroeger kon je jaarlijks grote bedragen storten en het bedrag laten aftrekken van je inkomen. Zo simpel is het niet meer. U moet nu aantonen dat u een pensioentekort heeft om de lijfrente-uitkeringen van uw inkomen af ​​te kunnen trekken. Hiervoor zijn formules ontwikkeld waarmee jaarlijks de maximale inleg kan worden berekend, die ook van het inkomen kan worden afgetrokken. Bedragen zijn nu aftrekbaar en belastbaar bij uitbetaling.

Opwaarderen op een spaar- of beleggingsrekening

U kunt ook gewoon beginnen met het opbouwen van kapitaal onder uw controle. Eerst berekent u hoe groot uw tekort na pensionering wordt. U maakt dan een spaarplan om het bedrag op te bouwen om het tekort aan te vullen. Dit kunt u doen door na te gaan hoeveel u maandelijks naast uw pensioen verliest. Daarna berekent u hoeveel kapitaal er moet zijn om maandelijks het recht op pensioen aan te kunnen vullen. Het blijft slechts indicatief, want je weet niet hoe oud je wordt. U kunt er ook voor kiezen om een ​​periodieke uitkering bij een verzekeraar te kopen, maar u weet nog niet hoeveel kapitaal u op uw pensioendatum moet hebben.€