Soorten rente: welke rente u betaalt of ontvangt (Libor)

Er zijn veel soorten interesses. Renterente, hypotheekrente, Euribor, Liborrente, Basel 3, spaarrente, leenrente, feerente, boeterente, effectieve rente, reële rente, nominale rente, caprente, aanmoedigingsrente en wettelijke rente. En ook in 2020 maakt het een groot verschil welke rente voor u geldt als u wilt sparen, lenen of bijvoorbeeld belastingrente wilt betalen aan de Belastingdienst. Het belang van Libor-rente blijkt uit de hoge boete die Rabobank in oktober 2013 ontving voor het gehannes met deze rente.

Welke rente – Euribor of Libor?

De rentetarieven voor Euribor- en LIBOR-leningen zijn erg belangrijk omdat de gevraagde leningrente vaak met een bepaalde premie is gekoppeld aan Euribor of Libor. Euribor, de European Interbank Offered Rate, is de geldmarktrente van de eurozone. De grote commerciële banken bieden elkaar geld aan tegen deze rente. Officieel worden deze tarieven elke werkdag om 11.00 uur CET vastgesteld. Libor, London Inter Bank Offered Rate is de geldmarktrente die wordt aangeboden door 12 commerciële banken op de Londense geldmarkt. Tarieven kunnen verschillende looptijden hebben – 1, 3, 6, 9 en 12 maanden.

rekenvoorbeeld Euribor en leningrente

Stel dat de dagelijkse Euribor gelijk is aan 1,2% en de premie 1% is, dan kan de bank meer dan 2% van haar geld krijgen en het aan jou uitlenen tegen een veel hogere rente. daarvoor, maar de renteopslag en rente die u in rekening wordt gebracht, is de keuze van de geldverstrekkers. Zo kan de ene bank of kredietverstrekker veel goedkoper zijn dan de andere. Euribor en Libor zijn korte rentes, geen lange rentes. Banken financieren echter vaak zaken tegen een korte rente en lenen aan u uit tegen een lange rente, waardoor u nog meer winst maakt. Verrassend genoeg kreeg de Rabobank op 29 oktober 2013 een boete van € 774 miljoen wegens Libor-rentefraude. Het Libor-tarief werkt op alle transacties, en vasthouden aan dat tarief betekent dat u en ik ofwel te veel betalen, ofwel te weinig krijgen terwijl de bank meer geld krijgt dan de bank verschuldigd is.

Welke interesses, soorten interesses

De ECB wijzigt regelmatig de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De ECB grijpt vooral in wanneer de inflatie uit de hand dreigt te lopen, maar ook steeds vaker wanneer de economie in een recessie dreigt te belanden. Dan hebben we het over de rente, maar eigenlijk gaat het om een ​​specifieke rente: de refirente. En de refirente is niets meer dan de korte rente die de ECB rekent aan banken die geld lenen van de ECB. Twee kenmerken zijn daarbij bepalend: kortlopend en lenen. Omdat het een kortetermijnrente is, zouden veranderingen geen invloed moeten hebben op de langetermijnrente, en omdat het een debetrentevoet is, zou deze geen invloed moeten hebben op bankleningen. Een bank heeft verschillende manieren om aan geld te komen. Kortom, een verlaging van de refirente hoeft geen onmiddellijke impact te hebben op de economie. Zelfs als we dat zouden willen.

Rentepremie

De rente die u aan de bank betaalt is uiteraard geen basisrente. De bank wil winst maken en berekent vaak een risicopremie. Bij crisis of hoog risico verhogen hypotheekbanken de renterisicopremie. Door de behoefte aan winst wordt ook de rente relatief hoog gehouden. Daarnaast is de rente die banken elkaar in rekening brengen dan hoog.

Bazel 2

Bazel 2, het nieuwe kapitaalakkoord, betekent dat banken ernaar streven hun kapitaalratio’s verder te verhogen in plaats van nieuwe leningen te verstrekken. Dat maakt geld relatief schaars en lenen relatief duur. Dit houdt de rente op leningen hoog, ondanks bezuinigingen door de ECB.

Bazel 3

Basel 3 is de opvolger van Basel 3 en is een poging om banken stabieler te maken. Bazel 3 resulteert dus in hogere lange rentes. Een bank kan je immers voor langere tijd geld lenen tegen een hogere rente, maar zelf financieren tegen een veel lagere daggeldrente zoals Euribor en Libor. Binnenkort is dat niet meer mogelijk. Banken zullen echter hun winst willen behouden en daarom de rente verhogen. Slecht nieuws voor mensen met een hypotheek.

Weet welke rente u betaalt of ontvangt

Met dit in gedachten zijn veel soorten belangen van belang, zoals:

Nominale en effectieve rente

De werkelijke rente die u betaalt is altijd hoger dan de nominale rente. De effectieve rente is de jaarlijkse rente. Let hier goed op, want iemand die nominaal 6% leent en elke maand rente betaalt, betaalt eigenlijk rente over rente en dus meer dan de nominale 6%. Bovendien omvat de effectieve rente van de hypotheek meestal de afsluitprovisie. Ook bij het sparen is het belangrijk om voorzichtig te zijn. Sommige aanbieders betalen maandelijks of driemaandelijks rente, andere doen dit jaarlijks of aan het einde van de looptijd. Dit kan een groot verschil maken in de rente die u als spaarder krijgt.
Hierdoor geeft de effectieve rente een veel betere afspiegeling van uw werkelijke kosten.
Let hier goed op, want ook geldverstrekkers en geldverstrekkers zijn wettelijk verplicht om voor alle leningen tot € 50.000,- het effectieve rentepercentage te vermelden. Jammer dat deze verplichting niet bestaat voor hypotheken, maar dan kun je toch zelf de werkelijke rente berekenen door te berekenen hoeveel het je aan rente gaat kosten:

  1. Neem de nominale rente per jaar en deel deze door het aantal betalingen, meestal de maanden waarover u rente betaalt per jaar.
  2. Druk het uit in decimalen.
  3. Tel daar 1 bij op en dit op de nde macht, waarbij n = aantal betalingstermijnen.
  4. Trek daar dan weer 1 van af en je hebt de effectieve rente.

Dus als je drie keer per jaar betaalt, wordt het: (1+ r/300)³-1

Nominale en reële rente

Nominaal is de rente die op de hypotheekakte of spaarrekening staat. De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie. Als de nominale rente 5% is en de inflatie 3%, dan ontvangt of betaalt u 2% reële rente.

Vaste en variabele rente

Als u gedurende de hele looptijd gelijke rente betaalt of ontvangt, geldt een vaste rente. Er zijn hypotheken met een vaste of variabele rente. Ook krijgt u als spaarder een vaste rente, bijvoorbeeld voor de hoogste depositorente in 2020. Een variabele rente verandert gedurende de looptijd. Een variabele rente is dus een korte rente, vaak zelfs een daggeldrente. Het wordt beïnvloed door de rentetarieven van de ECB en wereldwijde risico’s (oorlogen, coronavirus, dreigingen). De dagkoers kan plotseling stijgen en dalen (vergelijk dit met dagkoersen op de beurs). Niet alleen voor leningen, maar ook voor spaarders. Ook kunt u kiezen voor een variabele rente bij de top 5 banken met de hoogste spaarrente van Nederland.

Overeenkomst belang

Een dealtarief is een soort kanstarief dat meestal een korting omvat. Omdat de geldverstrekker het project graag ziet doorgaan, of u bijvoorbeeld wil overtuigen van een hypotheek. Maar wees voorzichtig want er komt een renteherzieningsdatum wanneer de rente weer omhoog mag. Dan is het de kunst om de rentepremie zo veel mogelijk te beperken.

De breedte van de renteband

Bij het vastzetten van de hypotheekrente voor een rentevaste periode is er vaak sprake van een bandbreedte. Als de rente binnen deze bandbreedte blijft, zullen renteschommelingen op de hypotheekmarkt niet leiden tot een renteaanpassing. Niet onbelangrijk, want het heeft zeker gevolgen voor de hypotheekrente die je moet betalen.

Advertentie-interesse in 2020

Promotierente wordt toegepast voor een bepaalde periode. Daarna zal de rente waarschijnlijk lager zijn op een spaarrekening en hoger op een lening of hypotheek. Kijk dus altijd goed naar de voorwaarden van het exploitatiebelang, want dat kan een groot verschil maken.

Bezinningsperiode rente

Bij leningen en hypotheken voor een rentevaste periode is het vaak mogelijk om een ​​zogenaamde bedenktijd af te spreken, voor het moment dat u met de huidige rente een nieuwe rentevaste periode wilt laten ingaan. Hoe langer de aflossingsvrije periode die u koopt, hoe hoger de rentepremie zal zijn.

boetepercentage

Als u uw hypotheek wilt oversluiten omdat de huidige rente veel lager is dan de rente die u over de hypotheek moet betalen, krijgt u meestal te maken met boeterente. De hypotheekbank brengt u dan een boete in rekening als compensatie voor dit gederfde inkomen. Deze boeterentes kunnen erg duur zijn en dus de overboeking te duur maken voor de consument. Controleer goed of de hypotheekakte geen clausule bevat. De boete is sterk afhankelijk van de resterende looptijd van de hypotheek, de hoogte van de hypotheek, het verschil in rente en het bedrag dat boetevrij kan worden afgelost.

Wettelijke rente en fiscale rente 2020

Bij betalingsachterstanden gaat de wettelijke rente in en bij laattijdige betaling is deze wettelijke rente hoog. Hierna wordt het belastingpercentage ook door de Belastingdienst gehanteerd. Ook hoog, maar als je daarentegen geld terugkrijgt van de belasting, geeft dit belastingtarief je een mooie spaarrente. Rente die vaak hoger is dan op een gewone spaarrekening. Recent is de rente als volgt:

Inhoudingsrente en belastingrente Belastingdienst:

jaar 1e kwartaal kwart 2 kwart 3 kwart 4
2019 jaar 4% 4% 4% 4%
2019 jaar 4% 4% 4% 4%
2018 4% 4% 4% 4%

plafond percentage

Het begrip cap interest komen we tegen in de SNS cap interest hypotheek. De hypotheekrente is variabel, maar kan niet hoger zijn dan de eerder met de bank overeengekomen plafondrente. Zo voorkom je hoge woonlasten.

Slot

Er zijn veel soorten interesses. De meest interessante spaarrente vind je bij banken als MoneYou, Nationale Nederlanden of NIBC Direct. De meest vervelende rente is de fiscale rente van de Belastingdienst, tenzij je je geld terugkrijgt van de Belastingdienst, want met rente is dat hetzelfde. U kunt uw hypotheekrente beperken door een plafondrente te kiezen.€