Soorten pensioenen in betaald werk

Houd uw pensioen bij, of het nu om een ​​collectief pensioen gaat. Hoeveel kost het pensioen werkelijk in 2020 en 2021 en spaart u voor later? Niet iedereen die bij een werkgever werkt, bouwt daar immers pensioen op. In de meeste gevallen ontvangt iedereen die bij de overheid werkt een ABP-pensioen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaat er in Nederland geen universele pensioenverplichting. Uw werkgever bepaalt of u pensioen krijgt en hoe dit is opgebouwd. Welke soorten pensioenen zijn er? Er is nog veel meer dat u moet weten over het pensioen en AIO – Aanvullend inkomen voor ouderen.

Hoeveel pensioen heeft u al opgebouwd, is dat voldoende?

Pensioenbreuk betekent pensioengat in 2020 en 2021

Werken bij een andere werkgever kan ook voor u een nieuwe pensioenregeling betekenen. Dan is het de vraag of de overdracht van opgebouwde pensioenrechten aan de nieuwe werkgever financieel voordelig is. Deze waardeoverdracht van uw pensioen is sinds 1994 wettelijk geregeld. Anderzijds zal geen enkele waardeoverdracht een onderbreking van de pensioenen veroorzaken, waardoor het oude recht op pensioen bij de voormalige werkgever en de pensioenuitvoerder blijft. Laat ons altijd berekenen wat het overdragen van uw pensioenrechten voor u betekent. Zo maakt het een groot verschil of de ene werkgever een eindloonstelsel heeft en de nieuwe werkgever een middelloonstelsel. Daarover later meer.

Ondernemer

Als zelfstandig ondernemer en zzp’er moet u zelf zorgen voor het sparen voor uw pensioen, maar hoe zit het met een loontrekkende? Daar is het weer anders geregeld. Zorg in ieder geval dat u weet hoeveel pensioen u spaart en regel uw pensioen zo. Na pensionering is het te laat om er nog iets aan te doen. Voor die tijd kunt u nog iets doen aan het pensioentekort. Als u nu handelt, loopt u uw pensioen in de toekomst niet mis.

Soorten pensioenen in betaald werk

Naast het basispensioen kennen we in Nederland drie vormen van pensioenopbouw voor werkenden:

Eindloonsysteem

Zoals de naam al doet vermoeden, is uw pensioen gekoppeld aan uw laatst verdiende salaris en het aantal gewerkte jaren. U draagt ​​jaarlijks maximaal 2%, maar vaak 1,75%, van uw laatstverdiende salaris bij aan pensioen. Zo krijgt u na veertig dienstjaren een pensioen van respectievelijk 80% en 70% van uw laatstverdiende salaris. Iemand die bijvoorbeeld langzaam meer gaat verdienen, krijgt een pensioen alsof hij het hele jaar het laatst verdiende salaris heeft verdiend. In de praktijk betekent dit dat de werknemer een relatief kleine premie heeft betaald en de werkgever hoge kosten. In de laatste werkjaren worden vaak nog hogere salarissen uitbetaald, wat een gunstig effect zal hebben op het gehele pensioen van de werknemer. Dit kan overigens nog van werkgever tot werkgever verschillen.

Gemiddeld loonsysteem

In het middelloonsysteem is het pensioen gebaseerd op het gemiddelde loon over de hele loopbaan. Deze vorm van pensioenopbouw blijkt doorgaans goedkoper te zijn voor de werkgever en het pensioenfonds, aangezien het gemiddelde salaris doorgaans lager is dan het eindloon. Daarnaast zal een periode van inflatie een gematigder effect hebben op het uit te keren pensioen. Grote pensioenfondsen, zoals ABP, stapten in 2003 over van het eindloonstelsel naar het middelloonstelsel. Ook dan wordt per gewerkt jaar niet meer dan 2,25% van het pensioen opgebouwd. Het te betalen pensioen kan direct worden afgeleid uit het aantal dienstjaren en het verdiende salaris.

Vaste bijdrage systeem

Bij een beschikbare premiestelsel is de pensioenopbouw veel onzekerder. Uiteindelijk hangt het pensioen af ​​van de jaarlijkse premies die u betaalt. Elk jaar verstrekt de werkgever de werknemer een vooraf bepaald bedrag voor pensioenopbouw, zonder te weten hoe hoog dit pensioen zal zijn. Er is een bekende bijdrage, geen uitkomst. Deze aanbetaling wordt gedaan bij de verzekeraar in de verzekeringspolis. Met het aldus opgebouwde kapitaal wordt op de pensioendatum een ​​lijfrente of ouderdomspensioen aangekocht. Een deel van het geld kan worden gebruikt om de risico’s van overlijden of arbeidsongeschiktheid te dekken.

Pensioentekort

Of je ook een pensioengat hebt, is heel individueel. U heeft een pensioentekort als uw toekomstige uitgaven hoger zijn dan uw pensioeninkomen. Nu zijn deze kosten verschillend voor elke persoon en familie. Het maakt bijvoorbeeld verschil of je een huurwoning of een koopwoning hebt, een grote hypotheek, of ver wilt reizen. Of u nu een partner heeft met een AOW of pensioen zijn allemaal bepalend. Kortom. Zoek uit hoeveel u denkt nodig te hebben in de toekomst en vergelijk dit met uw toekomstige inkomen en pensioen. Als u een hoger pensioen wilt, zijn er een aantal aanbieders die u kunnen helpen. Een hele bekende die zegt dat je niet veel hoeft op te laden om lekker te kunnen sparen
Een nieuwe dag
. Misschien is het een idee om aanvullende pensioenaanbiedingen aan te vragen. Nu kan het nog.

AIO-add-on

Heeft u een AOW en is uw inkomen lager dan het minimuminkomen, dan krijgt u een AIO-uitkering die uw inkomen op dit minimuminkomen, de bijstandsnorm, brengt. AIO staat voor Aanvullende Inkomenszekerheid voor Ouderen. Vóór de leeftijd van 65 jaar ontvangt u een aanvraagformulier van de Sociale Verzekeringsbank, SVB. Heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig of geen ander inkomen, dan kunt u bij de SVB aanspraak maken op een AIO-aanvulling.

Slot

Zeker, als je je eerste baan bij een werkgever hebt gevonden, denk je waarschijnlijk niet zo veel aan sparen voor je pensioen. Fout want wie jong begint met een goede bouw is later en kan veel geld verdienen. Vraag hier dus goed advies over als dat nodig is.

Lees verder