Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Voor welke termijn kan een levensverzekering worden afgesloten, voor welk bedrag? Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. U kunt deze verzekering bij uw hypotheek afsluiten. Kijk dan welke verzekering het beste bij u past. Uw keuze heeft grote invloed op de hoogte en het verloop van de te betalen premie en het verzekerde bedrag. Wordt het een leeftijdsgebonden premie of niet? Constant bedrag, stijgende of dalende verzekeringspremie? Let op de en bloc clausule en kosten.

Welke overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Overlijdensrisicoverzekering met hypotheek

U sluit een levensverzekering met hypotheek af om financiële problemen voor uw nabestaanden na uw overlijden te voorkomen. Niemand weet wanneer dat zal gebeuren, en het kan natuurlijk nog ver in de toekomst zijn, maar je moet ook niet denken dat als jij weg bent, je partner het huis uit moet omdat het niet meer betaalbaar is. je sterft Een goede verzekering geeft rust en zekerheid.

Risicodekking, premie en kosten per maand

Zoals bij elke verzekering, wordt de premie voor levensverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen lager naarmate de nabestaanden meer risico dragen. Als u een groot bedrag wilt verzekeren dat ook gelijk blijft of zelfs stijgt in de tijd, dan betaalt u een veel hogere premie dan wanneer u verzekert waar het verzekerde bedrag in de loop van de tijd daalt. Uiteraard speelt ook de hoogte van de verzekeringspremies een rol in hoeveel en in welk tempo deze daling plaatsvindt. Doordat u elk jaar uw hypotheek aflost, bouwt u geleidelijk een kapitaal op en kan ook de hoogte van de verzekering om de hypotheek later af te lossen afnemen. Het ligt namelijk voor de hand dat het type hypotheek dat je kiest ook past bij het type overlijdensrisicoverzekering. Sterker nog, uw verzekering kan voor een groot deel op maat worden gemaakt. Een goede vergelijking van overlijdensrisicoverzekeringen per aanbieder leidt al snel tot de beste keuze.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen, welk bedrag? Enkele voorbeelden bij uw hypotheek

Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Vijf voorbeelden zijn:

Welk type levensverzekering, welke kenmerken?

verzekering premie hoofdstad
Een levensverzekering met volledige vaste looptijd constante hoeveelheid constante hoeveelheid
Lijfrenteverlagende overlijdensrisicoverzekering constante hoeveelheid hoeveelheid neemt af
Een lineair afnemende levensverzekering constante hoeveelheid hoeveelheid neemt af
Een lineair aflopende overlijdensrisicoverzekering met een constant eindkapitaal constant en dan op een lager niveau hoeveelheid neemt af
Overlijdensrisicoverzekering met pensioen toenemende hoeveelheid toenemende hoeveelheid

Er zijn zoveel variaties mogelijk. Laten we daarom eerst enkele voorbeelden voor uw hypotheek berekenen voordat u gaat verzekeren.

En-Bloc Clausule Overlijdensrisicoverzekering

Een aandachtspunt is de en-bloc-clausule in een overlijdensrisicoverzekering. We kennen twee manieren:

Zie hier de polisvoorwaarden.

Uitleg over verschillende overlijdensrisicoverzekeringen

Hieronder een toelichting naar keuze:

Conclusie, welke overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Zoals je ziet is er veel mogelijk. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar de mogelijkheden.

Lees verder