Soorten investeringen uitgelegd

Beleggen is risico’s nemen. Er zijn verschillende vormen van beleggen met een hoog of een laag risico. Door gebruik te maken van beleggingsvormen met een potentieel hoog rendement, loopt u een hoog risico. Beleggingsvormen met lagere risico’s leveren gemiddeld een lager rendement op, maar ook minder kans op negatieve rendementen.

Met beleggen kunt u een hoger jaarrendement behalen in vergelijking met een spaarrekening. Het voordeel van het aanleggen van voorraden is dat u geen risico loopt op een negatief rendement. Beleggen in aandelen stelt u bloot aan meer risico dan beleggen in obligaties. In dit artikel worden enkele populaire beleggingsvormen nader toegelicht.

Type belegging uitgelegd: Obligaties

Een obligatie is eigenlijk het bewijs dat je een lening hebt verstrekt aan bijvoorbeeld een bedrijf of overheid. Het risico dat u neemt is meestal klein, maar als het bedrijf waarmee u een obligatie hebt afgesloten failliet gaat, kunt u het geïnvesteerde geld verliezen. U krijgt een vaste rente over het geld dat u uitleent. Er wordt vooraf afgesproken wanneer het geld wordt teruggestort. De obligatie is verhandelbaar. Een obligatie met een hoge rente zal de prijs van de obligatie doen stijgen. Zo is de prijs ook afhankelijk van de resterende looptijd.

Beleggingstype uitgelegd: Aandelen

Bij dit type belegging is het risico hoger in vergelijking met obligaties. Onderdeel van het bedrijf betekent dat je onderdeel bent geworden van het bedrijf. Het rendement is afhankelijk van de ontwikkeling van de aandelenkoers en de dividenden die de onderneming uitkeert aan aandeelhouders. Het tarief is niet alleen afhankelijk van de prestaties van het bedrijf, maar bijvoorbeeld ook van de economie.

Beleggingstype uitgelegd: opties

De definitie van opties is als volgt: Het recht om gedurende een vooraf overeengekomen periode een bedrag van de onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Een optie geeft bijvoorbeeld het recht om bepaalde aandelen te kopen of te verkopen. In het algemeen zijn er twee soorten opties te onderscheiden, namelijk call-optie en put-optie.

Beleggingstype uitgelegd: Call-optie

Bij een calloptie heeft de koper van de optie bijvoorbeeld het recht om op een vooraf bepaald tijdstip voor een afgesproken bedrag aandelen te kopen. Als de aandelenkoers daalt, daalt ook de waarde van de optie. De optie kan tussentijds worden verhandeld.

Soorten investeringen uitgelegd: Verkoopoptie

Bij een putoptie heeft de koper van de optie het recht om bijvoorbeeld op een vooraf bepaald tijdstip aandelen voor een afgesproken bedrag te verkopen. In tegenstelling tot een calloptie profiteert de optiehouder bij een putoptie van het feit dat de waarde van het aandeel daalt. Een optie gaat ervan uit dat het mogelijk is om voor een vast bedrag te verkopen, ongeacht de koers van het aandeel op dat moment.

Soorten beleggingen uitgelegd: Warrants

Warrants kunnen worden vergeleken met put- en callopties. Een warrant geeft het recht om een ​​financieel actief te kopen of te verkopen, uiterlijk tot de vervaldatum. De te betalen prijs is vooraf bepaald. De warranthouder heeft een premie betaald om dit recht te kunnen uitoefenen. De warranthouder is niet verplicht tot kopen of verkopen.€