Soorten hypotheken

Hypotheken zijn er in alle soorten en maten. Er zijn immers maar weinig mensen die alleen een huis kunnen betalen. Meestal is een hypotheek vereist. Er zijn eigenlijk maar 2 hoofdgroepen: hypotheken die we aflossen op de eindvervaldag en hypotheken die we pas aflossen op de eindvervaldag.

Welke hypotheekvormen zijn er?

Kiezen tussen de vele soorten hypotheken is niet zo eenvoudig, maar wie een huis wil kopen, kan dat eigenlijk maar op twee manieren financieren: uit eigen middelen of door een hypotheek af te sluiten. Het is meestal een combinatie van beide. EEN
hypotheek
is een lening specifiek voor de aankoop van een woning, waarbij deze woning als onderpand dient.

Het kiezen van de hypotheekvorm is een belangrijke beslissing bij het afsluiten van een hypotheek. Van belang is onder meer hoe u de hypotheek uiteindelijk terugbetaalt en hoe u zich wilt verzekeren tegen het risico op overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

Hypotheken kunnen in feite in twee categorieën worden verdeeld:

Op basis van deze geschatte verdeling kan men onder andere:
soorten hypotheken
onderscheiden:

lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand hetzelfde bedrag af waardoor uw schuld lineair (lineair) afneemt. Hierdoor daalt uw rentelast zeer snel. Een lineaire hypotheek kenmerkt zich in het begin door hoge maandlasten, maar deze dalen zowel bruto als netto gedurende de looptijd.

annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek is er een constante
Maandelijkse betaling
gedurende de looptijd, de zogenaamde lijfrente. Een lijfrente bestaat uit een rentedeel en een hoofdsomdeel. In het begin is de rente hoog en de aflossing laag. Naarmate de looptijd afloopt, neemt het aflossingsdeel toe en het rentedeel af. Uiteindelijk wordt de schuld kleiner.

Doordat u over de looptijd steeds minder hypotheekrente betaalt, neemt ook uw belastingvoordeel af. Degenen met een lagere renteaftrek krijgen minder terug van de belastingdienst. Dit is vooral merkbaar in het tweede deel van de runtime.

Aflossingsvrije hypotheek

Een kenmerk van een aflossingsvrije hypotheek is dat er alleen rente wordt betaald over de looptijd van de lening en er geen aflossingsverplichting is. Omdat er alleen rente wordt betaald, heeft een aflossingsvrije hypotheek de laagste maandlasten van alle hypotheekvormen en is daarom erg populair.

Bij deze hypotheekvorm zijn kredietverstrekkers echter voorzichtiger dan bij de meeste andere hypotheekvormen. Meestal wordt 75-100% van de executiewaarde van de woning niet overschreden, wat overeenkomt met 65-85% van de vrije verkoopwaarde. De rest moet u dus uit eigen middelen of een andere hypotheekvorm financieren.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een aflossingsvrije lening gecombineerd met een levensverzekering, een overwaardeverzekering (KEW). Gedurende de looptijd wordt er in principe niets afgelost op de lening.

Levensverzekeringen kunnen op twee manieren worden betaald:

Naast de hierboven genoemde spaar- en risicopremie betaalt u ook maandelijks rente. Maar aangezien de rente op uw spaargeld altijd gelijk is aan de rente op uw hypotheek, is het uiteindelijke eigen vermogen per definitie gelijk aan uw hypotheekschuld.

Doordat je bij een spaarhypotheek de hypotheek niet direct aflost, haal je het maximale uit je hypotheek
hypotheekrenteaftrek
. Een ander voordeel is dat uw hypotheeklasten minder gevoelig zijn voor renteschommelingen omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente. Als uw hypotheekrente bijvoorbeeld na afloop van de rentevaste periode is gestegen, stijgt ook de rente op uw spaargeld, ook wel het ‘rentedempend effect’ genoemd.

Investeringshypotheek

Een beleggingshypotheek lijkt veel op een spaarhypotheek. U financiert de aankoop van uw woning met een aflossingsvrije hypotheek, die u op de eindvervaldag terugbetaalt met de opbrengst van uw beleggingen.

Ook hier betaalt u gedurende de looptijd niets terug op de lening, maar stort u het bedrag eenmalig of periodiek op een beleggingsrekening. Na aftrek van de aankoopkosten wordt dit bedrag voor u belegd in beleggingsfondsen of aandelen. Afhankelijk van het rendement dat u eruit haalt, betaalt u op de einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk af.

U neemt dus het risico van beleggen en moet voldoende kapitaal hebben om de tegenvallende resultaten op te vangen. Lukt dat niet, dan kun je beter een gewone spaarhypotheek nemen.€