Soorten consumentenleningen

Consumptief krediet (of consumptief krediet) is kredietverlening aan particuliere huishoudens voor particuliere doeleinden. Ze zijn onder te verdelen naar het soort onderpand (geld- en goederenkrediet) en naar het soort aflossing (aflopend, doorlopend en vast krediet). Aan de andere kant is er productief krediet, wat staat voor kredietverlening aan bedrijven. Laten we vervolgens eens kijken naar consumentenkrediet per type aflossing.

Geldigheidsduur krediet:

Hier is de vaste looptijd en het effectieve leningbetalingspercentage (ECV) bij afsluiting.

Per onderwerp bekijken we de eigenschappen:

Uitgestelde storting: In de eerste periode(n) wordt geen storting gedaan.

Verlopen lening met laatste looptijd: combinatie van vaste lening met afnemend krediet. De vaste lening wordt gedurende de looptijd niet afgelost.

Persoonlijke lening:
looptijd vaak van 6 tot 72 maanden met leningen meestal van € 2500 tot € 25000. Vooral voor de aankoop van duurzame minus goederen, meestal leeg krediet. Meestal neemt de geldschieter het risico van overlijden op zich. De eis is dat deze wordt terugbetaald voordat de klant 70 of 75 wordt.

Doorlopend krediet:

geld opnemen, dingen of diensten kopen tot een bepaalde limiet. Het bedrag van de maandelijkse bijdrage, meestal 2-3% van de limiet of het openstaande saldo, bestaat uit de hoofdsom en de leenvergoeding. Er is een minimale betalingsverplichting, extra aflossen is toegestaan. In tegenstelling tot kredietvermindering zijn er geen administratiekosten. De kredietverstrekker neemt meestal het risico van overlijden op zich. Limieten variëren van € 1.000 tot € 25.000 en meer.

We zullen een aantal opmerkelijke werken bekijken:

Rentevrije periode: in de eerste jaren wordt alleen rente betaald.

Creditcard lening:
een kredietlijn om het onbetaalde saldo van een creditcard in termijnen terug te betalen. Daarnaast geld opnemen. Bij gebruik van een bankcreditcard treedt de bank op als kredietverstrekker. De kredietlimiet wordt verrekend met de kaartuitgever. Bij samenwerking met een niet-financiële instelling vereist de kaartmaatschappij de autorisatie van de kaartgebruiker van haar betaalrekening. Zekerheid is hier niet relevant.

rood staan:

standaardproducten zoals salarislening, effectenlening en overbruggingslening. De maximale kredietlimiet is afhankelijk van het formulier. De terugbetaling van de lening en de betaling van de leningscompensatie zijn gescheiden. Er is geen specifiek aflossingsschema, maar het moet op bepaalde momenten een positief saldo vertonen. De variabele kredietvergoeding wordt per dag berekend. Als de limiet wordt overschreden, treedt er een vertraging op.

Standaard formulieren:

Vaste leningen:

vervolgopnames zijn niet mogelijk. Er zijn geen periodieke aflossingen, maar eenmalige aflossingen op de eindvervaldag (niet-aflossende lening). Alleen leenvergoeding van het totale leenbedrag. Looptijd van 5 tot 30 jaar, waarbij de rente vaak niet voor de hele looptijd vast staat, maar bijvoorbeeld voor 1, 5 of 7 jaar. Extra zekerheid in een hypotheekrecht of polispand.

Hypotheekleningen voor huisvesting
: gebruik van eigen vermogen als krediet voor consumptiedoeleinden. Het maximale leenbedrag is afhankelijk van de leningbehoefte, de verhouding tussen inkomsten en uitgaven en de waarde van het eigen vermogen. Het maximum is doorgaans 125% van de executiewaarde van de woning.

Scheepshypotheek
: financiering van de boot met een lening, daarom wordt het gekochte vaartuig ook als onderpand voor de hypotheek gelegd. Het werkt via een notaris, waarbij u kunt kiezen voor een vaste lening, DK (doorlopend krediet) of PL (aflopend krediet).

Lening voor levensverzekeringen
: