sommatiepatroon

Vanaf 1 juli 2012 moeten incassokosten transparanter worden. In de praktijk is het andersom. Incassoprocedures zijn alleen maar verwarrender geworden en deurwaarders en incassobureaus worden alleen maar slimmer in het innen van openstaande vorderingen. Ook lijkt toezicht op behoorlijk en behoorlijk bestuur niet altijd het geval te zijn. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de deurwaarder of het incassobureau bewijsstukken van de opdracht kan overleggen.

Te betalen rekeningen

In de praktijk probeert de schuldeiser al het mogelijke te doen om zijn vordering te innen. Bij wanbetaling is het logisch dat er een externe partij wordt ingeschakeld. Na diverse schriftelijke aanmaningen en meerdere pogingen om de openstaande rekening betaald te krijgen, zal moeten worden besloten of het bedrag op een andere manier geïncasseerd moet worden. Voor openstaande bedragen moet daarom eerst een betalingsherinnering aan de schuldeiser worden gestuurd. Voordat de schuldeiser incassokosten kan innen.

Betalingsherinnering

Vanaf 1 juli 2012 is de schuldeiser altijd verplicht om eerst een betalingsherinnering naar zijn klant te sturen. Een schuldeiser moet altijd een betalingstermijn van minimaal veertien dagen hanteren als betalingsherinnering. Daarom is er altijd een termijn van minimaal veertien dagen om contact op te nemen met de schuldeiser na ontvangst van een betalingsherinnering. Voor de ontvanger van een betalingsherinnering is het altijd handig om de ontvangen factuur met de crediteur te bespreken. Het is vooral handig om met de schuldeiser te onderhandelen over een betaling om te besparen op incassokosten.

Telefoon ophalen

Probeer als schuldeiser altijd telefonisch te incasseren. Als mondelinge onderhandelingen en schriftelijke brieven niet helpen, lijkt juridische actie onvermijdelijk.

sommatiepatroon

Als niets lijkt te helpen om de openstaande rekening te betalen, is het aan te raden om een ​​zogenaamde “sommatiebrief” uit te geven. Een dagvaarding wordt meestal afgegeven vóór de aanvang van een gerechtelijke procedure. Door ervoor te kiezen een dagvaarding te doen aan een persoon van wie u nog geld ontvangt, bespaart u uzelf als schuldeiser en ook de incassokosten voor uw wederpartij. De tegenpartij wordt thuis bezocht en gesommeerd om 3 keer binnen 24 uur te betalen.

Een effectieve remedie

De ervaring leert dat een dagvaarding meestal een effectief middel is om openstaande bedragen te innen. Hierdoor is het mogelijk om een ​​openstaande vordering snel uitbetaald te krijgen. Een onwillige betaler verwacht niet dat het huisbezoek in de buitengerechtelijke fase wordt betaald. Het voordeel is ook dat op deze manier ook informatie wordt verkregen over de voorwaarden of mogelijkheden van herstel van de andere kant. Informatie is van groot belang om een ​​goede afweging te kunnen maken bij de beantwoording van de vraag of het zin heeft om hoge kosten en juridische procedures te starten. De kosten van een dagvaarding bedragen doorgaans rond de EUR 55,00 exclusief btw.

psychologische druk

Reageert de debiteur niet op sommatiebrieven, telefoontjes en huisbezoeken en zijn er hoge belangen, dan kan het zeer wenselijk zijn om het openstaande bedrag met hulp van een derde te blijven incasseren. Zeker als de schuldeiser er zeker van is dat er alles aan is gedaan om aan te tonen dat de incasso van het openstaande bedrag serieus is. Bij persoonlijk bezoek aan de debiteur wordt de betreffende persoon uitgenodigd om het bedrag van de schuld binnen twee dagen te betalen. Voor dit bezoek wordt altijd een akte opgemaakt, die als sluitend bewijs in de rechtbank geldt. De psychologische druk van een persoonlijk huisbezoek is vele malen groter dan een enkele brief. Als de schuldenaar ondanks de gerechtelijke dagvaarding niet betaalt, kan de schuldeiser eenvoudig aan de rechter bewijzen dat hij alles heeft gedaan wat van de schuldeiser mag worden verwacht om de zaak buitengerechtelijk te regelen.

Kosten sommatie patroon

De kosten van de dagvaarding kunnen niet op de debiteur worden verhaald. Daarom is het altijd noodzakelijk om te overwegen of er extra kosten moeten worden gemaakt. Zo staat de schuldeiser voor de keuze: “Stop of ga door met het incasseren van de factuur”.

Je zou je kunnen voorstellen dat een verblijf de beste optie is, maar de ervaring leert dat een dagvaarding werkt in de voorkamer van een proces.

deurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een zelfstandig ondernemer in Nederland. Dit kan een voordeel zijn, maar ook een nadeel. Gerechtsdeurwaarders en incassobureaus beschikken niet altijd over een goede administratie en de meeste deurwaarders en incassobureaus ‘vergeten’ wel eens de geïnde bedragen te betalen en de schuldeiser en de schuldenaar een deugdelijk betalingsbewijs te bezorgen. Ook deurwaarders en incassobureaus innen soms bedragen zonder overleg met de schuldeiser. Dit geldt meestal voor verouderde bestellingen en/of beëindiging van wettelijke informatietermijnen.

Beheer van debiteuren

Een goed en effectief debiteurenbeheer is daarom voor iedere ondernemer van groot belang. De ervaring leert immers dat het versturen van een betalingsherinnering, huisbezoek, telefoontje of dagvaarding via een bevriende derde partij vaak effectiever is dan conventionele en dure juridische incassomethoden.

Lees verder