Snel geld lenen zonder BKR maar flink terugbetalen

Snel een mooi bedrag lenen is heel eenvoudig. Met één sms of gewoon via internet kun je in korte tijd enkele honderden euro’s krijgen. Dit is een lening die in zeer korte tijd moet worden terugbetaald. Maar aflossen is voor velen vaak een probleem. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het restitutiebedrag. Daarnaast is de te betalen rente over geleend geld erg hoog.

Snel geld lenen, soms al binnen 10 minuten

Sneltegoed wordt ook wel flitstegoed, minitegoed of flitstegoed genoemd. De consument vraagt ​​zo’n lening aan, bijvoorbeeld om een ​​tijdelijke periode van geldgebrek te overbruggen (tot de betaling van het volgende salaris). Soms moet de lening binnen een maand en in alle gevallen binnen drie maanden worden afgelost. Het bedrag van de snelkredietlening is echter beperkt tot enkele honderden euro’s. Zo’n lening kan binnen 24 uur worden afgewikkeld en sommige kredietverstrekkers zorgen ervoor dat het bedrag al binnen een uur beschikbaar is. Er zijn zelfs kredietverstrekkers die vaste klanten beloven dat de lening binnen 10 minuten op de rekening staat, waardoor het een hele snelle manier van lenen is.

Sneller lenen zonder BKR kredietwaardigheid

BKR toetsing (Bureau Krediet Registratie) wordt meestal niet uitgevoerd, wat bijdraagt ​​aan de snelheid van kredietafwikkeling. BKR is een organisatie die aangesloten leden informeert over de leningen die alle consumenten hebben afgesloten, en via welke leden beter kunnen afwegen of zij verantwoordelijk is voor het verstrekken van krediet. BKR onderzoeken met een specifieke leningaanvraag is natuurlijk een sterk remmende factor in de totale afwikkeling.

Vast inkomen en vast dienstverband als leencriterium

Als er geen BKR-toetsing is, wordt de toetsing alleen gebaseerd op de gegevens die door de kredietaanvrager zijn aangeleverd, waarbij vast inkomen en vast werk nodig zijn en bijvoorbeeld zzp’ers uitsluiten. Zonder tussenkomst van BKR kan de kredietverstrekker niet beoordelen of er sprake is van overkreditering of een problematische schuldsituatie, waarbij de meeste kredietverstrekkers het risico van een klein kredietbedrag niet hoog achten.

Hoge rente en bijkomende kosten

Lange tijd vielen snelle leningen niet onder de regelgeving van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Als gevolg hiervan konden kredietverstrekkers hun eigen rentetarieven bepalen, die meestal erg hoog waren. Ook werden vaak grote meerkosten in rekening gebracht, zoals leenkosten, die werden gekarakteriseerd als administratiekosten of verwerkingskosten.

Regels voor snelle leen zijn gewijzigd

Nu zijn de regels veranderd. Sinds 1 juni 2011 moeten snelleningen aan dezelfde voorwaarden voldoen als andere leningen en moeten alle kosten binnen de grenzen van het gestelde jaarpercentage blijven. Na de invoering van de nieuwe regels zijn meerdere dienstverleners gestopt met het aanbieden van snelle leningen, omdat er niets meer te verdienen valt aan kortlopende leningen met een redelijke rente. Maar anderen hebben mazen in de wet gevonden die nog steeds veel meer vereisen dan het geleende bedrag om terug te betalen.

Toeslag

In plaats van hoge rentes rekenen ze grote bedragen voor een spoedoverboeking. Een ander creatief idee is om een ​​borg te stellen die veel moet betalen. Het is niet ongebruikelijk om ook een restschuldverzekering af te sluiten, waar je ook veel voor moet betalen. Een andere manier om gebruik te maken van een vorm van woekerwinsten is het in rekening brengen van de behandelingskosten, die kan oplopen tot twintig procent van het gedeclareerde bedrag.

Creatieve geldschieters

Lenders gaan ervan uit dat de consument deze voorwaarden accepteert, ook al is dat beter niet, om creatieve geldschieters de wind uit de zeilen te nemen.€