Snel geld lenen – op afbetaling

Een huurkoop is een contract tussen drie partijen, waaronder de leverancier, de kredietverstrekkende instelling en u. Huurkoop is ook een soort lening. Deze lening wordt bijna altijd afgesloten in verband met de aankoop van een bepaald artikel. Daarom wordt huurkoop vaak gebruikt als financiële ondersteuning bij de aankoop van een nieuwe auto of dure huishoudelijke apparaten.

Huurkoop in Nederland en België

Ten eerste heeft het begrip ’terugbetalen’ in Nederland en België een andere betekenis. Huurkoop wordt in Nederland gezien als een bijzondere vorm van huurkoop, terwijl in België huurkoop vooral een vorm van huur is in plaats van een vorm van aankoop.

De vorm van afname van goederenkrediet

Bij een aankoop op afbetaling heeft u als kredietnemer te maken met een daling van het handelskrediet. Dit type lening onderscheidt zich van andere leningen doordat de koper pas eigenaar wordt van de aankoop na de laatste betaling, altijd binnen bepaalde termijnen. Om deze reden kan men spreken van “huren” omdat de lener in feite huurt wat van de geldschieter is gekocht totdat de lener het volledige bedrag heeft kunnen terugbetalen.

Aflossing in afgesproken maandelijkse termijnen

Bij een aankoop op afbetaling wordt bij het terugbetalen van de lening vooraf afgesproken in welke termijnen dit zal plaatsvinden. Het terug te betalen bedrag bestaat uit rente en hoofdsom. Net als bij een persoonlijke lening kan het afgeloste bedrag niet opnieuw worden opgenomen.

Verschillende duur

Bij het kiezen van financiering op afbetaling kan de lener verschillende leenvoorwaarden kiezen. Deze termijnen variëren van één tot zes jaar. De rente staat vast voor de gehele aflossingsperiode.

Het openstaande saldo aan het einde van de looptijd

Bij termijnen is het ook mogelijk om het termijnbedrag te koppelen aan een deel van het leenbedrag, dat dan als basis dient. Dan is er aan het einde van de looptijd nog een openstaand saldo, de zogenaamde ‘laatste looptijd’. De laatste termijn kan in één keer worden betaald, maar er is ook de mogelijkheid om hiervoor een nieuwe financiering aan te gaan.

Leningen vergelijken

Bij een aankoop op afbetaling wordt het totale kredietbedrag in één keer betaald zodat het totaalbedrag direct beschikbaar is voor de contractant. Er is altijd een pandrecht, zodat de lener pas eigenaar wordt van zijn aankoop wanneer de lening en de bijbehorende rente zijn betaald. Als lener kun je verschillende looptijden kiezen en staat de rente al volledig vast voor de looptijd van de lening. Ook is het mogelijk om een ​​definitieve termijn te stellen om meer zekerheid te hebben over de aflossing van de lening.€