Slim Pensioensparen: Fiscaal voordeel (BE)

Iedereen die spaart voor zijn pensioen wil met pensioen een eitje hebben. Pensioensparen gaat echter niet alleen over het aanmaken van een extra spaarrekening, het brengt ook fiscale voordelen met zich mee.

Twee vormen

Pensioensparen
bestaat in twee vormen, als verzekeringsproduct of als bankproduct.

Belastingverlaging

Dat
belastingverlaging
Met pensioensparen kunt u maximaal € 870,- aan gestort kapitaal fiscaal aftrekken. Dit kan ook als u geen beroepsinkomen heeft. Als u echter geen belasting verschuldigd bent, is er geen belastingvermindering voor uw pensioensparen. Let op, u kunt zoveel sparen als u wilt, maar alleen de eerste € 870 komt in aanmerking voor heffingskorting! In een gezin kunnen beide partners dit maximale bedrag bijdragen.

Vereisten

Voor een pensioenspaarverzekering, een vorm van een pensioenspaarverzekering, gelden enkele aanvullende voorwaarden:

Effectief voordeel:

De uiteindelijke belastingvermindering varieert van 30% tot 40% van het maximale bedrag dat u mag bijdragen. Met een maximumbedrag van 870 euro varieert de effectieve belastingvermindering dus van 261 tot 348 euro.

Belasting op langetermijnsparen

Helaas zit er ook een keerzijde aan deze munt: over je totale spaargeld moet je langetermijnspaarbelasting betalen, en dat in het jaar dat je 60 wordt. Alle stortingen tussen 60 en 64 jaar worden niet meer belast.

Voorbeeld

Jan begint op 25-jarige leeftijd met pensioensparen en spaart tot 64 jaar elk jaar 800 euro. Hij stort dus 40 x € 800 = € 32.000.

Ervan uitgaande dat hij jaarlijks 35% belastingvermindering krijgt, bespaart hij dus € 32.000 x 35% = € 11.200 bovenop het opgebouwde vermogen. Over het langetermijnsparen moet hij belasting betalen over de bedragen die hij tussen zijn 25e en 60e jaar heeft gestort.€