Slim lenen en AFM advies

Hoe slim en slim geld lenen? Goedkoop geld lenen lijkt niet moeilijk, maar volgens de AFM lijken consumenten het minste verstand te hebben van krediet en leningen. De AFM heeft daarom een ​​aantal tips voor een verstandige lening op een rij gezet, die hieronder worden toegelicht. Kies voor een redelijke lening en controleer of de nieuwe lening beschikbaar is. Als je de regels kent, is de lening makkelijk aan te gaan en voorkom je een negatieve BKR. Er ligt een stappenplan voor je klaar.

Verstandig lenen, geen fouten maken

AFM, leen verstandig geld

De Autoriteit Financiële Markten, AFM, is een belangrijke financiële toezichthouder in ons land. De AFM is onafhankelijk en houdt toezicht op ondernemingen die onder meer actief zijn op het gebied van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM monitort of kredietadvertenties misleidend zijn en toetst steekproefsgewijs het kennisniveau van consumenten. Nou, het is nog niet geweldig. Momenteel kunnen 100.000 huishoudens hun lening niet betalen en nemen ze onnodig hoge risico’s.

Slim lenen Slim geld lenen: een stappenplan

De Vereniging van Financiële Ondernemingen heeft zich ook aangekondigd als VFN, strengere regels voor het lenen van geld. In de praktijk komen nogal wat mensen snel in de verleiding om een ​​lening af te sluiten. De AFM vindt strengere regels welkom, maar ziet nog steeds risico’s. Daarom heeft de AFM zelf een stappenplan ontwikkeld om verstandig geld te kunnen lenen. Het stappenplan bestaat uit vijf stappen. De vijf stappen van de AFM voor lenen zijn:

Stap 1. Check altijd vooraf of je een lening kunt krijgen

De rente en aflossing moeten immers worden terugbetaald, ook als de financiële situatie slechter is. Kijk dus goed hoeveel je maandelijks over hebt. Houd ook rekening met andere verantwoordelijkheden die je hebt.

Stap 2. Zoek en lees alle details

Lees de offerte en het prospectus aandachtig door. Vergeet de kleine lettertjes niet, want die kunnen erg belangrijk zijn. Vraag meerdere offertes aan. Punten om op te letten zijn bijvoorbeeld:

Stap 3. Kies de juiste lening en aanbieder

Maak er tijd voor. Volgens de AFM lenen veel mensen binnen een paar uur, wat een te korte tijd is om een ​​goede keuze te maken. Kijk op de website van de AFM of de kredietverstrekker een vergunning heeft van de AFM.

Stap 4. Controleer alle stappen

Teken niet alleen het contract en druk. Controleer de bovenstaande stappen voordat u tekent.

Stap 5. Onderneem actie bij problemen

Hopelijk komt het niet zover, maar mocht u onverhoopt de rente en aflossing onverhoopt niet meer op tijd kunnen betalen, grijp dan tijdig in. Vermijd negatieve BKR. Een aantal instanties kan u adviseren en assisteren. De AFM noemt het Nibudu en de Dienst Sociale Zaken van uw gemeente als voorbeelden.

Slot

Ook kunt u klachten hebben over de lening. Neem dan contact op met de kredietverstrekker of tussenpersoon en vergeet niet de klacht ook in te dienen bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM. De AFM kan onderzoeken of een kredietaanbieder of intermediair de regels heeft overtreden en zo nodig een boete of dwangsom opleggen. Of toestemming intrekken. Tot slot kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid.

Lees verder