Slechte kredietgeschiedenis vermindert de kans op het krijgen van een lening

Kredietwaardigheid speelt een belangrijke rol in de internationale economie en financiën. Denk maar aan de invloed van bekende ratingbureaus (credit rating agencies) zoals Moody’s, Standard & Poor en Fitch. Maar ook op persoonlijk financieel vlak is het van belang of u aan uw leningverplichtingen kunt voldoen. Als u een lening wilt afsluiten, stelt de bank als kredietverstrekker de voorwaarde dat u een goed krediet heeft. Een persoon met een slecht krediet krijgt zelden een lening.

Wat is kredietwaardigheid?

U zou kredietwaardigheid kunnen definiëren als het vermogen en de bereidheid van een kredietnemer om op tijd en volledig aan zijn toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen.

Krediet is niet alleen van belang bij het lenen van geld

Kredietwaardigheid is echter niet alleen belangrijk voor het verkrijgen van een lening of krediet, maar ook op het gebied van beleggen. Beleggers letten goed op de kredietwaardigheid van de emittent van effecten. De kredietwaardigheid van de emittent is vooral belangrijk bij de uitgifte van obligaties. Iedereen die als belegger op zoek is naar een veilige belegging, zal kiezen voor effecten van een emittent met een zeer goede reputatie, in plaats van een emittent die wordt beschreven als een slechte betaler.

Financiering en kredietwaardigheid

Zoals eerder vermeld is vooral op het gebied van financiering het beoordelen van iemands kredietwaardigheid belangrijk, omdat je als klant meestal geen lening krijgt van een bank met een slechte kredietwaardigheid. Hier rijst de vraag, aan de hand van welke criteria men kan beoordelen of iemand een goede of slechte betaler is. Meestal dient BKR-informatie (Bureau Krediet Registratie) in eerste instantie als indicatie van iemands kredietwaardigheid. Als er negatieve feiten zijn over iemands betalingsgedrag, zoals betalingsachterstanden, gaan de meeste banken en kredietverstrekkers ervan uit dat de klant een slecht krediet heeft.

Bewijs van regelmatig inkomen

Andere aspecten die in aanmerking komen voor de beoordeling van iemands kredietwaardigheid zijn bankafschriften, bewijzen van reguliere inkomsten of vermogensoverzichten die zijn opgesteld door een accountantskantoor. De kredietwaardigheid van een onderneming wordt doorgaans bepaald op basis van de balans en de winst- en verliesrekening.

BKR-informatie kan fouten bevatten

Er is echter altijd een mogelijkheid voor een persoon om zijn kredietwaardigheid te verbeteren. Zo is het ondenkbaar dat er fouten in de gegevens in het BKR staan. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de kredietwaardigheid van BKR op basis van onjuiste informatie als slechter wordt beoordeeld dan deze in werkelijkheid is. Dergelijke foutieve gegevens moeten snel worden gecorrigeerd, want voor de meeste banken blijft BKR de primaire en belangrijkste informatiebron over welke klant een goede en welke klant een slechte betalingsreputatie heeft.

Goed betalingsgedrag is ook belangrijk bij het versturen van goederen naar de rekening

Zoals eerder vermeld, hangt kredietwaardigheid nauw samen met kredietverlening. Niet alleen banken en andere kredietinstellingen geven echter goed krediet. Postorderbedrijven en online winkels verifiëren hun klanten ook vaak voordat ze artikelen naar een account verzenden. Zo bevat de BKR toets meerdere criteria, volgens welke niet alleen banken, maar ook rederijen kunnen controleren of iemand kan betalen. Zo informeren BKR-leden zich over de mogelijkheid dat klanten hun facturen op tijd betalen.

Banktesten is anders dan leverancierstesten

Huidige financiële omstandigheden en betalingsgedrag in het verleden komen samen. Overigens ligt de nadruk bij leverancierscheques iets anders dan bij bankcheques. Postorderbedrijven zijn vooral geïnteresseerd in betalingsgedrag. Ze hebben geen haast om te informeren naar actuele inkomensgegevens. Deze criteria zijn echter vooral van belang voor de bank alvorens een lening te verstrekken.

Kredietbeoordeling bij banken

Banken die leningen verstrekken met een looptijd van meerdere jaren controleren de kredietwaardigheid op basis van economische en statistische processen. Een dergelijke beoordeling is enerzijds een betrouwbare basis voor de kredietbeslissing van de bank. Anderzijds wordt het ook door financiële toezichthouders aan banken opgelegd.

Bepaalde activa kunnen als onderpand dienen

Iedereen die een lening aanvraagt, moet de bank actuele inkomensgegevens verstrekken. Tegelijkertijd is de aanvrager verplicht informatie te verstrekken over zijn reguliere betalingsverplichtingen. Als onderdeel van de kredietbeoordeling bepaalt de bank of het verschil tussen inkomsten en uitgaven voor reguliere betalingen voldoende is om de lening terug te betalen. Het houdt ook rekening met de kosten van levensonderhoud en met activa die als onderpand kunnen dienen.€