Silver Fleet-besparingen: wat doet het?

Normaal gesproken zet u uw spaargeld op een spaarrekening met de hoogst mogelijke rente. SNS banka heeft een oud alternatief nieuw leven ingeblazen: Zilvervloot Sparen. Als het kind 18 wordt, krijgt het een bonus voor het betaalde bedrag. Deze bonus is maximaal 10% van het gestorte bedrag over 10 jaar. De vraag is of dit spaarproduct een rendement biedt dat het overwegen waard is.

De Zilveren Vloot redden

Samenvatting Spaarvoorwaarden Zilvervloot

Sinds 6 september 2012 heeft SNS Bank Zilvervloot Sparen opnieuw geïntroduceerd. Lees de volledige voorwaarden in de Voorwaarden SNS Bank.

Besparingen Vlootvoordelen

De spaardrempel is laag omdat er geen minimum spaarbedrag is. Wil je maximaal 600 euro per jaar sparen, dan betekent dit slechts 50 euro spaargeld per maand. Daarnaast is het spaartegoed vrij opneembaar. In een maand dat je wat minder besteedt, kun je het sparen in de loop van de maand overslaan of geld van de spaarrekening opnemen (let op: maximaal €600) om later in het jaar op te waarderen. het bedrag aan besparing is 600 euro per jaar.

Nadelen van het redden van een schatvloot

Besparingen Terugkeer van de Zilveren Vloot

Volgens het rekenvoorbeeld van SNS banka heeft u na 18 jaar sparen recht op een bonus van 1.080 euro als u jaarlijks maximaal 600 euro spaart, dus boven het totaal belegde bedrag van 10.800 euro (18 x 600 euro) . ontvangt een bonus van maximaal 10%. Als u deze maximale bonus deelt door het aantal jaren (1080/18), krijgt u een bonus van € 60 per jaar. Ook als je maar 10 jaar spaart (let op: je moet minimaal 10 jaar sparen om de maximale bonus van 10% te ontvangen), dan ontvang je een bonus van €60 per jaar (10 x €600 = €6.000). ; 10% boven € 6.000 = € 600; 600 euro/10 jaar = 60 euro per jaar).

De vraag is echter hoeveel rendement u krijgt voor elk aantal jaren dat u spaart of investeert.

Voor het gemak gaan we uit van het volgende:

1. Aan het begin van het spaarjaar wordt jaarlijks € 600 gespaard, vanaf de leeftijd van 0 . van het kind

2. de opgebouwde rentebedragen blijven op de spaarrekening staan

3. tussentijds wordt er geen geld opgenomen

4. variabele rente 1,5% (24 september 2014)

5. Er wordt geen rekening gehouden met inflatie

Evaluatie

Andere spaarproducten

Het gemiddelde jaarrendement valt gewoon tegen. U kunt zelfs aan de tabel zien dat het gemiddelde rendement afneemt naarmate u langer dan 10 jaar investeert. In ieder geval kunt u nu het gemiddelde jaarrendement vergelijken met de huidige variabele rente of spaarrentes.

Om je een idee te geven, de hoogste spaarrentes voor gratis opneembare online spaarrekeningen liggen tegenwoordig rond de 1,65%. Om een ​​rendement gelijk aan of groter dan dit percentage te behalen, moet u in de loop der jaren 13 keer of minder in Zilvervloot beleggen. Op 27 november 2014 gelden de volgende spaarrentes voor deposito’s:

Als u in één keer € 6.000 (dat is € 600 spaargeld voor 10 jaar) op een 10-jarige deposito van 3,1% zet, krijgt u € 2.142,10 aan totale rente over 10 jaar dankzij het samengestelde rente-effect. Dit is gemiddeld € 214,21 per jaar aan rente, dat is meer dan € 60 bonus bij Zilvervloot Sparen.

Weeg alle voor- en nadelen van Zilvervloot Sparen en spaargeld af en bedenk hoe lang je je spaargeld wilt behouden. In Zilvervloot Sparen kun je je spaargeld ook lang bewaren, maar tot €600,- kun je het vrij opnemen. Je moet deze natuurlijk wel op tijd opwaarderen zodat je alsnog de bonus kunt krijgen. Gezien de huidige economische situatie is het misschien niet eens verstandig om nu voor de lange termijn te sparen.

Blijf op de hoogte van spaartarieven en productvoorwaarden

Als je hebt besloten om voor dit spaarproduct te kiezen, zijn er een aantal punten waar je rekening mee moet houden.

  1. Let goed op of de variabele rente op dit spaarproduct te ver afwijkt van de hoogste rente op online spaarrekeningen, anders heeft u wellicht ergens anders een hogere rente ontvangen.
  2. Houd ook de spaarrentes in de gaten voor deposito’s met verschillende looptijden.
  3. Het staat SNS Bank vrij om productvoorwaarden te wijzigen: houd de ontwikkeling van voorwaarden goed in de gaten, want veranderingen kunnen elders hogere rendementen opleveren.

Lees verder