Senioren Hypotheek met NHG: NHG-lening voor senioren

Een seniorenhypotheek met NHG kan een uitkomst zijn voor ouderen die in 2022 naar een goedkopere of kleinere woning willen verhuizen. Nogal wat mensen die binnen tien jaar met pensioen willen of al met pensioen zijn, willen een andere koopwoning kopen, maar kunnen de hypotheek niet betalen, waardoor de verhuizing financieel onmogelijk wordt. Of omdat de geschatte woonlasten te hoog zijn, of het inkomen te laag is, of simpelweg omdat de bank je te oud vindt. De NHG Seniorenlening is een hypotheek voor senioren die verhuizen financieel mogelijk kan maken. Hoe werkt deze seniorenhypotheek en wat zijn de voorwaarden?

Hoe werkt de NHG-lening voor senioren?

Verhuizen naar een goedkoper huis

Het lijkt zo logisch, de kinderen zijn het huis uit en willen goedkoper leven. U heeft een eigen woning, maar nu is het u teveel geworden, vaak nog met een aflossingsvrije hypotheek op die woning. Het lijkt erop dat de man geen behoefte heeft, uiteindelijk wil hij de maandlasten verlagen, een ander huis zoeken en bij de bank aankloppen voor een nieuwe hypotheek. De nieuwe hypotheek wordt lager dan de bestaande hypotheek op uw woning en de kans is groot dat de hypotheekrente in 2022 veel lager is dan de hypotheekrente op uw huidige woning. Iedereen kan zien dat verhuizen voordelig voor je kan zijn. U woont jarenlang in de door u gekozen nieuwe woning met lagere maandlasten. Jij blij, de bank blij. Dat zou je tenminste denken, maar in de praktijk lopen senioren tegen allerlei problemen aan. Sterker nog, omdat de bank vaak niet meewerkt aan de nieuwe hypotheek, kan de verhuizing niet plaatsvinden en stopt de stroom naar een ander huis. Dit zal de woningmarkt verder blokkeren.

Strakke hypotheeknormen houden de stroom op de huizenmarkt tegen

De laatste jaren zijn de eisen voor het afsluiten van hypotheken steeds strenger geworden, sinds 2013 is de aflossingshypotheek de norm. Banken moeten zich aan deze strenge normen houden en controleren of je onder meer een hypotheek kunt krijgen op basis van je inkomen. In dit licht worden senioren vaak gezien als een groter risico voor banken. Naarmate mensen ouder worden, komen ze dichter bij hun pensioen en voor de meeste mensen betekent een AOW met eventueel een aanvullend pensioen minder inkomen. Banken mogen een aanpassing geven bij het verstrekken van een hypotheek, maar zij en adviseurs kiezen daar meestal niet voor. De trend is standaardisatie, waarbij iedereen door de hoepel van strenge hypotheeknormen moet springen. Dit is overigens niet helemaal te begrijpen, want als er iets misgaat, kunnen huizenkopers een restschuld opbouwen, waardoor ze de hypotheek soms niet meer kunnen betalen. Volgens de Nationale Hypotheek Garantie voor Senioren kan dit variëren. Een NHG-lening voor senioren wordt ook wel seniorenhypotheek met NHG genoemd.

Seniorenhypotheek met NHG, seniorenhypotheekvoorwaarden

Iedereen die in 2021 een woning koopt waarvan de prijs niet hoger is dan 325.000 euro en voldoet aan de hypotheeknormen, kan de NHG-garantie aanvragen. In 2022 is dit bedrag maximaal 355.000 euro. Het hebben van deze extra verzekering op uw hypotheek is een groot voordeel. Mocht u door uw schuld een restschuld hebben, dan is er regelmatig een betalingsregeling mogelijk of wordt de restschuld zelfs helemaal kwijtgescholden. Een ander belangrijk voordeel is dat de rente van NHG-hypotheken lager is en dat banken in dit geval eerder bereid zijn een hypotheek af te geven. Omdat gepensioneerden en ouderen die willen verhuizen vaak niet voldoen aan de hypotheeknormen maar zich wel een goedkopere woning kunnen veroorloven, staat de Nationale Hypotheek Garantie klaar om hen de mogelijkheid te geven een lening af te sluiten met NHG als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

De relatie achter NHG bij ouderen

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen WEW, die de Nationale Hypotheek Garantie heeft ontwikkeld, schat in dat u met de NHG Ouderen eerder een nieuwe hypotheek kunt krijgen. WEW ontwikkelde eerder ook speciale regelingen voor zelfstandigen (met perspectief) en beginners. In een overaanbod op de woningmarkt kan maatwerk een goede optie zijn. Wanneer een oudere een grotere woning verlaat om in een kleinere te gaan wonen, helpt dat de woningmarkt door te stromen en kan iedereen ergens in ons land comfortabel wonen. Vraag uw adviseur dus naar de mogelijkheden van uw staatshypotheekgarantie. Iedereen die in zijn huidige woning wil blijven maar de woning moet aanpassen om erin te kunnen blijven wonen, kan ook een permanente lening aanvragen. Het kan ook een goede (aanvullende) oplossing zijn.

Lees verder