Aanbevolen Nieuws
Seele introduceert Blockchain 4.0

Blockchain werd in 2008 ontwikkeld na de geboorte van Bitcoin. Blockchain is een gedecentraliseerd netwerk voor het opslaan en overdragen van informatie. In 2017, toen de cryptocurrency in populariteit groeide, werden enkele tekortkomingen duidelijk. Het grootste probleem was de schaalbaarheid. Bitcoin-transacties waren relatief duur en duurden lang. De cryptomunt Ethereum heeft geprobeerd dit probleem op te lossen, maar ook deze munt zag zijn grenzen door zijn groeiende populariteit. Seele komt met een oplossing die als Blockchain 4.0 wordt beschouwd. Dit project, dat in de loop van 2018 wordt uitgevoerd, zorgt voor de schaalbaarheid van de blockchain.

Oorsprong van Bitcoin en Blockchain

In 2008 werd een document met de titel “Bitcoin: een peer-to-peer elektronisch geldsysteem” op internet gepubliceerd. Het is geschreven door Satoshi Nakamoto, een pseudoniem voor een of meer personen van wie de identiteit onbekend is. Volgens Satoshi Nakamoto bevatte de whitepaper een oplossing voor digitale transacties. Tot dan toe was het probleem de zogenaamde “dubbele uitgaven” van digitale valuta: het was onmogelijk om te voorkomen dat hetzelfde bedrag op meerdere plaatsen tegelijk werd uitgegeven. Vóór de transactie kon het chequegeld nog op andere plaatsen worden besteed.

Verificatie van transacties

Bitcoin zorgde ervoor dat digitaal geld niet meer dan één keer kon worden uitgegeven. Dit probleem is opgelost door transacties af te handelen via een gedecentraliseerd netwerk dat transacties direct kan verifiëren. Alle informatie werd vervolgens opgeslagen in een zogenaamde blockchain: een informatieketen waar gegevens in blokken van 1 megabyte werden opgeslagen. Zodra 1 megabyte aan gegevens is verzameld, wordt dat blok opgeslagen en wordt een nieuw blok ontwikkeld. Deze blokken zijn aan elkaar gekoppeld om een ​​keten van blokken of blockchain te vormen. Iedereen kan deze keten inzien en downloaden zodat informatie altijd gecontroleerd en geverifieerd kan worden.

In 2016 werd langzaam duidelijk wat er in 2017 duidelijk zal worden door de groeiende populariteit van cryptocurrency: de blockchain gekoppeld aan Bitcoin is niet zo schaalbaar als oorspronkelijk gedacht. Transacties duurden steeds langer en de transactiekosten bleven stijgen. Aangezien de bitcoin blockchain vooral werd gebruikt voor cryptocurrency transacties, bleken de hoge kosten en trage transactiesnelheid erg nadelig.

Blockchain 2.0: Ethereum

In 2013 werd Ethereum ontwikkeld na Bitcoin. Terwijl Bitcoin primair bedoeld is als digitale betaalmethode, heeft Ethereum een ​​breder doel; Ethereum wil de blockchain niet alleen gebruiken voor betalingen, maar ook voor de overdracht van informatie. Door zogenaamde “slimme contracten” te ontwikkelen, breidt Ethereum de mogelijkheden van de blockchain uit.

slimme contracten

Slimme contracten zijn afspraken vastgelegd op de blockchain die automatisch gaan werken als aan voorwaarden wordt voldaan. Dit kunnen betalingen zijn, maar ook certificaten of informatieoverdracht.

Enkele voorbeelden zijn:

In 2017 werd echter ook duidelijk dat Ethereum moeite had om de enorme toename in populariteit en gebruik bij te houden. Er werden extreem hoge kosten betaald om belangrijke transacties snel te verifiëren. Als iemand geen grote betalingen wilde betalen, kon de transactie worden vertraagd of zelfs geannuleerd omdat de transactie niet op tijd werd geverifieerd.

Blockchain 3.0: EOS, Dfinity

Omdat schaalbaarheid een steeds groter probleem werd voor blockchain-projecten, werden in 2017 steeds meer projecten gelanceerd om deze schaalbaarheid op te lossen. EOS en Dfinity zijn hier voorbeelden van.

Meerdere, parallelle blockchains

Zogenaamde Blockchain 3.0-projecten maken gebruik van meerdere parallelle blockchains. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een master-blockchain en veel vergelijkbare taken worden tegelijkertijd verwerkt en geverifieerd op een tak van die blockchain. Omdat veel van deze branches tegelijkertijd kunnen draaien, wordt de master-blockchain niet vertraagd door te veel taken. Zodra een branch een grote verzameling taken heeft geverifieerd, wordt deze opnieuw verwerkt op de master-blockchain. Vanaf dit punt wordt de informatie weer opgeslagen in de oorspronkelijke informatieblokketen.

Deze aanpak maakte opnieuw snelle en goedkope transacties mogelijk, waarbij de enorme hoeveelheid taken en controles gemakkelijk kon worden opgevangen.

Blockchain 4.0: Seele

Seele zet de volgende stap in de ontwikkeling van blockchain. Met hun oplossing, ook wel Blockchain 4.0 genoemd, lopen ze al voor op toekomstige schaalbaarheidsproblemen. Als er te veel blockchain-takken tegelijkertijd draaien, kan dit uiteindelijk weer leiden tot een traag netwerk. Immers, hoe meer branches er in de blockchain moeten worden opgenomen, hoe meer taken de master blockchain weer op zich moet nemen.

Meerdere onafhankelijke blockchains

Seele ontwikkelde het concept van een onafhankelijke, collaboratieve blockchain. Veel blockchains kunnen parallel lopen. Elke blockchain heeft zijn eigen functie. Er is blockchain voor geldtransacties, blockchain voor (groene) energie, blockchain voor onderwijs enzovoort. Zo loopt het hele ecosysteem geen vertraging op, bijvoorbeeld als er druk is rond de uitbetaling van salarissen.

Meta-blockchain

Alles aan elkaar knopen is wat een “meta-blockchain” wordt genoemd. De enige functie van deze blockchain is om alle onafhankelijke blockchains met elkaar te verbinden. Aangezien deze blockchain geen andere functie heeft, wordt de kans op vertraging van deze blockchain sterk verkleind. Er kan geen haast zijn, omdat de verbinding van alle blockchains continu is.

De toegevoegde waarde van Blockchain 4.0

De meerwaarde van Blockchain 4.0 zit vooral in schaalbaarheid en snelheid. Een belangrijke belofte bij de ontwikkeling van Bitcoin was de mogelijkheid om transacties snel en tegen lage kosten decentraal aan te bieden. Sinds 2017 kan deze belofte niet meer worden nagekomen. Blockchain 4.0 is een belangrijke stap om deze belofte waar te maken. Omdat het ecosysteem verschillende onafhankelijke blockchains met elkaar verbindt, is het ecosysteem bestand tegen enorme drukte. Het is te vergelijken met afrekenen in een supermarkt:

Deze onafhankelijke vorm van samenwerking zorgt ervoor dat er geen master blockchain is waar uiteindelijk alles verwerkt moet worden. Er is alleen een meta-blockchain die als verbindende factor fungeert.

Project Seele

Seele is te vergelijken met het bekende Ethereum. De visie van Ethereum is om het gebruik van de blockchain uit te breiden. Ethereum is echter vooral gericht op het uitbreiden van de toepasbaarheid van de blockchain; zij zien blockchain niet alleen als oplossing voor geldtransacties, maar ook voor informatieoverdracht, procesautomatisering en informatievalidatie.

Voor elk bedrijf een aparte blockchain

Seele richt zich op grote bedrijven die op de blockchain willen opereren. Hiervoor zijn schaalbaarheid, snelheid en lage kosten belangrijk. In het Seele-ecosysteem is het voor een bedrijf mogelijk om een ​​aparte blockchain te creëren. Het is verbonden met de meta-blockchain zodat alle informatie uit het hele ecosysteem altijd transparant is. Dit biedt bedrijven een groot voordeel: ze hebben een eigen onafhankelijke blockchain. Deze blockchain verwerkt alleen informatie en transacties van het aangesloten bedrijf, zodat crowding over het ecosysteem de blockchain van het bedrijf niet beïnvloedt.

Kijkend naar de schaalbaarheid van bestaande blockchains zoals Ethereum, kun je zien dat de vertraging optreedt wanneer de menselijke menigte exponentieel groeit op wereldschaal. Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren op de blockchain van een onafhankelijk bedrijf. Een groot, wereldwijd bedrijf als Amazon verwerkt niet genoeg transacties om de blockchain alleen te vertragen. Kijkend naar 2017 is het onwaarschijnlijk dat het bedrijf zelfs tijdens drukke periodes zoals de feestdagen meer transacties zal verwerken dan een onafhankelijke blockchain aankan. De hoogste transactiepiek voor één bedrijf is op 11 september (informatie bekend in 2018), wanneer Alibaba een “single day” is. Dit is de dag waarop veel artikelen met (hoge) kortingen worden aangeboden. Op deze dag, terwijl de promotie in populariteit blijft groeien, kan deze mogelijk een vertragend effect hebben op de blockchain. Het is echter onwaarschijnlijk dat de populariteit van de dag zodanig zal groeien dat het aantal transacties zal groeien tot de bedragen die de Ethereum- of Bitcoin-blockchains ervoeren tijdens hun piek in 2017. Daarom biedt Seele voor de meeste bedrijven een schaalbare blockchain-oplossing voor de lange termijn.

Seelea Partners

Kort na de oprichting van Seele heeft het project al grote partners weten aan te trekken. Nog voordat het voorgestelde ecosysteem is ontwikkeld, hebben bedrijven als Stanford, UCLA, Oxford en IBM Watson zich al als partners bij het project aangesloten. Samen zullen deze partners werken aan onderzoek naar de interactie tussen data op en buiten de blockchain. Het testnetwerk wordt in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd. Het definitieve netwerk wordt in het laatste kwartaal van 2018 verwacht.€