Schuldverlichting of overdracht

Niemand kan zichzelf 100% beschermen tegen financieel falen en gerelateerde schulden. Maar als u zich aan een paar basisregels houdt, bent u niet onvoorbereid op een onoverkomelijke schuldenlast.

Houd uw financiën bij

Het leven is slechts tot op zekere hoogte voorspelbaar en beïnvloedbaar. Maar wie regelmatig een huishoudboekje of budgetboek bijhoudt, is altijd goed op de hoogte van zijn financiële situatie en kan zijn bestedingspatroon altijd aanpassen aan de veranderde leefsituatie.

Bouw financiële reserves op in goede tijden

Zorg voor voldoende financiële reserves in goede economische tijden. Zet indien mogelijk ten minste twee of drie netto-salarissen op een spaarrekening als veilige marge.

Het deel van de vaste lasten (huur, aflossingen, abonnementen etc.) mag niet hoger zijn dan 2/3 van je beschikbare budget, om snel te kunnen handelen bij financieel falen.

Kijk kritisch naar je maandlasten bij doorlopend rood staan

Een schuldenlast van meer dan 10% van het maandbudget zorgt vaak voor een enorme financiële last voor lagere en middeninkomens. Voortdurend rood staan ​​is duur en schaadt uw financiële flexibiliteit. Een rekening-courantkrediet is alleen nuttig om een ​​korte periode van financiële moeilijkheden te boven te komen.

Overleg met schuldeisers

Als u uw rekeningen niet per post opent, sluit u uw ogen voor de realiteit en laat u uw schuldenlast exponentieel groeien. Neem daarom bij financiële problemen zo snel mogelijk contact op met uw schuldeisers. Indien nodig kunnen betalingsverplichtingen soms worden uitgesteld. Door de looptijd te verlengen kunnen aflossingsverplichtingen worden verminderd.

Vermijd het overdragen van bestaande leningen

Een nieuwe lening aangaan om oude leningen af ​​te lossen blijkt meestal duur te zijn: uw schuldenlast verslechtert dus. Vermijd particuliere kredietbemiddelaars en wees ook voorzichtig met particuliere schuldbemiddelaars. Ze kosten geld en leiden niet altijd tot de gewenste schuldsanering. In dergelijke gevallen is het beter om contact op te nemen met non-profit schuldhulpverleningsinstanties.

Maak uw financieel budgetplan

Wil je aan het eind van de maand of het jaar een globaal beeld krijgen van je huishoudbudget, leg dan je maandinkomen en vaste en variabele uitgaven vast in tabellen. Dit is tegenwoordig heel eenvoudig te realiseren met (kant-en-klare) rekenmodellen zoals in Excel.

Dergelijke maandelijkse en jaarlijkse financiële overzichten laten duidelijk overschotten of tekorten zien. Op basis van deze lijsten weet je nu precies hoeveel geld je maandelijks over hebt en wanneer je in het rood staat.

De afschriften helpen je ook om te beslissen of het in sommige gevallen beter is om rood te staan ​​op je bankrekening, je spaargeld te gebruiken of een lening af te sluiten.

Plan uw betalingen zorgvuldig

De meeste (niet-contante) betalingen in de meeste huishoudens worden gedaan met een pinpas, bankoverschrijving, automatische incasso of creditcard. Een gedetailleerd overzicht van alle terugkerende betalingen is niet alleen handig als u verhuist of van bank verandert, maar ook als u de wijzigingen op uw rekeningoverzicht wilt controleren.€