Schuldsanering en schuldverlichting

Steeds vaker stappen we naar de rechter voor hulp bij schulden. De afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor wettelijke schuldsanering snel gestegen. Wie zich tijdens de schuldsanering strikt aan zijn verplichtingen houdt, krijgt dan kwijtschelding van alle openstaande schulden.

Wat is wettelijke schuldsanering?

Destijds werd de wettelijke schuldsanering ingevoerd voor burgers die buiten hun schuld financiële problemen hadden. En vooral na de dag des oordeels van 2008 is het scenario zeer relevant geworden:

Hoe werkt de wettelijke schuldsanering?

Als een persoon niet meer in staat is zijn financiële verplichtingen als particulier of als zelfstandig ondernemer na te komen, kan een verzoek tot juridische overdracht van schulden worden ingediend bij de rechtbank.

Waarom komen er steeds meer aanvragen voor wettelijke schuldsanering?

De wet die voorziet in schuldsanering voor natuurlijke personen werd in 1998 aangenomen. Vooral in de afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor wettelijke schuldsanering echter snel toegenomen. Als we de Raad voor Rechtsbijstand moeten geloven, komt dat door de recessie die de wereld al 5 jaar in zijn greep houdt.

Als in 2008 nog maar meer dan 11.000 mensen een verzoek tot schuldsanering bij de rechtbank indienden, was dit aantal in 2011 bijna verdubbeld. Vreemd dat in 2012 deze groei enige tijd stagneerde

Crisisschuld zal schuldherschikking vergroten

Gemeentelijke schuldhulpverlening

Alvorens het verzoek tot verkoop van de door de wet bepaalde schuld bij de rechtbank in te dienen, is er vaak al bij de gemeente geklopt voor schuldhulpverlening. Dit is meestal een voorbode van de wettelijke schuldsanering.

En aangezien er geen indicatie is dat gemeenten op dit moment minder mensen met financiële problemen zouden moeten helpen, is de verwachting dat het aantal gevallen van wettelijke schuldsanering voorlopig alleen maar zal toenemen.€