Schuldhulpverlening: zorgverzekering en belastingen komen op de eerste plaats

Mensen die het financieel niet meer zelf kunnen, kunnen terecht bij schuldhulpverlening. Om schuldhulpverlening te krijgen, moet iemand veel te laat betalen en niet weten hoe hij of zij deze problemen kan oplossen. Deze schuldhulpverlening gaat er niet makkelijker op worden, want als een partij niet mee wil doen, komt de hele boel te vervallen. Daarnaast hebben belasting- en douaneautoriteiten en zorgverzekeraars altijd voorrang bij schuldhulpverlening.

Steeds meer mensen wenden zich tot schuldhulpverlening

Steeds meer mensen doen een beroep op schuldadvies. Allerlei dingen worden te gemakkelijk afgesloten. Meerdere dure telefoonabonnementen, persoonlijke leningen die bij verschillende instellingen openstaan ​​en hoge rentetarieven zijn vaak de reden waarom al deze kosten niet meer betaald kunnen worden. In 2009 maakten 55.000 tot 60.000 mensen gebruik van schuldhulpverlening.

Schuldenadvies: Veel verschillende schulden en partijen die hun geld willen zien

Schuldeisers willen vaak het geld zien dat hun toekomst is. Daarnaast hebben veel mensen zoveel schulden bij zoveel verschillende partijen dat het niet eenvoudig is om ze allemaal te incasseren. Ook als de ene partij beslag legt op het loon (een deel van het loon wordt dan geïncasseerd zodat de schuldeiser op deze manier zijn geld krijgt), zien de andere schuldeisers dit vaak als oneerlijk. Vaak haken ze af, waardoor schuldhulpverlening niet doorgaat. Alle partijen moeten een regeling overeenkomen waarbij iemand een vast bedrag per maand betaalt, meestal voor 3 jaar, waaruit vervolgens de schuldeisers worden betaald. Dit betekent verlies voor de partij die het geld nog niet heeft ontvangen, aangezien het volledige bedrag nooit wordt betaald. Maar er komt tenminste iets, en dat is altijd beter dan niets.

Extra rechten voor Belastingdienst en zorgverzekeraars bij schulden

In 2009 heeft de Nederlandse overheid aan een aantal crediteuren voorrangsrechten toegekend. Zo worden na 6 maanden wanbetaling de achterstallige rekeningen van de zorgverzekering rechtstreeks geïncasseerd bij de verschuldigde partij. Daarnaast is er een boete van 30 euro voorzien. Ruim 300.000 mensen hebben langer dan een half jaar hun premie niet betaald en worden op deze manier direct aangesproken. Ook de Belastingdienst heeft voorrang op alle andere schuldeisers. Er mag tot drie keer duizend euro belasting worden afgeschreven van de rekeningen van mensen met schulden. In veel gevallen betekent dit dat er geen geld meer is voor de normale dagelijkse gang van zaken. Maar mensen die geld schuldig zijn aan de belastingdienst moeten er rekening mee houden. Overigens is afgesproken dat de Belastingdienst bij het automatisch incasseren van schulden rekening houdt met de leefsituatie van de persoon van wie het geld wordt opgenomen. Maar of de praktijk dit zal uitwijzen, valt nog te bezien.

De andere schuldeisers eisen hun rechten op

Daarom geven zorgverzekeraars en belastingdiensten nu al prioriteit aan het aflossen van schulden. Maar ook andere schuldeisers worden steeds moeilijker en strenger, vooral omdat ook zij zien dat deze twee instanties er vaak met “hun” geld vandoor gaan. Hierdoor garneren ze vaak lonen, wat betekent dat een groot deel van wat er elke maand binnenkomt rechtstreeks naar de partij gaat die het loonbeslag aanvraagt. Daarnaast is bewezen dat mensen met schulden vaak schulden hebben bij veel verschillende partijen en dat deurwaarders dan ook bijna letterlijk de deur openbreken.

Mensen met schulden: vaak mensen met laagbetaalde banen

Daarnaast zijn mensen met schulden in de meeste gevallen mensen met laagbetaalde banen. Omdat ze op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer zien, nemen ze vaak nog meer verantwoordelijkheden op zich om het ene gaatje met het andere te dichten, wat voor nog meer problemen zorgt. Verrassend genoeg hebben mensen met een uitkering veel minder kans om in de schulden te komen.€