Schulden zijn een reden om niet te scheiden

Geld is vaak een reden om niet te scheiden. De financiële positie van beide partners wordt nog slechter als ze apart van elkaar verder moeten.

Scheiden kost niet alleen veel geld, het leven na een scheiding wordt ook financieel moeilijker. De partner met een hoger inkomen zal waarschijnlijk onderhoudsverplichtingen krijgen, terwijl de partner met een lagere inkomen afhankelijk is van zijn inkomen en de hoogte van de alimentatie. De gezamenlijke schulden worden gelijkelijk over de partners verdeeld en zij zullen het moeilijk vinden om de schulden te dragen vanwege hun slechtere financiële toestand.

Slechte economie, minder echtscheidingen

Geld kan een relatie flink onder druk zetten. Verschillen in de omgang met geld in een relatie leiden vaak tot wederzijdse problemen. Het is moeilijk te accepteren dat schulden het gevolg zijn van het buitensporige uitgavenpatroon van een partner. Vaak blijkt echter dat in slechte economische tijden minder huwelijken stuklopen. Ze blijven bij elkaar voor geld.

Hoe ontstaan ​​schulden?

Schulden komen vaak voort uit een gebrek aan perspectief en een slechte omgang met geld. U moet weten wat er elke maand binnenkomt en welk deel van het geld wordt gebruikt voor vaste maandelijkse betalingen. Als u te allen tijde financieel bewust bent, kunt u overschrijdingen sneller opmerken. Een slechte manier van omgaan met geld is moeilijk aan te passen. Mensen die niet elke maand een bedrag opzij zetten voor grotere uitgaven komen vroeg of laat in een moeilijke financiële situatie terecht. Er moet dan schuld worden gecreëerd om het tekort te dekken.

Schuldvermindering

In een door schulden geteisterd gezin moet er iets veranderen om de uitgaven in overeenstemming te brengen met het inkomen. In eerste instantie is het hoofddoel om van de ontstane schulden af ​​te komen. Het risico bestaat dat er op korte termijn opnieuw tekorten ontstaan, met nog hogere schulden tot gevolg. Het afbetalen van deze schulden wordt steeds moeilijker.

Schulden leggen veel druk op relaties

Problematische schulden kunnen het leven van een persoon domineren. Let altijd op het nog te besteden bedrag zodat de problemen niet toenemen. Dit zal een grote impact hebben op de relatie. Dit geldt nog sterker als de schulden zijn toe te rekenen aan een van de partners. Bij een gemeenschappelijk onroerend goed huwelijk is de schuld een probleem voor beide partners.

Ik zoek hulp bij geldzorgen

Zorgen verdwijnen pas als er geen problematische schulden meer zijn. Daarna moet bekeken worden hoe de onderlinge verhoudingen hersteld kunnen worden. De gemeente kan hulp bieden bij het inrichten van het financiële huis. In het geval dat de schulden niet meer kunnen worden afgelost, bestaat het risico van schuldsanering. Het is verstandig om zo snel mogelijk hulp van hen in te roepen om het financiële huishouden weer gezond te krijgen. Komt u er zelf niet uit, dan biedt de gemeente u graag hulp.€