Schulden overnemen van je kind

U wilt een schuld of schulden overnemen en eventueel boetevrij aflossen in 2021 of 2022. Wat zijn de gevolgen van het overnemen van schulden van een ander? Denk aan de schulden van uw kind. Stel dat een zoon of dochter een dure opleiding heeft afgerond, nog geen baan heeft en de studieschuld niet kan afbetalen. Of uw kind heeft andere exorbitante schulden terwijl u, de ouder of ouders, nog geld op zak heeft of een hoog inkomen heeft. Kun je beter geld lenen om de schuld van je zoon of dochter af te betalen, en wat zegt de belastingdienst ervan? Is schuld overnemen van een kind of partner een optie?

Schulden van iemand overnemen, wat betekent dat?

Over het algemeen mag u de schulden van anderen overnemen, maar totdat de lening is afbetaald, blijft de oorspronkelijke verplichting tussen de kredietnemer en de bank bestaan. De bank heeft bijvoorbeeld samen met uw zoon een lening afgesloten en uw zoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de aflossing van de lening totdat de lening is afgelost. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor leningen en schulden wordt toegepast totdat de bank aangeeft dat hoofdelijke aansprakelijkheid niet meer bestaat. Ook als de twee partners die de lening zijn aangegaan besluiten te scheiden en er is onderling afgesproken dat de vrouw alles terugbetaalt, verandert dit niets aan het contract dat de bank met jullie beiden heeft. Met andere woorden: als de vrouw stopt met betalen, kan de bank gewoon bij de andere partner aankloppen. De overeenkomst tussen de voormalige partners verandert hier niets aan. Niet voor een gewone lening, niet voor een hypotheek.

Vervroegde aflossing van de lening van uw kind, betalingsregeling

Als het overnemen van schulden een vervroegde aflossing van de lening en schuld van het kind betekent, moet worden opgemerkt dat vervroegde aflossing zonder boetes niet in alle gevallen is toegestaan. Vaak kan een deel van de lening boetevrij worden afgelost en is over het meerdere boeterente verschuldigd. Bij een hypotheek kan er aan het begin van het jaar meestal maar 10% boetevrij worden afgelost. Soms is ook een betalingsregeling mogelijk.

Hoe de schulden van het kind en de Belastingdienst overnemen in 2021 of 2022?

Ook bekijkt de Belastingdienst of u de schulden van uw kind geheel of gedeeltelijk wilt overnemen. De Belastingdienst let erop of het overnemen van schulden ook als schenking kan worden aangemerkt en of schenkbelasting verschuldigd is. Als u uw kind een bedrag geeft zonder er iets voor terug te krijgen, is het een schenking waarover belasting kan worden geheven. U kunt uw zoon of dochter jaarlijks zo’n € 6.000 belastingvrij schenken, maar als het bedrag hoger is, moet u daarover 10% belasting betalen. In 2021 mag er een eenmalige donatie van maximaal 105.000 euro worden gedaan, maar dan moet het wel voor de aankoop van een huis of de financiering van een lopende studie zijn. In 2022 zal dit bedrag nog hoger zijn. Zo kunt u belastingvrij veel schenken.

Schulden overnemen door zelf schulden aan te maken en een lening aan te gaan?

Ouders hebben vaak een behoorlijk inkomen en denken zelf een lening af te kunnen sluiten om een ​​deel van de kinderlening af te betalen. Of dit redelijk en mogelijk is, hangt af van de rente die de nieuwe lening gaat betalen en de hoogte van uw inkomen. In de meeste gevallen is het niet zo’n slim plan om nieuwe schulden aan te gaan om oude schulden af ​​te betalen. Ook het gebruik van overwaarde door een secundaire hypotheek af te sluiten hoeft geen goede keuze te zijn.

Een gift voor een hypotheek zonder boete

Tot 1 januari 2015 mocht een kind boetevrij 100.000 schenken, zolang het geld maar wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen of de hypotheek te verlagen bij de aankoop van een eigen woning. In feite neemt u dan de schuld over en betaalt u deze af met uw eigen geld. Met ingang van 2017 is er een nieuw kabinet Rutte 2 dat op 1 januari 2017 in werking is getreden. U kunt ook boetevrij tot één ton (€ 106.671 in 2022) doneren als u nog niet eerder van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.

Schulden afbetalen met spaargeld

Aangezien de spaarrente in 2021 en 2022 niet zo hoog is, kan het verstandig zijn om een ​​deel van de schuld af te lossen met spaargeld. Maar in gevallen waarin u het geld niet snel zelf nodig zult hebben, omdat u dan toch zou moeten lenen. Let ook op belastingvoordelen en het feit dat HMRC ervan uitgaat dat uw kind marktrente moet betalen over wat u terugbetaalt. Anders is uw teruggave en onbetaalde rente een schenking aan uw kind, die opnieuw belast kan worden.

Vraag advies en bereken belastingvrije schenkingen in 2021 of 2022

Het komt erop neer dat u moet onderzoeken welke oplossing voor u het meest kosteneffectief is. Zowel u als uw kind met een structuur waar ook geen geld aan de Belastingdienst verschuldigd is. U kunt uw belastingvrije gift optimaal benutten door uw giften over meerdere jaren te spreiden in plaats van ze allemaal in één keer terug te betalen. Bijkomend voordeel is dat de boeterente lager kan zijn.

Lees verder