mijn kijk op
Schulden, onbetaalde rekeningen

Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Er is een rekening die betaald moet worden. Dan is er nog de openstaande schuld. Soms is het factuurbedrag nog niet (volledig) betaald. Soms beseffen mensen het niet, maar hoe langer ze wachten met het afbetalen van hun schuld, hoe meer kosten kunnen oplopen. Kosten vloeien voort uit het besluit van de schuldeiser om de vordering op een andere manier te incasseren. De meerkosten komen dan ook voor rekening van degene die de rekening moet betalen.

Als er openstaande rekeningen zijn, is het advies van experts altijd om het beschikbare geld te gebruiken om de schuld in één keer te betalen en zo verdere kosten te vermijden. Maar wat gebeurt er als betaling uitblijft en de schuldeiser de vordering doorverwijst naar een deurwaarder of incassobureau.

Wet Normalisatie Buitengerechtelijke Invorderingskosten

Op 13 maart 2012 heeft de Eerste Kamer de wet op de standaardisatie van de buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten is ontwikkeld door de minister van Justitie. Met deze wet wilde de minister van Justitie de inning van kosten transparanter maken.

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Invorderingskosten van kracht

Op 1 juli 2012 is de wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Het belangrijkste dat deze wet bepaalt, is de hoogte van de incassokosten die de ondernemer kan innen bij de klant. Dit verwijst naar het bedrag aan incassokosten dat de onderneming daadwerkelijk heeft gemaakt. De Wet normering buitengerechtelijke incassokosten stelt nu ook wettelijk het maximumbedrag vast dat een bedrijf op een incassokostennota mag vermelden.

Verplichting om een ​​betalingsherinnering te sturen

Voor openstaande bedragen moet daarom eerst een betalingsherinnering aan de schuldeiser worden gestuurd. Voordat de schuldeiser incassokosten kan innen. Zo is de schuldeiser vanaf 1 juli 2012 altijd verplicht om eerst een betalingsherinnering naar zijn klant te sturen. Een betalingsherinnering dient altijd ten minste veertien dagen te duren. Bij openstaande bedragen geldt altijd een termijn van minimaal veertien dagen om na ontvangst van een betalingsherinnering contact op te nemen met de schuldeiser. Het is daarom altijd een goed idee om de factuur die u ontvangt met de schuldeiser te bespreken en te proberen een betaling te bedingen om kosten te besparen.

Het maximale bedrag aan incassokosten is nu wettelijk vastgesteld

Op grond van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten is de schuldeiser uiteindelijk als enige verantwoordelijk voor de door hem als schuldeiser aangevoerde verantwoording van de incassokosten. Incassokosten kunnen en kunnen als een aanvullend bedrag op het bedrag van de openstaande rekeningnota, het totaal mag dus nooit hoger zijn dan de bedragen genoemd in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Zijn de hoge incassokosten nu voorbij?

De wet normering buitengerechtelijke incassokosten raakt dus zowel burgers, consumenten als bedrijven. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor het incasseren van onbetaalde facturen. Per 1 juli 2012 mag de betrokken deurwaarder of incassobureau geen hoge en soms ondoorzichtige incassokosten meer in rekening brengen voor onbetaalde facturen. Het is mogelijk dat het resultaat zal zijn dat er een andere manier wordt uitgevonden om de omzet van het bedrijf te krijgen. Vooralsnog blijft de vraag onbeantwoord: “worden burgers na 1 juli 2012 beter beschermd tegen hoge incassokosten of niet”?

Lees verder