Schuld aflossen met hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is eigenlijk een prikkel om schulden op te bouwen en in stand te houden. Terugbetaling wordt niet aanbevolen, omdat dit de belastingvoordelen vermindert.

De overheid ontmoedigt consumenten om consumentenschulden aan te gaan. Advertenties voor het lenen van geld moeten aan strenge eisen voldoen, omdat ze mogelijk niet aanzetten tot lenen. Advertenties moeten benadrukken dat lenen geld kost. Het aftrekken van hypotheekrente past echter niet in deze manier van denken. Door de fiscale behandeling van hypotheekrente worden huiseigenaren gestimuleerd om hun hypotheekschuld zo hoog mogelijk te houden.

Waarom is de hypotheekrenteaftrek ingevoerd?

In het verleden is de hypotheekrenteaftrek in het leven geroepen om het kopen van een woning te stimuleren. Momenteel woont ongeveer 60 procent van de gezinnen in de huizen van de eigenaren, dus de incentive is succesvol geweest. De aftrek wordt nu gehandhaafd om te voorkomen dat huiseigenaren hun hypotheeklasten niet kunnen betalen.

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?

Bij aankoop van uw woning als hoofdverblijfplaats zijn de kosten voor de financiering van de aankoop en het onderhoud fiscaal aftrekbaar. Iemand die met eigen middelen een huis koopt heeft geen belastingvoordeel, hij moet lenen om overheidssubsidie ​​te krijgen. Het resultaat is dat huiseigenaren niet hun eigen geld in de woning steken, maar het geld lenen dat nodig is voor aanschaf, renovatie en onderhoud.

De hypotheekrenteaftrek is een prikkel om te lenen

De fiscale behandeling van hypotheekrente heeft geen zin. U moet een lening aangaan om beloond te worden in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Het is logischer om mensen te belonen die niet gaan lenen voor hun huis. Hierdoor is de hypotheekrenteaftrek een grote jaarlijkse last voor de Nederlandse schatkist. De Nederlandse overheid krijgt minder geld omdat huiseigenaren minder belasting betalen over hun inkomen.

De hypotheekrenteaftrek is vooral aantrekkelijk voor de rijken met een dure woning

Er is geen plafond voor de fiscale behandeling van hypotheekrente. De hypotheekrente van een hypotheek van € 100.000 is aftrekbaar en dezelfde aantrekkelijke fiscale regeling geldt voor een hypotheek van € 4 miljoen. Hoogverdieners kunnen zelfs hypotheekrente aftrekken tegen het hoogste belastingtarief van 52 procent.

Beperk uw hypotheekrenteaftrek

Op de lange termijn is de onbeperkte hypotheekrenteaftrek onhoudbaar. Het kost te veel geld om de regeling volledig in stand te houden. Uit angst voor de gevolgen van de beperking van de aftrekmogelijkheid zijn nog geen maatregelen genomen. De beperking zou kunnen leiden tot een volledige ineenstorting van de woningmarkt. De gevolgen zijn grotendeels afhankelijk van de mate waarin de beperkingen worden gehandhaafd. Hoogstwaarschijnlijk zullen er in het eerste geval geen ernstige beperkingen zijn.

Stimuleer terugbetaling

Het zou beter zijn om aflossing aan te moedigen dan schulden te behouden. Op deze manier is het een eenmalige uitgave voor de schatkist, geen terugkerende aftrekbare uitgave. Ook huiseigenaren hebben er baat bij, want het aanhouden van een maximale hypotheekschuld brengt ook noodzakelijke risico’s met zich mee. Huiseigenaren moeten hun maximale hypotheeklasten kwijtraken om de dalende huizenprijzen beter te weerstaan.€